Firma je inženýrsko-dodavatelským subjektem s hlavním zaměřením na komplexní dodávky technologie pro vodohospodářské stavby, intenzifikaci čistíren odpadních vod a optimalizaci využití kanalizačních sítí. Zajišťujeme dodávky spojené s filtrací kapalin a plynů, podílíme se na montáži, uvádění do provozu a celkovém vedení dodávek strojně-technologického zařízení a technologických procesů dle ISO, včetně provádějí odborného servisu.

· Poskytujeme technicko–poradenskou činnost, reprezentaci  v oboru plně kompetentních zahraničních firem a výhradní servis výrobků, zprostředkovatelsko-dodavatelskou činnost, inženýring. 

· Aplikujeme moderní, vysoce efektivní a především provozně ekonomické technologie dle nejnovějších poznatků v oboru a metod, zpracováváme ekologické audity a zajišťujeme další činnosti v oboru ekologie.

· Poskytujeme technickou pomoc a dodavatelskou činnost moderními technologiemi  při  stavbách  nových ČOV, díky technologii se sníženými investičními náklady na realizaci stavby, i při intenzifikacích ČOV a provozně ekonomických přestavbách ČOV, např. na moderní MBBR reaktory, s následným efektem provozních úspor až 35%, včetně zlepšení technologických parametrů na odtoku a provozní stabilizace ČOV.

· Provádíme přestavby systému PERMOX i jiných zařízení na moderní a ekonomické aerační systémy.

· Provádíme servisní činnost na původních projektech z 90. let min. století se zařízením PERMOX od firmy Suprafilt,  pouze s originálními náhradními díly od firmy Suprafilt. V přirozeném útlumu.

Mezi naše významné zahraniční partnery patří renomované firmy:

EvU GROUP®, GmbH: výrobce a dodavatel bionosičů EvU PEARL, intenzifikace a výstavba ČOV, modulární ČOV, fotovoltarika a specielní projekty odp. vod—  smluvně exklusivní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR a SR,

FILOX Filtertechnik GmbH:  výrobce automatizovaných komorových filtrů, včetně mobilních filtrů, odstředivky, specielní filtrační (písková filtrace), tlakové vertikální filtry se syntetickou náplní (snížení množství prací vody, úspora obestavěného prostoru) - výhradní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR a SR,

Přední, kompetentní renomované firmy, výrobci membránových provzdušňovacích elementů s přestavbovými prvky,

Nesmluvními partnery pro zajištění dodávky jsou: Neuhold-Envirotech (česle, protipovodňové ochrany a vybavení ČOV) a další.

Richard Čamr

Suprafilt Aqua-Consulting ®

K Dolům 1918/30

Praha 4,  CZ-143 00

Kontakt:

Tel/Fax: +420 241 772 851

Mobil:      +420 603 730 958

E-mail:    suprafilt@volny.cz

SKYPE:  r.camr            

Vítejte na stránkách firmy

Suprafilt Aqua-Consulting ®

Plná kompetence v technologii čistíren odpadních vod, včetně intenzifikace ČOV, kanalizací a

filtrace kapalin a plynů.

POZOR!!

Možnost přestavby PERMOX H na nové provozně-elektivní elementy.