North-Western Segment of Prague Ring Road - Czech Republic

Municipal District Prague Suchdol, Dolní Chabry and Lysolaje
Memorandum to European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
Directorate-General for Environment
Regional Policy Directorate-General

North-Western Segmentof Prague Ring Road - Sections 518 and 519
TEN - T and Part of the Trans-European Multimodal Corridor IV

Severozápadnísegment silničního obchvatu okolo Prahy - stavby 518 a 519
TEN - T a součást IV. transevropského multimodálního koridoru

Attachments / Přílohy
More information ... / Více informací ... 02 / 2006
Contact / Kontakt E - mail