České centrum tradičních čínských cvičení

Tai-či

[Home Page] [Kurzy] [Tai-či]  [Čchi-kung] [o ČCČC] [o J. Turneberovi] [Transkripce] [Kontakty]

 
Prostým překladem významu znaků, z nichž se výraz tai-či-čuan skládá, můžeme dojít k termínu "velmi velká pěst". Výstižnější je však interpretace, vycházející z termínů tai-či a čuan. Čuan znamená pěst, přeneseně bojový styl. Tai-či je označením filozofické kategorie - Velký předěl. Z tohoto pohledu lze pojem tai-či-čuan interpretovat jako bojové umění využívající principů tai-či (jin a jang).

V průběhu více než čtyřtisícileté historie vzniklo na obrovském území Číny velké množství různých tělesných, duševních a duchovních cvičení. Většinou byla motivována snahou o zachování, prodloužení a zkvalitnění života. Klikněte sem pro více informací o působení tai-či na vaše zdraví.

Cvičení, která přetrvala dlouhé věky a prokázala tak svoji opodstatněnost, jsou v Číně stále populární. Klikněte sem pro více informací o historii tai-či.

V současnosti patří k nejznámějším a nejrozšířenějším systémům cvičení tai-či a čchi-kung.

Výhodou tai-či je nejen jeho působení na zdraví, ale i to, že si v něm každý může najít, co mu vyhovuje a co jej zajímá. Od orientace na vlastní pohodu, přes přípravu na různé exhibice a vrcholné soutěže, nácvik sebeobranných aplikací až po meditativně duchovní zaměření cvičení. Nezanedbatelná je i možnost cvičit téměř kdekoliv a v jakémkoliv volném oděvu a běžné, pohodlné obuvi. S výjimkou zbraní, se kterými nemusí cvičit každý, nejsou potřeba žádné speciální pomůcky ani nářadí. Tím vším se tai-či stává všeobecně finančně dostupným. Klikněte sem pro více informací o zvládnutelnosti tai-či.

Tai-či je cvičením zajišťujícím přísun a akumulaci energie, ovlivňujícím její pohyb a kvalitu. Klikněte sem pro více informací o energetických cvičeních tai-či

 

S pomalým, plavným a uvolněným cvičením současného tai-či stylu Jang většinou nebývá spojována představa bojových akcí.

Nejen laici, ale i mnozí cvičenci netuší, že tai-či patří do systému čínských bojových umění wu-šu. Mnohdy také netuší, co který cvik nebo pohyb znamená.

 
tai-či je jedním z nejrozšířenějších stylů wushu. Každý jeho pohyb, eventuálně cvik, představuje obranu nebo útok. Z hlediska zdravotního působení však není znalost bojových akcí rozhodující.

Většina bojových umění se neomezuje jen na nácvik a zvládnutí vlastních obranných a útočných technik, ale zahrnují i další fyzické a psychické aktivity bezprostředně související s přípravou a životem jejich vyznavačů. Od posilování a otužování, přes dechová a regenerační cvičení až po meditace.

Veškeré aktivity konkrétních stylů a škol byly dlouhodobě sledovány. Čas vždy prověřil jejich účelnost a opodstatněnost. Zbytečné bylo zapomenuto, nevhodné zakázáno. Zůstalo a přetrvává jen to nejlepší.

Učitelé a mistři pečlivě sledovali působení jednotlivých bojových prvků, akcí i sestav. Objevili i jejich zdravotní vlivy, působící na cvičícího - preventivní, léčebné, prodlužující život.

U některých systémů význam zdravotních efektů postupem času převážil nad bojovým uplatněním. Takovýmto případem je i cvičení tai-či (především styl Jang). V současnosti, kdy vědecké výzkumy prokázaly jeho výrazné pozitivní působení na civilizační choroby, se stává stále více zdravotním cvičením.

[Home Page] [Kurzy] [Tai-či]  [Čchi-kung] [o ČCČC] [o J. Turneberovi] [Transkripce] [Kontakty]

Máte-li jakékoliv připomínky k tomuto Webu, prosím kontaktuje webmastera