O firmě a webu
Přesné lití
Cire perdue
Feinguss
Präzisions gussverfahren
Precision Casting
Investment Casting
Lost Wax Casting
Točnoje Liťje
AKTUALIZACE
15.8.2004
e- learning / e- Metal vzdělávání Náš informační typ
... A/5.1 ...
Naše zvláštní nabídka - nepřehlédněte !!!
Náš úkol Odborné aktivity O firmě a webu Publikace PL
ukázky

Historie PL v ČR
"oni byli první"
Fotodokumentace a archiv TMPS
  Úvodní motto webu

Anketa:

Vyhlášena otázka č.1:
Je naše úroveň výroby přesných odlitků srovnatelná s nejlepšími světovými slévárnami PL ?

Ano Ne

V obou případech uveďte proč


Výměna názorů:

Názor č.1:
Naši předchůdci jsou pro nás lidský a zvláště odborně stále velmi inspirující - viz. naše kapitola "oni byli první" a můžeme se od nich stále učit
            Techmapos

(Výměna názorů je průběžně otevřená - můžete uvést i jiné Vaše názory)
Názor DotazPřihláška k pravidelné spolupráci s naší firmou zvláště v oblasti e-learningu:

Firma

Ulice
PSČ

Město

Poznámka


Kontakty TMPS:

Zástupce firmy:
ing. Jiří Schneider

Adresa:
Techmapos, spol. s r.o.
Příkrá 3569
760 01 ZLÍN

IČO: 46342273
DIČ: 303 - 46342273

Tel., fax, záznamník:
57 721 3505

E-mail:
techmapos.zlin@volny.cz

Web:
www.volny.cz/techmapos.zlin

LOGO
Techmapos i osobní
Počet návštěv:

A: Náš úkol pro Vaše využití :

Soustavně
 • sledujeme
 • analyzujeme
 • odborně vyhodnocujeme

 • ze všech dostupných (a to značně rozsáhlých) zahraničních zdrojů promýšlený vývoj ve výrobě přesných odlitků a zvláště v nejcennější části, tj. materiálech odlitků, jejich metalurgickém a tepelném zpracování ...
  ... další podrobnosti >>

  B: Naše odborné aktivity :

 • v oblasti metalurgie odlévaných slitin
 • v oblasti technologie výroby přesných odlitků
 • v oblasti řízení výroby, včetně přímého technologického řízení
 • v oblasti komplexního využití PC (hardware-software)
 • volně zveřejňované dokumenty firmy (možnost stažení z našeho webu)
 • zvláštní nabídky zajímavých dokumentů

 • ... další podrobnosti >>

  C:Dokumentační - historické - archivní materiály TMPS :

 • ukázky z nové knihy PL - dosud nevydané (i z jiných)
 • historie PL v ČR "oni byli první"
 • fotodokumentace
 • archiv TMPS

 • ... další podrobnosti >>

  D: O firmě a webu :

 • Chceme Vás všechny přivítat na internetových stránkách naší firmy Techmapos Zlín, spol. s r.o. !
 • Firma pracuje již od roku 1990 a je převážně zaměřena na prezentaci materiálů a technologii výroby přesných odlitků, se zvláštním výrazným zaměřením na slévárenskou metalurgii, řízení výroby (včetně přímého technologického řízení výrobních uzlů) a komplexní využití výpočetní techniky (hardware, software) PC, tzn. snímání, přenos a vyhodnocení potřebných dat.
 • V oboru pracujeme od roku 1956, přičemž až do roku 1990 v jeho vývojově-výzkumné oblasti, se zaměřením na praktickou výrobní technologii.
 • Společně Vás (zájemce) chceme seznámit s podstatnými odbornými informacemi využitím internetu, který je výborným prostředke pro příjem i předávání poznatků všeho druhu. Za tímto účelem jsou sestaveny jednotlivé stránky tohoto webu.

 • ... další podrobnosti >>

  E: e-learning / e- Metal vzdělávání :

 • elektronické vzdělávání (e-learning) pomáhá jednotlivcům i organizacím v systematické výuce a doplňování vědomostí. Systematické vzdělávání slouží nejen k učení, ale zvláště k procvičování zvolených oborů - témat. Tím se zájemce udržuje na požadované úrovni, což je základem každého úspěchu.
 • e-learning (bohužel, čím dál více přebíráme anglické výrazy), se velmi rychle rozvíjí, protože má své nesporné výhody. Významná je osobní "zpětná vazba" a zvláště schopnost udržovat výukovou aktivitu. Počítač je schopen opravovat chyby, zpracovávat interaktivní testy, sdělovat výsledky (bez osobní přítomnosti a bez ohledu na čas) a především doporučovat odborný návod jak postupovat dále, vzhledem k dosaženým výsledkům a předpokládaným (i vyžadovaným) cílům.
 • ve světě to je "velké pedagogické téma" a zvláště firmám a společnostem to umožňuje připravit interaktivní kurzy pro více zaměstnanců. Vedení firmy je ve stálém styku se zpracovateli dohodnutých výukových témat. Tím lze vzdělávání připravit a realizovat přímo pro podmínky a speciální požadavky firmy.
 • pokrokové firmy již ví o čem je řeč! Internet má hodně co nabídnout, ale zároveň vyžaduje aktivitu i od manažerů všeho druhu jak na straně vyučující, tak i na straně učící se!
 • základní hesla:
          e-learning
          e-learning / metal vzdělávání
          e-metallearning
 • e-metallearning - to je výuka metalurgie po internetu !!!

 • ... další podrobnosti >>

  Souhrnné organizační schéma webu :

 • Titulní strana "Home Page", se souborem volitelných témat, stručným popisem bloků A až E, vypsané ankety i výměny názorů, včetně zvlášť vybraných doporučených odborných bloků. Samostatně /pravá strana/ je místo vyhrazené inzercím různých firem
 • Úvodní motto a schéma výroby odlitků PL
 • Základní bloky "A" až "E" v normovaném rozdělení: soupis kapitol, poznámky, odborné doplňky
 • Popis "kapitol" v každém bloku / A/1 až E/x / v normovaném rozdělení: soupis tématických celků, poznámky
 • Popis "Tématických celků" v kapitolách jednotlivých bloků / A/1.1 až E/x.x / v normovaném rozdělení: odborný popis+přílohy, poznámky, náměty pro odborníky
 • Aktivní bloky, kapitoly a tématické celky, jsou barevně zvýrazněné !

 • Nabídka - Vaše vizitka


  ing. Jiří Šilhavík

  - Tvorba aplikačního software
  - Tvorba WWW stránek