hlavní strana
 profily hráčů
 tréninkové zápasy
 Matoušek-Veškrna
 škola tenisu
 vyplétání raket
 rozpis kurtů Hájek
 fotodokumentace
 

náměšťský   tenisák statistiky hráčů

  VEŠKRNA Květoslav  
  MATOUŠEK Ivo  
  DOHNAL Jiří  
  STRÁŽNICKÝ Miloš  
  KRÁTKÝ Karel  
  PAVELKA Jindřich  
  NEVRTAL Tomáš  
  ŠULER Marek  
  MLÁDEK Jindřich  
  PLUCEK Roman  
  HANULÍK Přemysl  
  SÁZAVSKÝ Aleš  
  ŠPELINA Petr  
  KRČÁL Alois  
  ŠVARC Martin  
  POLEHLA PETR  
  SMUTNÝ Martin  
  DITTRICH Slavomír  
  BRADÁČ Karel  
  ČADA Martin  
 
     diskuse a vzkazy
 
 nám.tenisák 2013
 nám.tenisák 2012
 nám.tenisák 2011
 nám.tenisák 2010
 nám.tenisák 2009
 nám.tenisák 2008
 nám.tenisák 2007
 nám.tenisák 2006
 pravidla tenisáku
 účastníci tenisáku
 komentáře
 historie pořadí
 
 
 
 Matoušek - ekonom
 Matoušek - blog
 
     
 design : Ivo Matoušek
 

 

 

 

 

Pravidla náměšťského tenisáku 2013

             Soutěž je určena pro neregistrované hráče, kteří nehrají oficiální soutěž českého tenisového svazu. Všichni účastníci dodržují zásady hry fair-play , hrají dobrovolně a na své riziko. Uzávěrka přihlášek pro ročník 2013 je 30.4.2013. Hraje se dle pravidel tenisu , hry bez rozhodčího na dva vítězné sety. Termín zahájení soutěže je stanoven na 1. květen 2013, základní část končí 15. září 2013. Předkolo play-off bude odehráno do 22.9.2013, čtvrtfinálové zápasy do 25. září 2013 a 28.září 2013 se uskuteční finálový turnaj všech přihlášených hráčů. Startovné v soutěži činí 500,- Kč  + kauce 500,- Kč jako účastnický poplatek za závěrečný turnaj. Bez zaplaceného poplatku za startovné a kauci nelze vyzývat výše postaveného hráče v žebříčku soutěže. Termín pro zaplacení poplatku je 31.5.2012. Od 1.6.2012 budou hráči bez zaplaceného poplatku automaticky zařazeni za účastníky s poplatkem uhrazeným. Nejlepších pět hráčů obdrží poháry a věcné ceny, vítěz celého ročníku obdrží trvale putovní pohár do roční úschovy.

 

1.     Nasazení hráčů je dáno jejich postavením v konečné tabulce roku 2012. Noví účastníci řádně přihlášeni do 30.4.2013 budou do losováni za přihlášené účastníky ročníku 2012, ostatní zájemci se zařadí dle termínu přihlášení na průběžný konec žebříčku tenisáku 2013.

2.     Každý hráč před zahájením tenisáku zveřejní na tomto webu svůj kontakt - telefon , případně mail.

3.   Vyzyvatel může vyzvat k zápasu lépe postaveného  hráče na žebříčku maximálně o čtyři pozice. Oznámí výzvu příslušnému tenistovi , ten je povinen do týdne k utkání nastoupit. Po vzájemné dohodě termínu a místa nahlásí vyzyvatel tyto údaje na můj mail, či telefon - datum výzvy , veškeré budou vedeny na webu. Vyzyvatel na své náklady zajistí kurt a míče , doprava dle vzájemné dohody. V případě vítězství zaujme v žebříčku postavení vyzvaného hráče ( ten může stejného hráče na odvetu vyzvat až po uplynutí třech dnů ) . V případě porážky může stejného hráče vyzvat nejdříve po uplynutí pěti dnů od termínu zápasu, druhého výše postaveného hráče v žebříčku až po třech dnech uplynulých po zápasu. Vítěz zápasu oznámí nejpozději druhý den po utkání výsledek na můj mail , případně telefon.

4.   Vyzvaný hráč je povinen výzvu přijmout a do týdne dle dohody k utkání nastoupit. V případě porážky, nebo nenastoupení k zápasu, si umístění v žebříčku oba hráči vymění. Od přijaté výzvy k utkání do jeho odehrání nemůže vyzvaný hráč dříve nastoupit k další přijaté výzvě. Vyzyvatel může, ale nemusí do odehrání zápasu přijmout výzvu níže postaveného hráče. Týdenní lhůta se počítá dle data na webu - datum výzvy. Jestliže vyzvaný hráč do tří dnů nereaguje na výzvu (telefon , mail ) , nahlásí vyzyvatel tuto skutečnost na můj mail a tento termín je považován za datum výzvy.

5.     Právo k výzvě je dáno aktuální pozicí na žebříčku v okamžiku zápasu. Je proto třeba sledovat aktuální neodehrané výzvy k utkání. Výzva se ruší , jestliže před odehráním zápasu vyzyvatel přijde o pozici opravňující k výzvě k zápasu ( vyzyvatel přijme jinou výzvu před odehráním zápasu , prohraje a posune se níže v žebříčku. Posun v žebříčku v obou směrech jsou maximálně čtyři pozice.).

6.     Každý hráč obdrží jednoho žolíka, tedy možnost výzvy jakéhokoli hráče bez omezení jeho průběžného pořadí v žebříčku. Tato možnost skončí 31.7.2013 a v případě výhry vyzyvatele, tento zaujme pozici hráče vyzvaného a všichni ostatní se posunou v žebříčku o jedno místo níže.

7.     Hraje se na dva vítězné sety dle pravidel tenisu , hry bez rozhodčího , které jsou součástí tohoto webu. Herní místa : Náměšť , Kralice , případně jiné , po předchozí vzájemné dohodě hráčů konkrétního zápasu. Schváleným povrchem je antuka.

8.    Do předkola play-off postupují 5. až 12. hráč základního kola dlouhodobé části náměšťského tenisáku 2013.    V předkole play-off se střetně 12. hráč tabulky po základní části s 5. umístěným, 11. hráč proti 6. umístěnému,    10. tenista proti 7. v pořadí a 9. hráč proti 8.

9.      Ve čtvrtfinále se utkají tenisté umístění v dlouhodobé části dle následujícího klíče:  1 - vítěz předkola 9-8 ,     2 - vítěz  předkola 10-7 , 3 - vítěz předkola 11-6 a 4 - vítěz předkola 12-5. Kurt a míče zajišťuje hůře postavený hráč po základní části. Hráč , který nebude z jakéhokoli důvodu schopen absolvovat závěrečný turnaj ,  postoupí své místo pro čtvrtfinále dalšímu hráči pořadí po základní části. Klíč pro nasazení ve čtvrtfinále se pak mění na nejlépe umístěný proti nejhůře , druhý nejlépe proti druhý nejhůře atd.

10.    V semifinále nejlépe umístěný semifinalista proti nejhůře stojícímu semifinalistovi v žebříčku ze základní části. Případná neúčast hráče se řeší náhradníkem dle pořadí po základní části. Vítězové semifinále hrají finále , poražení se střetnou v zápase o konečné třetí místo.  V zápasech o umístění na 5. - 8. místě se střetne nejlépe umístěný poražený čtvrtfinalista s nejhůře umístěným po základní části soutěže a dva ostatní poražení čtvrtfinalisté, vítězové hrají zápas o páté místo , poražení o místo sedmé.

11.      Vyhrazuji si právo rozhodnout o případných sporech vyplynulých z průběhu tenisáku - rozhodnutí je konečné.

12.     V průběhu tenisáku je možné některý bod pravidel upravit , doplnit , či přidat bod zcela nový.
 

 výsledky TAL 2015
 naše zápasy 2015
 soupiska mužstva
 
   1.liga 2014 TAL
   1.liga 2013 TAL
   1.liga 2012 TAL
   1.liga 2011 TAL
   1.liga 2010 TAL
    1.liga 2009 TAL
   1.liga 2008 TAL
    1.liga 2007 TAL
   1.liga 2006 TAL
   1.liga 2005 TAL
    1.liga 2004 TAL
    2.liga 2003 TAL
 

 

 účasti na turnajích

 přihlášení hráči
 

historie

 Matoušek-Veškrna 14
 Matoušek-Veškrna 13
 Matoušek-Veškrna 12
 Matoušek-Veškrna 11
 Matoušek-Veškrna 10
 Matoušek-Veškrna 09
 Matoušek-Veškrna 08
 Matoušek-Veškrna 07
 Matoušek-Veškrna 06
 Matoušek-Veškrna 05
 trenink 2014
 trenink 2010
 trenink 2009
 trenink 2007
 trenink 2006
 trénink 2005
 Klučov 2005/2006
 zima 2009/2010
 zima 2007/2008
 zima 2006/2007
 zima 2005/2006
 zima 2004/2005
 
náměšťská historie
starší články
   
 pravidla tenisu
hra bez rozhodčího