Buddhistický theravádový pálijský kánon (Tipitaka, Tripitaka) v českých knihovnách a na Internetu v angličtině a v němčině

V tomto článku jsou informace o tom, kde si lze pálijský kánon v angličtině nebo v němčině vypůjčit v knihovnách v České republice nebo stáhnout z Internetu (WWW). Je zde uvedena také řada rad, doporučení, tipů, triků jak si usnadnit hledání kánonu v katalozích knihoven a na Internetu. O částech kánonu v češtině se zmiňuji jen letmo. Pozor! Text článku je už docela starý (teď je rok 2016) a situace se mohla podstatně změnit!

Datum poslední změny: 14. července 2006 (verze 1.4.1). Článek píšu už asi od roku 1997-8.     

Jste zde na originále tohoto článku na Internetu:
  www.volny.cz/tipitaka/tipitaka.htm    přesměrováno na  mujweb.cz/tipitaka/tipitaka.htm

*** HLAVNÍ MENU ***
Hlavní stránka   |   Co je nového (Historie verzí)   |   Základní informace o článku (kódová stránka,...)   |   Rady úplným začátečníkům (uložení na disketu, tisk)   |   Pokračování mojí inzerce
(Dále zde už hledat nemusíte, více stránek ke stažení, než je tady v menu, tu už není. Všechny odkazy v textu vedou na jiná WWW.)

Tato stranka je (puvodne) v kodovani Windows 1250 = CP1250 = WinEE = Stredoevropske jazyky (Windows) = Ceska Windows.
(KONTROLNI TEXT: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské kódy. PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ KÓDY.

Volba kodovani cestiny v textu clanku (ISO 8859-2 a ASCII bez diakritiky) BYLA ZRUŠENA! Existuje jiz jen tato verze Windows 1250.
______________________________________

Článek se věnuje pouze pálijskému kánonu theravádové tradice a nepojednává o další tzv. "doprovodné literatuře" nebo o komentářích ke kánonu. Vznikl po mnohatýdenním a mnohaměsíčním prohledávání katalogů pražských knihoven a Internetu. Hledal jsem něco z pálijského kánonu - buď v češtině nebo v angličtině. Je zde soubor mých zkušeností a výsledků z hledání. Původně jsem si totiž myslel, že nebude tak velký problém si něco z kánonu půjčit v některé knihovně domů a přečíst. Nakonec jsem ale zjistil, že to problém je (viz zde uvedené informace a zkušenosti), a tak jsem napsal tento článek, abych ušetřil čas těm, kteří budou kánon také hledat. V Praze je ještě situace celkem dobrá, ale mimo Prahu je myslím asi skoro nemožné něco najít (snad v knihovnách v Plzni, v Brně nebo v buddhistických centrech mimo Prahu).

Pálijský kánon je soubor originální dochované Buddhovy nauky (buddhismu). Jsou to tzv. "Buddhovy rozpravy".
O tom jak kánon, též zvaný Tipitaka (v jazyce páli, znamená to "tři koše") nebo Tripitaka (totéž v jazyce sanskrt) vznikl, co obsahuje, atd... se můžete dočíst v mnoha knihách pojednávajících o buddhismu, které jsou běžně dostupné v knihovnách a v knihkupectvích. Existuje též mnoho buddhistických Internetových WWW stránek, kde někdy bývají též informace o pálijském kánonu.
To, co je nyní uvedeno v kánonu, byly původně tzv. Buddhovy rozpravy, které byly Buddhou podle historických údajů proslovovány v jazyce páli a teprve později písemně zaznamenány a překládány do jiných jazyků.
Takže i když někdy myslím celkem správně bývá Buddha uveden jako autor (knih) je třeba vědět, že on sám pálijský kánon ani své rozpravy nesepsal, pouze je proslovoval. Jeho posluchači (mniši) si je zapamatovali nebo se je naučili nazpaměť a teprve později je utřídili a písemně zaznamenali do tzv. pálijského kánonu, o němž zde píšu. V průběhu století, myslím, jak jsem někde četl, dále také docházelo ke změnám v obsahu a třídění kánonu.
Podle tvrzení buddhistů a znalců se opravdu jedná o dochovaná autentická Buddhova slova a rozpravy (nebo v menší míře i o rozpravy, věty nebo slova Buddhových předních žáků, u kterých však Buddha byl přítomen nebo byl informován, jak byly proneseny, takže je lze považovat "za Buddhou schválené"; často to jsou i dialogy Buddhy s jeho žáky nebo s tzv. "laickými posluchači"); toto vše možná platí s výjimkou Abhidhammy - podle některých autorů a znalců je možné, že Abhidhamma NENÍ původním učením Buddhy, ale že byla do kánonu přidána později!
Navíc jsou v kánonu také evidentně cizí (ne Buddhovy) rozpravy, promluvy, věty a slova: např. "Theragáthá" a "Therígáthá" - verše starších mnichů a mnišek, "Milindapanha" - otázky krále Milindy a odpovědi na ně od ctihodného Nágaseny asi 500 let po Buddhově parinibbáně a možná i další. Tyto části byly možná (Milindapanha určitě) přidávány do kánonu postupně později, nevím přesně, moc jsem to nezkoumal. Informace o tom bývají v knihách o buddhismu a v textech o historii buddhistických "koncilů".

Článek se věnuje tzv. "theravádovému kánonu", což je nejčastější a nejdostupnější varianta kánonu (v ČR), ale existuje více buddhistických "škol", z nichž většina má svoji úpravu kánonu, která se liší; neznám situaci přesně. Překlady kánonu do angličtiny začaly vznikat až koncem 19. století (Páli Text Society v Londýně = P.T.S.; jestli bylo něco předtím nevím, nic se o tom nepíše). Ne každý překlad kánonu nebo nějaké sutty z kánonu byl proveden přímo z páli. Existují i překlady "přes jiný jazyk" - tj. například přes angličtinu do němčiny a naopak, přes angličtinu do češtiny, atd. Někteří překladatelé se řídí více různými překlady téhož textu - překládají třeba z angličtiny do češtiny a ještě nahlížejí do originálních pálijských textů nebo do německého překladu. Uvedené složitosti jsou způsobeny tím, že ne každý, kdo překládá pálijský kánon, umí velmi dobře jazyk páli, takže si pomáhá dalšími překlady do evropských jazyků anebo překládá jen z nich, když nezná páli vůbec nebo jen trochu.

Co se němčiny týče - německy umím jen trochu, ne dost dobře, abych mohl číst terminologicky celkem složité buddhistické texty. Záměrně jsem se tedy o německý kánon při hledání vůbec nezajímal. Nakonec jsem však přiřadil do tohoto článku i pár slov o německém kánonu, tak jak jsem náhodou občas něco zahlédl v katalozích. Informace o kánonu v němčině je skoro na konci článku. Jinak se zde zabývám převážně kánonem v angličtině.

Hned na začátku bych rád uvedl, že se nepovažuji za znalce kánonu.
Proto údaje, týkající se kánonu, které zde uvádím, by nemusely být někdy úplně přesné. Nečetl jsem dosud kánon celý, jen jeho část a další část jsem si jen prolistoval a zběžně pročetl, takže někdy i jen cituji to, co jsem si přečetl jinde, když to považuji za celkem správné. Většinu informací mám však ověřenu z více různých zdrojů, takže skutečné chyby by tu snad neměly být.
Údaje zde uvedené jsou (mohou být) již poněkud zastaralé (6 až 8 let i více), takže se mohly změnit. Údaje, které bylo možno jednoduše ověřit (WWW adresy,..., avšak ne všechna telefonní čísla, zahraniční telefony vůbec ne) jsem původně před léty ověřil a byly aktuální i k datu publikování první verze článku (přibližně rok 2000).


Přehled hlavních částí pálijského kánonu

Zde uvedený přepis původních názvů je kombinace páli-angličtina-čeština, která je ovšem asi nejvíce prakticky použitelná.
Mohou tu být i (nepodstatné) chyby, jen jsem opisoval a porovnával různé verze tohoto přehledu, přesnou výslovnost slov neznám.
Kánon má ještě další podrobnější členění, než zde uvádím v rámci jednotlivých zde uvedených částí (oddílů).

Česká výslovnost
Nejsem odborník na českou výslovnost těchto možná i trochu "poangličtěných" původně (nejspíš) pálijských slov.
Platí zásady: Seznam je psán spíše "anglicky", byť s českými znaky ("č",...). Kdybych ho psal "česky", musel bych psát všude "dž" místo "j", apod., což by vedlo k problémům při zádávání klíčových slov na počítači při prohledávání katalogů knihoven.
Takže, dle pravidel pro normální anglickou výslovnost, která se v těchto případech dodržují, platí česká výslovnost například:

Zde v seznamu - Česká výslovnost
(="anglicky")

  j      -  dž 
  y      -  j 

Párájika    - "Párádžika" (j = dž)
Majjhima    - "Madždžhima" (2x "dždž" !)
Samyutta    - "Samjuta" (y = j)
apod.

Krátkou "Poznámku k přepisu pálijských slov" do češtiny najdete na http://dhamma.cjb.net/prepis-pali.htm nebo www.mujweb.cz/www/dhammafriends/prepis-pali.htm a možná i www.mujweb.cz/dhammafriends/prepis-pali.htm
Tyhle linky mi někdy ale nechodí, nevím proč - je to tam. Jestli to nebude chodit, jděte přes hlavní stránku Přátel Dhammy: http://dhamma.cjb.net přesměrovanou na www.mujweb.cz/www/dhammafriends nebo snad i www.mujweb.cz/dhammafriends a dále asi v polovině této hlavní stránky položka: "Poznámka k přepisu pálijských slov" (prepis-pali.htm).

"Stručný pálijsko-český slovník théravádového buddhismu" najdete také na stránkách Přátel Dhammy: http://dhamma.cjb.net/slovnik.htm nebo www.mujweb.cz/www/dhammafriends/slovnik.htm se stejným problémem, jako v předchozím odstavci. Jestliže nebudou tyto odkazy fungovat, najděte si opět odkaz na slovník na hlavní stránce Přátel Dhammy.


Přehled pálijského kánonu:

1. Vinaya Pitaka
 1. Párájika Páli 
 2. Páčittiya Páli        
    (části 1. a 2. dohromady jsou nazývány
    Suttavibhanga nebo jen Vibhanga)
 3. Mahávagga Páli
 4. Čúllavagga Páli
    (angl. psáno Cullavagga Pali)
 5. Parivára Páli
    (části 3, 4 a 5. dohromady 
    jsou nazývány Khandhaka)

2. Suttanta Pitaka 
    (nebo též i Sutta Pitaka)
 1. Dígha Nikáya (34 long suttas)
 2. Majjhima Nikáya (152 suttas)
   1. Múlapannása Páli
      (consists of 5 vaggas)
   2. Majjhima Pannása Páli
      (5 vaggas)
   3. Uparipannása Páli
      (5 vaggas)
 3. Samyutta Nikáya (7762 or 2889 suttas(?))
    (někdy též Sanyutta Nikáya)
   1. Sagáthá Vagga
     (consists of 11 Samyuttas)
   2. Nidána Vagga
     (10 Samyuttas)
   3. Khandha Vagga
     (13 Samyuttas)
   4. Saláyatana Vagga
     (10 Samyuttas)
   5. Mahá Vagga
     (12 Samyuttas)
 4. Anguttara Nikáya 
    (9557 or 2308 suttas (?))
    (consists of 11 Nipátas)
 5. Khuddaka Nikáya
   1. Khuddakapátha
   2. Dhammapada
   3. Udána
   4. Itivuttaka
   5. Sutta Nipáta
   6. Vimánavatthu
   7. Pétavatthu
   8. Theragáthá
   9. Therígáthá
   7. Játaka (někdy i Gátaka)
      (česky "Džátaka")
   8. Niddésa
   9. Patisambhidámagga
   10. Apadána
   11. Buddhavamsa
   12. Čariyápitaka (angl. Cariyapitaka)
   13. Nettippakarana (někdy i jen "Netti")
   14. Pétakopadesa
   15. Milindapanha

3. Abhidhamma Pitaka
 1. Dhammasanganí Páli
 2. Vibhanga Páli
 3. Dhátukathá Páli
 4. Puggalapannatti Páli
 5. Kathávatthu Páli
 6. Yamaka Páli
 7. Patthána Páli
______________________________________

Podobné přehledy pálijského kánonu v angličtině (pro srovnání) jsou také na stránkách:

* www.AccessToInsight.org/canon/index.html#map
* http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tipitaka.htm
* www.theravada.net/general/dhamma/tipitaka_overview.html  (Pozor, mezi "tipitaka_overview.html" je podtržítko!)

Trocha vysvětlení:

* Vagga se buď dále dělí na další Samjuty (které pak už obsahují jednotlivé sutty) nebo se už Vagga dále nedělí a obsahuje už přímo sutty.

* Jednotlivé "malé" Samjuty v "Samyutta Nikáya" už obsahují jednotlivé sutty.

* Počty sutt v jednotlivých částech kánonu se udávají někdy dost různě, uvádím obě čísla, která jsem viděl v knihách.

* Sutty mohou být různě dlouhé: od několika řádků až do mnoha stran. Podle počtu sutt se tedy nedá moc odhadovat skutečná délka (počet stran) knihy.

* V některých částech kánonu nejsou tzv. sutty, ale text má jinou formu.Část kánonu v češtině

Malá část kánonu vyšla i v češtině (a snad bude nadále vycházet) v edici "Buddhovy rozpravy" českého nakladatelství DharmaGaia:


 Nakladatelství DharmaGaia
 Uhelný trh 1
 110 00 Praha 1

Tel. 02/2423 8551
   0608/241 982

  Email: dharmagaia@dharmagaia.cz
Internet: www.dharmagaia.cz

Buddhovy rozpravy:
(v menu "Buddhismus" nebo "Theraváda"):
www.dharmagaia.cz/index.php3?pg=kat&kt=buddhismus
nebo 
www.dharmagaia.cz/index.php3?pg=kat&kt=theravada

Jedná se o asi 7 malých svazků formátu přibližně A6 (10 x 15 cm). Jsou ke koupi v knihkupectvích nebo k zapůjčení v mnoha knihovnách v ČR:


Buddhovy rozpravy

sv. 1 - přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1994, ISBN: 80-901225-8-2
sv. 2 - přel. Josef Marx, DharmaGaia, Praha 1995
sv. 3 - ? (údaje nemám)
sv. 4 - Maháparinibbána sutta, přel. Miroslav Rozehnal, DharmaGaia, Praha 1995
sv. 5 - Lví řev, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1996, ISBN: 80-85905-23-X
sv. 6 - Nidána-samjutta, přel. Jakub Bartovský, DharmaGaia, Praha 1997
sv. 7 - ? (myslím, že vyšel)
Některé z nich mají např. v centru LOTUS v Praze, a asi všechny v Národní knihovně v Praze (adresy a kontakty jsou zde v článku).
Jednotlivé sutty kánonu třeba jen soukromě přeložené do češtiny jsou také často součástí různých knih pojednávajících o buddhismu. Někdy se ale může jednat o nekvalitní překlady, zejména se špatným nebo nevhodným překladem buddhistických termínů do češtiny.
Mnoho do češtiny přeložených sutt obsahují také knihy Leopolda Procházky (přibližně z let 1920-1940). Jsou celkem dostupné v knihovnách. (Národní knihovna, LOTUS,... viz informace zde v tomto článku.)

Další česky vydané knihy z kánonu

1. Dhammapadam - přel. Karel Werner, Odeon, Praha 1992
2. Džátaky - přel. Dušan Zbavitel, DharmaGaia, Praha 1992
3. Otázky Milindovy - přel. Vladimír Miltner, Lyra Pragensis, Praha 1988
  (Podle mne by to měla být "Milindapanha", ale knihu jsem neviděl.)

Některé sutty z kánonu na Internetu v češtině


1. http://mujweb.cz/www/buddhovyrozpravy/index.htm
   [ ***** Nové od 14. července 2006 (verze 1.4.1)]

Mnoho sutt v češtině ke stažení. Na těchto stránkách je podepsán Jakub Bartovský (Bhikkhu Gavésakó). Moc jsem to tu nezkoumal, protože to stojí určitě za návstěvu. Hodně z toho bude ale asi i jinde.


2. www.mujweb.cz/www/ladan/

Zde je asi 10 Buddhových rozprav v češtině (2/2002). Jsou to některé z rozprav, které vydala Dharmagaia knižně, kromě asi 2 rozprav.


3. Slovo Buddhovo v češtině na WWW [ ***** Nové od 10. března 2002 (verze 1.4)]
  Odkaz je zde v článku níže.

Kánon v angličtině

Část pálijského kánonu v angličtině (tj. víc než jen pár knih; někde možná mají i celý kánon)
mají URČITĚ k zapůjčení v těchto knihovnách:

1. Národní knihovna ČR v Praze

2. Všeobecná knihovna Orientálního ústavu Akademie Věd ČR v Praze

3. Buddhistické centrum LOTUS v Praze

Nyní podrobněji:


1. Národní knihovna ČR v Praze (N.K.)
  Klementinum 190 
   (kousek od metra Staroměstská)
  110 01 Praha 1

Tel. 02/21 663 111 (ústředna)
    21 663 331 (základní informace)
          (viz Zlaté stránky)

Internet: www.nkp.cz
Katalogy a databáze: 
 www.nkp.cz/baze_dat/altnk.htm

V N.K. existuje:
  1. počítačový "plně elektronický" katalog
  2. počítačové katalogy naskenovaných
      papírových lístků z jednotlivých katalogů
  3. katalogy papírových lístků v šuplících
      ve skříních v Hale služeb

Rozdíl mezi počítačovým "plně elektronickým" katalogem a počítačovým katalogem naskenovaných papírových lístků je prakticky zejména v tom, že naskenované papírové lístky se nedají hromadně prohledávat na zadaná klíčová slova (jako lze prohledávat databáze), protože nemají formu textových záznamů, ale grafiky. Můžete v nich pouze listovat jako v šuplíku.

Knihy v N.K. NEJSOU volně přístupné v policích (kromě studoven), vzhledem k velkému množství, takže si je nemůžete "jen tak" prohlédnout, musíte si je vždy objednat. (Buďto na papírovém lístku nebo přes počítač.)
Objednávky se nevyřizují hned, ale podle katalogu z něhož knihu objednáváte: nejdříve asi za 2 hodiny (jsou-li knihy přímo v Klementinu), nebo až za 2-3 dny (jsou-li knihy v Hostivaři - je nutno je do Klementina dovézt). Přesný popis lhůt pro objednávky je popsán ve "čtenářských podmínkách" N.K.
Volně přístupné knihy v policích (ty nejfrekventovanější: slovníky, katalogy,.. ) jsou ve Všeobecné studovně a v Referenčním centru. Zde si je můžete prohlédnout a číst bez objednávky.
O buddhismu všeobecně v češtině mají v N.K. pár nejfrekventovanějších knih (myslím asi 10) ve Všeobecné studovně (ta velká s řadama stolů). Knihy jsou vzadu vlevo pod okny asi ve 4 přihrádce odzadu pod heslem "IV. Náboženství". Můžete si je prohlédnout a pročíst ihned ve studovně, nemusíte si je objednávat a chodit do knihovny dvakrát.

V Národní knihovně mají možná pálijský kánon celý nebo skoro celý.
Většina knih z kánonu, které v N.K. mají v archivu, byla vydána v letech asi 1880-1930 (P.T.S. - viz dále). Problém je v tom, že Národní knihovna nepůjčuje zběžně řečeno knihy vydané před rokem 1900 domů (nebo 1920?, nevím přesně, je třeba se zeptat na současnou situaci, možná jde jen o knihy z určitých katalogů,...), takže si je můžete přečíst jen ve studovně. Toto se týká právě knih z pálijského kánonu.

V Národní knihovně najdete kánon v těchto lístkových katalozích:


* V katalogu  č. 2
 (v Hale služeb) pod hesly:
  -"Tipitaka"
  -"Davids, Caroline Augusta (C.A.F.)"
  -"Davids, T.W., Rhys"
  -"Tripitaka"
  -"Buddha"
* V katalogu  č. 5 
 (v Hale služeb) pod hesly:
  -"Buddhismus"
  -a hlavně: "Buddhismus-kánon"

Jedná se zejména o signatury:

* 21F795 (je snad celá v angličtině, 
     ne v páli, ani ne v sanskrtu 
     ani ne v přepisu páli do latinky)
* 12D1145 (snad v angličtině)
* 21D688 (angl./páli ??)
* 21D227 (angl./páli ??)
* 38F121 (snad v angličtině)
* 21D412 (snad v angličtině)
* 21F741 (snad v angličtině)

Knihy z katalogu č. 5 asi nejsou v elektronickém katalogu na počítačích. Myslím, že jsem je tam nezahlédl. Musíte hledat v lístkovém katalogu v Hale služeb.
Pozor, pod signaturou 21C386 jsou pravděpodobně knihy pouze v jazyce (asi) páli (nepoznám páli přesně, nejsem znalec páli ani sanskrtu) i když to z katalogových lístků nevyplývá (lístky jsou celé psány v angličtině). Měl jsem v ruce asi 4-5 knih a všechny byly asi v páli - někdy s výjimkou úvodu a/nebo komentářů a poznámek. Text kánonu byl vždy celý v páli.
Zdá se mi, že platí pravidlo (ať už psané nebo nepsané), že popis knihy na katalogovém lístku je v tomtéž jazyce jako sama kniha. V případě páli a sanskrtu to ovšem asi není možné dodržet, protože tyto jazyky mají "jinou abecedu znaků" (není to naše "latinka"; tato abeceda (toto písmo) se jmenuje "Dévanagarí" a vypadá úplně jinak, než latinka, takže je to pro Evropana úplně nečitelné a nevyslovitelné). Na katalogových lístcích není bohužel napsáno v jakém jazyce kniha je. Celou signaturu (všechny knihy) jsem neviděl.

Pod signaturou 21F795 jsou snad knihy pouze v angličtině (několik jsem jich měl v ruce a byly v angličtině, ale celou signaturu jsem neviděl).
Signatura 21F795 má minimálně 26 volumes (=svazků) od r. 1909 do r. 1935.

Ostatní signatury by mohly být částečně i v páli (nepamatuji se přesně, jak která, nedělal jsem si přesné poznámky). Z katalogových lístků se to nedá poznat.

V Národní knihovně při hledání podle signatury na počítači musíte zadávat mezery před a za písmenem a druhé číslo doplnit nulama na 6 míst; například:

"21F795" = "21 F 000795"
(jestli se to nezměnilo, zeptejte se u informací)

2. Všeobecná knihovna Orientálního ústavu
  Akademie Věd ČR
  Pod vodárenskou věží 4 
  182 08 Praha 8

(Mezi Libní a Kobylisy, kus od Střelničné ul.
Knihovna je ale ve vedlejší budově čp. 2, 
nutno se zeptat.)

Nejedná se o Tibetskou knihovnu, která je
zde také, ale obsahuje jen díla v tibetštině.

Otevřeno pouze: Út, Čt: 9-12, 13-16 hod. 
   (o letních prázdninách asi zavřeno)

Tel. 02/689 71 66 (přímo knihovna)
    6605 1111 (ústředna Orient. ústavu)

Internet: 
www.lib.cas.cz/www/cz/frame_souborny_katalog.HTML
aby se knihovna prohledávala, najeďte na:
...
III. Oblast humanitních a společenských věd
 ...
 9.Sekce humanitních a filologických věd
  ...
  [] Orientální ústav - zaškrtnout políčko
  ...


Údaje přibližně k listopadu 2000 
(byl jsem v knihovně několikrát osobně):

-lístkové katalogy jsou vedené snad 
 do r. 1990 (pak už jen na počítači)
-půjčují i domů
-domů půjčí max. 5 knih na 1 měsíc
-knihy vydané před rokem 1900 domů
 nepůjčují (jen do studovny)
 (to se částečně týká knih kánonu vydaných
 P.T.S. mezi roky asi 1880-1930)
-zápisné 100 Kč na 1 rok
-za půjčené knihy se dále už nic neplatí

Z kánonu toho mají celkem docela dost (úplnou kontrolu dle seznamu oddílů jsem nedělal), knihy jsou v jedné přihrádce lístkového katalogu, nevím už přesně pod jakým heslem - nejspíš "Buddhismus" nebo "Tipitaka"/"Tripitaka", zeptejte se knihovnice.
Mají zde malou knížku se seznamem katalogových hesel. Buddhismus je uveden pod číslem 904 (nejedná se o MDT číslování).


3. Pražské buddhistické centrum LOTUS
  (někdy psáno též česky LOTOS, je to totéž)
  Dlouhá čp. 2 nebo čp. 6, 4. patro 
  (je to hned zkraje u Staroměstského nám.)
  Praha 1

Tel.: 02 / 2481 4734
Email: info@centrumlotus.cz 
Internet: [ ***** Pozor změna WWW adresy!]
 www.centrumlotus.cz (nová adresa)
 www.volny.cz/lotus (stará adresa)
Je zde katalog/seznam knih v knihovně:
byl na info-stránce knihovny vpravo dole.

[ ***** Pozor změna! Bývalo otevřeno ve středu!
(Není to úplně jasné zda v Út nebo ve St,
údaje se liší, zavolejte tam!)]
Knihovna má otevřeno pouze: Út: 16-19 hod.
 (září 2002)
Tel. 02 / 2481 4734 (přímo knihovna)

Knihovna půjčuje i domů. Platí se myslím nějaké malé zápisné a pak se platí 5-10 Kč za každou vypůjčenou knihu domů. Za půjčení/prohlédnutí/čtení knihy na místě se neplatí nic. Mají zde jen asi 10-20 knih z angl. kánonu (Majjhima,...) a další buddhistickou a duchovní literaturu (v češtině i v angličtině).

Knihy z kánonu zde najdete snadno, celá knihovna je v jedné malé místnosti a kánon v jedné polici.

[ ***** Nové od 7. listopadu 2001 (verze 1.2)]
Podle informací, které jsem dostal emailem, by v Lotusu měli mít kompletní anglické vydání kánonu (od PTS). Byl jsem v knihovně mnohokrát osobně, ale nikdy jsem to tam (v "oficiálních policích") neviděl, takže to nemohu potvrdit. Knihovna má ale ještě spoustu knih nezařazených, takže se zeptejte knihovnice nebo Michala Snášela z Lotusu a z Přátel Dhammy (meechaa@volny.cz).


Knihovny, kde "prý něco mají"

O těchto knihovnách jsem dostal informaci (většinou emailem), "že tam něco mají" nebo "by tam něco mělo být, protože to tam někdo daroval", apod. Osobně jsem to (zatím) neověřoval, takže tyto informace jsou bez záruky. V těchto knihovnách toho ze zde uvedených důvodů také nemusí být z kánonu mnoho, možná jen pár knih (2-3 knihy). Také není jisté, když třeba někdo knihy do knihovny daruje, zda si je knihovna ponechá nebo zda je pošle nějaké jiné knihovně.


1. (Státní ?) vědecká knihovna v Plzni
  (neznám přesný název)

Kontakt na knihovnu zatím nemám.

Podle informací, které jsem dostal emailem, by tam pár knih z kánonu mělo být, osobně jsem to ale neověřoval.


Další knihovny

a.  Knihovny, kde by něco mohlo být (kde jsem zatím osobně nehledal)


1. Státní knihovna
  Liliová 5/219
  Praha 1

Tel. 02/2222 0072

b.  Knihovny, kde celkem určitě nic (nebo skoro nic) není (hledal jsem v nich celkem podrobně)


1. Knihovna Národního muzea
  Václavské náměstí 68
  115 79 Praha 1

 Tel.: 02/24497111
Email: knm@nm.cz
Internet: www.nm.cz/slozky.htm#knm
     www.nm.cz/knm/index.htm
Národní muzeum: www.nm.cz

Mají jen lístkové katalogy, katalog na počítači nemají (rok 2000).

Lístkové katalogy jsem prohledával celkem podrobně a snad skoro vůbec nic jsem nenašel.
Myslím, že nemá cenu to zkoušet znovu, asi tam opravdu skoro nic z kánonu nemají.


2. Městská knihovna v Praze
  Mariánské náměstí 
   (kousek od metra Staroměstská)
  Praha 1

Mají jak lístkové katalogy, tak i plně elektronický katalog na počítači.

Lístkové katalogy i elektronický katalog na počítači jsem prohledával celkem podrobně a snad skoro vůbec nic jsem nenašel.
Myslím, že nemá cenu to zkoušet znovu, asi tam opravdu skoro nic z kánonu nemají.

Knihy jsou zde volně přístupné v regálech, takže si je můžete před vypůjčením prohlédnout.
O buddhismu obecně v češtině tu mají pár knih (myslím asi 10-30).


Ještě další knihovny
(situace s kánonem je vždy uvedena v textu)

c.  Knihovny fakult University Karlovy (UK)

Internet: 

Celá Univerzita Karlova: www.cuni.cz
 (musíte najet na katalog knihoven)

"Ústřední knihovna" UK:
www.cuni.cz/soucasti.php?soucast=knihovna&lng=cze
nebo i
www.cuni.cz/cuni/ukn

Souborný katalog knihoven Univerzity Karlovy:
 http://tinlib.cuni.cz/cz/ext_services/sd.html
 nebo www.cuni.cz/tinlib/dbs/sd.html.cs
 a položka "WWW OPAC" nahoře na stránce,
 což vede na:
 http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/k6

"Ústřední" nebo "Centrální" knihovna University Karlovy fyzicky neexistuje i když by tomu tak někdo mohl rozumnět podle nadpisu jedné z WWW stránek UK. Vím to jistě, ptal jsem se na to přímo na UK knihovníků. Existuje pouze tzv. "Virtuální knihovna UK" (to je ta "Ústřední knihovna" v názvu WWW stránky), což jsou v podstatě počítačově spojené katalogy knihoven všech fakult a dalších podřízených institucí do jednoho centrálního katalogu na Internetu, takže je lze prohledávat všechny najednou. Je jich docela dost, zase tak moc o tom nevím. Knihovny jsou vždy (fyzicky) na jednotlivých fakultách.

Zkoušel jsem centrální počítačový katalog
www.cuni.cz/tinlib/dbs/sd.html.cs - "WWW OPAC" - http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/k6 (viz výše)
prohledávat celkem podrobně, ale skoro nic jsem nenacházel (kromě zde dále uvedeného); zdálo se mi, že to nějak nefunguje tak, jak jsem očekával. Možná jsem dělal nějakou chybu, nevím. Nebyl jsem si myslím z chování katalogu moc jistý, zda se opravdu prohledávají všechny knihovny, zda katalog opravdu správně interpretuje zástupné znaky "*" a "?", když se nic nenašlo, ani se nevypsala žádná informace, takže jsem nevěděl, jestli se to někde nezaseklo, atd., prostě trochu zmatek i když na první pohled to chodilo bezvadně. Zkoušel jsem to s hledáním velmi krátce znovu v září 2001, ale pořád to moc dobře nechodilo: bylo to velmi pomalé a nakonec se to někde zasekávalo, takže výsledků jsem se nedočkal. Problém je možná v tom, že tam vždycky vybírám v seznamu pro prohledávání všechny knihovny nebo skoro všechny, takže se to možná někde zahltí.
Také jsem bohužel zjistil, že právě zde je také ona chyba "budhismus" s jedním "d" (i když je to zde alespoň nějak napojeno na správné heslo "buddhismus", takže si toho člověk všimne). To, co zde říkám, se týká asi roku 2000, kdy jsem katalog prohledával, situace se mohla změnit.

Při opakovaném prohledávání katalogu jsem myslím nenacházel dlouhou dobu nic podstatně dalšího, než jsem objevil také v Národní knihovně. Naopak se mi myslím zdálo, že tu skoro nic z kánonu není, ačkoliv jsem očekával, že právě zde něco najdu. Vzhledem k uvedeným a i dalším potížím (prohledávání bylo dost pomalé,...) jsem prohledávání nakonec možná předčasně ukončil.


  Knihovna 
  Evangelické teologické fakulty UK (E.T.F.)
  Černá 9 
   (kousek od Karlova náměstí 
   směrem na Národní třídu)
  115 55 Praha 1

  Tel.: 02/21 988 603-4 (knihovní sál)
  Email: library@etf.cuni.cz
Internet: www.etf.cuni.cz/~library

Katalog knihovny: 
 www.etf.cuni.cz/~library/katalog/index.html
 a dále
 www.etf.cuni.cz/katalog/k6

Otevřeno: Po-Čt: 10:00-18:00, Pá: 10:00-16:00
 (Párkrát do roka mívali otevřeno i v sobotu
 dopoledne, byly tam vyvěšené termíny.)

 -výpůjčky na 1 měsíc, max. 10 knih
 -knihy vydané před rokem 1900 domů 
  nepůjčují (jen do studovny)

Zde jsem byl několikrát osobně a počítačový katalog jsem celkem podrobně prohledával.
Našel jsem akorát jednu knihu z kánonu: Khuddaka Nikaya-Sutta-Nipáta.
Knihy jsou zde volně přístupné v regálech, takže si je můžete před vypůjčením prohlédnout bez objednávání nebo přečíst ve studijní části knihovny.
O buddhismu obecně v češtině nebo v angličtině tu mají pár knih (myslím asi 20-30).
Zde v knihovně E.T.F. jsem ale našel něco více z kánonu v němčině, viz část o kánonu v němčině zde v článku.

d.  Následující knihovna nespadá pod UK, ale je v budově jedné z jejích fakult


  Centrální katolická knihovna (CKK)
  Thákurova 3 (kus od metra Dejvická)
  160 00 Praha 6
  
  Tel.: 02/2018 1515 (studovna)
  Email: cka@etf.cuni.cz
Internet: www.ckk.cz
Katalog OPAC: 
 www.ckk.cz/cgi-bin/uniview.pl?base=bibl

Výpůjční služba: 
 Tel. 02/20181515
 Email: borrower@ckk.cz

Otevřeno:  Po,Čt: 9:00-17:00
       Út,St: 10:00-20:00
        Pá: 9:00-12:00
 (1.7.-31.7.2001 byla knihovna uzavřena,
 jinak o prázdninách měli Po-Čt: 9:00-12:00)

 -knihovna je veřejně přístupná
 -v katalogu na počítači měli 15% knih 
  (k asi 11/2000)

V počítačovém katalogu jsem moc nehledal. Hledal jsem v lístkovém katalogu. Celkem nic jsem nenašel. Možná skoro vůbec nic. Už se moc nepamatuji, nebyl jsem tam moc dlouho. Lístkový katalog jsem ale prohledal celkem podrobně celý (není moc velký). Slovy "prohledal celý" zde a jinde nemyslím "prohledal úplně celý, lístek po lístku", ale to, že jsem ho důkladně prohledal podle mnoha mně známých klíčových slov, autorů, vydavatelů, edic, možných názvů knih, MDT,... atd. tak, jak to mělo smysl a logiku. Mám těchto „hledacích klíčových slov“ docela velké množství, řádově desítky.


e.  Knihovna Akademie Věd ČR (AV ČR)
     (a knihovny jejích ústavů)


  Knihovna Akademie Věd ČR (AV ČR)
  Národní 3 (u Národního divadla)
  Praha 1

Tel. 02/2422 0384 (ústředna)
    2424 0556
    2424 0525 (výpůjčky)
    2424 0528 (oddělení knih)

Internet: www.lib.cas.cz
  (=souborný katalog knihoven ústavů AV ČR)

Existuje souborný počítačový "plně elektronický" katalog www.lib.cas.cz knihoven všech ústavů AV ČR, dále počítačový katalog naskenovaných papírových lístků, který se dále myslím dělí na jednotlivé katalogy podle jednotlivých ústavů a katalogy papírových lístků v šuplících (ty jsem ale myslím neviděl, nehledal jsem je, stačí, že jsou tyto lístky naskenovány). Všechny ústavy jsem také neobcházel (kromě zde uvedeného Orientálního ústavu), nemělo to smysl.

Zkoušel jsem souborný počítačový katalog www.lib.cas.cz prohledávat celkem podrobně a objevil jsem hodně z kánonu ve zde uvedené Všeobecné knihovně Orientálního ústavu Akademie Věd ČR. V knihovnách dalších ústavů už jsem myslím nenacházel nic.

Velmi podrobně jsem prohledával i počítačové katalogy naskenovaných papírových lístků u těch ústavů, kde to mělo smysl, ale se stejným výsledkem jak je uvedeno v předchozím odstavci -neobjevil jsem skoro nic.


Vydavatelé pálijského kánonu v angličtině

U těchto vydavatelů si lze knihy i objednat, třeba i kompletní kánon, knihy jsou však docela drahé (jako všechny "západní" knihy), asi 30-50 USD za knihu, dle rozsahu. Na kolik peněz by vyšel celý kánon nevím (šlo by to samozřejmě sečíst v ceníku vydavatele).
Tento seznam neuvádím kvůli objednávkám, ale pro přehled. Je dobré vědět, kdo vlastně pálijský kánon vydává, hlavně kvůli hledání v katalozích knihoven.


1. Pali Text Society (P.T.S. i PTS)
  73 Lime Walk
  Headington
  Oxford OX3 7AD
  England, United Kingdom

Tel.: +44/1865/742125, +44/1865/67575
 nebo +44/865/742125, +44/865/67575 (?)
Fax:  +44/1865/750079
 nebo +44/865/750079 (?)

Pevná část (začátek) ISBN: 0-86013 
    (nemění se pro různé knihy)

Email: pts@palitext.demon.co.uk

Internet: www.palitext.demon.co.uk
Přehled knih z kánonu 
 ("The Books Of The Paali Canon"):
 www.palitext.demon.co.uk/subpages/canon.htm

PTS vydala od roku 1881 skoro celý kánon v angličtině.
Dle informací na WWW stránkách PTS zatím v angličtině nevydala (prosinec 2001):
"No PTS translation yet available": Khuddaka Nikaya: Niddesa, Apadana; Abhidhamma Pitaka: Yamaka, Dukapatthana (Tikapatthana v angličtině je).


2. Buddhist Publication Society (B.P.S. i BPS)
    Head Office: 54, Sangharaja Mawatha
  Mailing address: P.O. BOX 61
           Kandy
           Sri Lanka (Ceylon)

Tel.: +94/8/237283 (nebo +94/8/23679)
Fax: +94/8/223679 (nebo +94/8/32343)

Pevná část (začátek) ISBN: 955-24 
   (nemění se pro různé knihy)

  Email: bps@ids.lk 
Internet: 
 http://lanka.com/dhamma/bps/bps_main.htm
 (objednávky knih neposílat Emailem!)

Podle informací na WWW stránkách BPS: "Ordering Information" (http://lanka.com/dhamma/bps/order_info.htm) se zdá jisté, že je možné kupovat knihy za 15% příplatek ke katalogové ceně za "balné + poštovné", jsou-li poslány lodní dopravou (tj. ne letecky) (prosinec 2001):

Shipping Charges. Please add 15% to cover postage and packing for books to be sent by Sea Mail. ... Please note that Sea Mail shipments to distant places can take three months or longer to arrive. ...


3. Wisdom Publications
  199 Elm Street
  Somerville, MA 02144
  U.S.A.

Tel.: +1/800/2724050 (Toll Free)
   +1/617/7767416
Fax: +1/617/7767841

Pevná část (začátek) ISBN: 0-86171 
    (nemění se pro různé knihy)

  Email: mail@wisdompubs.org
Internet: www.wisdompubs.org

Wisdom má i několik novějších překladů (asi 1970-1990) Digha, Majjhima a Samyutta Nikaya.


4. Vipassana Research Publications
  Mailing address: P.O. BOX 15926
          Seattle, WA 98115-0926
          U.S.A.

Tohle asi není přímo vydavatelství, ale jen
distribuce knih (nebo obchod), nevím přesně.

Tel.: +1/206/5228175
Fax: +1/206/5228295

  Email: sales@vrpa.com
Internet: www.vrpa.com
Seznam knih z kánonu: 
 1. "ISBN" vlevo v menu-
   -"Catalog Sorted by ISBN":
 www.vrpa.com/titles.phtml?setnav=isbn
  Podle ISBN jsou tu knihy od:
   -P.T.S. (pevná část ISBN: 0-86013)
   -B.P.S. (pevná část ISBN: 955-24)
 2. "Title" vlevo v menu"-
   -"Catalog Sorted by Title":
 www.vrpa.com/titles.phtml

Pálijský kánon na Internetu v angličtině


1. www.AccessToInsight.org

Na Internetu najdete hodně z pálijského kánonu v angličtině na adrese:
www.AccessToInsight.org - zde je část kánonu v angličtině zdarma volně ke stažení a soukromému vytištění (nikoliv pro další prodej nebo jinou komerční činnost (!), můžete si to soukromě vytisknout, ale ne to dále prodávat). Celkem je zde asi 700 sutt, což je přibližně 5 MB textů z kánonu v HTML formátu.
Kromě kánonu je zde i mnoho dalších buddhistických textů, komentářů a doprovodné literatury.
Podle mých velmi přibližných neodborných odhadů by to mohla být asi 1/7 až 1/6 z celého kánonu (5 MB z 32MB je asi 1/7 až 1/6). Někde jsem totiž viděl údaj, že celý kánon má asi 32 milionů znaků (=32 MegaBytes), ale nebylo mi úplně jasné v jakém jazyce a v jaké znakové sadě, což jsou podstatné údaje. Indické písmo "Dévanagarí" je totiž "slabikové", takže jeden znak na počítači by asi byla jedna jazyková slabika (nemyslím byte) a ne jedno písmeno (char), těžko hádat. Ten údaj 32 milionů znaků se nejspíš týkal přepisu páli do latinky, takže bude asi přibližně platit 1 znak = 1 písmeno, takže to nebude zase tak moc daleko od překladu kánonu do angličtiny.
Dělat odhad z počtu sutt nemá smysl, protože sutty jsou různě dlouhé. Některé mají i hodně stran, jiné zase jen pár řádků nebo odstavců. Ani celkový počet sutt v kánonu se neuvádí vždy shodně: některé údaje uvádí číslo asi 8000-9000 sutt, jiné asi 15000-18000 sutt.
V jiné knize o buddhismu jsem viděl údaj, že celý kánon má podle odhadu asi 11x větší rozsah než Bible, což není úplně mimo vzhledem k výše uvedenému číslu 32 MB.

Celý tento WWW server si lze snadno stáhnout (downloadovat) -je zapakován v jediném souboru BULK.ZIP (asi 8 MB, srpen 2001):
Obecné informace o stahování z Access To Insight:
"Downloading Files from Access to Insight" (www.AccessToInsight.org/lib/download.html)
Stažení BULK.ZIP:
"Downloading the Entire Website ("Bulk Download")" (www.AccessToInsight.org/lib/bulk.html, ... BULK.ZIP)

Stačí si tento soubor a jeho stažení na výše uvedené stránce vyhledat, nemusíte stahovat celý WWW server (jeho adresářovou strukturu) pomocí speciálních stahovačů (downloaderů).
Na disku musíte mít alespoň 35 MB volného místa: asi 8 MB pro BULK.ZIP a asi 27 MB pro jeho rozbalení do struktury adresářů.
Stažení BULK.ZIP mi trvalo v době nízkého provozu v ČR (večer) asi 45 minut. Mám modem Microcom Deskporte 56K Voice (umí MNP10). V Internetové kavárně (2 Mb/sec.) by to mohlo zabrat (tipuji) jen pár minut, ale budete mít problém jak 8 MB soubor uložit na 1,5 MB diskety. To se musíte naučit předem pomocí různých "řezacích" utilit (nebo ZIP/ARJ/...).
Nemáte-li originální PkUNZIP, můžete k rozpakování ZIP archivů použít například freeware Aladdin Expander 5.1


2. MettaNet Foundation - Sri Lanka [ ***** Nové od 10. března 2002 (verze 1.4)]

www.metta.lk/tipitaka
www.metta.lk
nebo http://mail.metta.lk
http://mail.metta.lk/tipitaka
nebo http://metta.lk
http://metta.lk/tipitaka

Adresa: 
MettaNet Foundation 
380/9 Sarana Road
Colombo 7, Sri Lanka

Tyto WWW stránky a zde uveřejněné různé jazykové verze pálijského kánonu jsou zdá se mi produkty www.metta.lk/SLTP/index.html - "Sri Lanka Tipitaka Project". (Někde to tam je myslím napsané.)
Na tomto WWW se postupně objevují anglické překlady jednotlivých částí kánonu. Pracují na kompletním překladu Tipitaky do angličtiny (viz citace níže). Měla by to být "Public domain version" celé Tipitaky distribuovaná přes Internet a na CD.
Je toho tu už docela dost v angličtině. Prohlížel jsem to ale jen zběžně.
Jsou tu vždy 3 varianty textů: "Pali" "English" "Sinhala". Často ovšem něco chybí dopřeložit, hlavně v "English". Pali a Sinhala jsou možná kompletní, nevím jistě, neprohlížel jsem to celé.

Přesné informace o jejich záměrech a o tom, co už přeložili najdete na jejich stránce www.metta.lk/mettanet/index.html
Jsou to zhruba (2/2002): Vinaya, Digha, Majjhima a začátek Anguttara Nikaya.
Mají také nějaké CD s "MettaNet's Website" (viz citace č. 2 níže).

Citace z této stránky:

"English Translations of the Pali Canon
We are presently working on the Data entry of an "English Public domain" Public domain version of the entire Tipitaka to be distributed via the Internet and on CD."
"CD distribution of MettaNet's Website
We have over the past months distributed our entire website on CDs. This distribution is still going on but at a very slow rate. We normally request a person to come in person and register for his CD.
The registered person is asked to call again in about 14 days time to see if his/her CD is ready for collection. Funding required for this project is almost Nil as we from time to time get donations of blank CDs from various persons who have recived information about this project."

Vše, co zde dosud bylo přeloženo a publikováno z Tipitaky si lze stáhnout z WWW pomocí jediného 10 MB ZIP souboru. Stažení je na stránce: http://metta.lk/tipitaka "Latest Update In a Single ZIP File 10 MB."
Zkusil jsem tento 10 MB soubor stáhnout. Stažení i rozpakování šlo bez problémů. Jsou v něm všechny tři varianty překladů: "English", "Pali", "Sinhala".
Nemáte-li originální PkUNZIP, můžete k rozpakování ZIP archivů použít například freeware Aladdin Expander 5.1


3. Yahoo Group "TIPITAKA On-line" [ ***** Nové od 20. října 2001 (verze 1.1)]

http://groups.yahoo.com/group/Tipitaka
nebo www.egroups.com/group/Tipitaka

v Yahoo kategorii:
http://groups.yahoo.com/dir/Religion___Beliefs/Buddhism
http://groups.yahoo.com/dir/Religion___Beliefs/Buddhism
nebo
http://dir.groups.yahoo.com/dir/Religion___Beliefs/Buddhism
http://dir.groups.yahoo.com/dir/Religion___Beliefs/Buddhism

Seznam všech sutt, co jsou zde, je také na:
http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tipilist.htm

Tato Yahoo skupina nějak souvisí s
http://nibbana.com

Nějaké informace jsou také na
www.egroups.com/message/Tipitaka/

V této Yahoo skupině je asi 143 sutt (říjen 2001) přeložených do angličtiny.
Jsou zde například: Anapassati Sutta a Mahasatipatthana Sutta.

V Yahoo se myslím vždy musíte do diskusních skupin přihlásit (registrovat). Jinak vás to nepustí dále, ani jen pro čtení příspěvků.
Budete tedy muset provést následující postup (vše je na stránce http://groups.yahoo.com/group/Tipitaka vpravo skoro nahoře):

  1. Registrace v Yahoo (zadání osobních údajů): "Register"
  2. Přihlášení se do Yahoo Groups (="login"): "Sign In"
  3. Připojení se k diskusní skupině: "Join This Group" (Tipitaka)

Při dalších návštěvách už samozřejmě nemusíte dělat registraci znovu, stačí se jen přihlásit ("Sign In"). Myslím, že se ani nemusíte znovu připojovat k diskusní skupině ("Join This Group"), toto připojení je trvalé.

Nespleťte si "Yahoo Groups" s "Google Groups" (bývalý "USENET": www.dejanews.com, www.deja.com)! Google totiž přibližně někdy v únoru 2001 koupil nebo převzal celé archivy USENETu, jak jsem se dočetl v tiskové zprávě.
Mimochodem, možná by na USENETu=Google Groups mohlo být také něco z kánonu! Nevím, zatím jsem to tam nehledal.
Google: www.google.com
Google Groups: http://groups.google.com


4. Přímé odkazy na některé sutty z kánonu v angličtině
  [ ***** Nové od 14. února 2002 (verze 1.3)]

Tyto odkazy jsem procházel a soubory stahoval je částečně, takže je to bez záruky. Podle toho, co jsem viděl a podle popisů to vypadá, že je to z kánonu.

FTP://FTP.BUDDHANET.NET - pro stažení těchto souborů nemusíte mít FTP, můžete použít třeba Internet Explorer - tyto odkazy začnou stahovat soubory .ZIP. Možná lze pro prohlížení a stahování z FTP serverů použít kterýkoliv WWW prohlížeč, nevím jistě. Napište zde uvedené odkazy normálně do pole Internet Exploreru pro URL WWW adresu: místo http://www.buddhanet.net nebo jen www.buddhanet.net napište ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel051.zip - musí to ale být i s tím ftp:// jinak by se nepoznalo, že to není WWW ale FTP adresa! Máte-li HTML podobu tohoto článku (ne výtisk na papíře), jen klikejte na odkazy a stahování začně samo. Některé WWW prohlížeče nebo FTP servery jsou možná nakonfigurované tak, že automaticky poznají FTP protokol od HTTP, nevím ale, jestli to je standardní věc, tzn. že to funguje vždycky a všude. Možná je také FTP protokol standardní součástí HTTP protokolu, nevím jistě. Tohle berte jen jako drobné rady, když vám to nějak nejde. Všechny URL WWW a FTP adresy ať už plné s http:// nebo s ftp:// nebo bez http:// se do polí WWW prohlížečů pro zadání URL adresy píší BEZ UVOZOVEK!
K rozbalení ZIPů potřebujete nějakou utilitu ZIP/UNZIP (je jich více, originální PkZIP je myslím shareware, ne freeware) nebo i jiné rozpakovávací programy, třeba freeware Aladdin Expander 5.1

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel051.zip (20 kB) - Taming the Mind: Discourses of the Buddha (BPS,ed.)

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel061.zip (36 kB) - Discourses of the Buddha: Simile of the Cloth and the Discourse of Effacement.

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/nipata.zip (13 kB) - The Sutta-Nipata: The earliest recorded version of the Buddha's Teachings.

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/speech.txt (2 kB) - Buddha's Words on Right Speech.

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/the-path.zip (31 kB) - The Buddha, The Word: 4 Noble Truths.

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel017.zip (23 kB) - 3 Cardinal Discourses of the Buddha. by Ven. Nanamoli. (Toto bude asi komentovana sutta.)

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel248.zip (26 kB) - The Buddha's Word on Kamma: Four Suttas from the Majjhima Nikaya translated by Bhikkhu Nanamoli.

* ftp://ftp.buddhanet.net/therabud/wheel390.zip (30 kB) - The Lion's Roar: Discourse of the Buddha (Mahasihanada Sutta).

* ftp://ftp.buddhanet.net/mahabud/diamond.zip (527 kB) - The Diamond Sutra. (Nevím 100%, jestli je toto také v theravádovém kánonu, je to rozhovor Buddhy se Subhutim a patří to do mahájány.)Seznam prohledavačů katalogů knihoven = Seznam některých souborných katalogů knihoven na Internetu

[ ***** Nové od 14. února 2002 (verze 1.3)]

Na Internetu je v českých seznamech odkazů a prohledavačích (www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.atlas.cz,...) možno nalézt mnoho odkazů na knihovny: seznamy knihoven v ČR, WWW adresy knihoven a jejich katalogů, e-maily knihoven...

WWW adresy s tématem "O knihovnách, katalozích, prohledavačích katalogů,...":

* www.knihovna.cz - Knihovny v ČR, odkazy, katalogy v ČR,...

* http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH0/~/START/adr = "Adresář knihoven v ČR"

* www.Seznam.cz/Instituce/Knihovny/ = (www.Seznam.cz: Instituce - Knihovny) = "Seznam knihoven v ČR"

* www.knihovna.cz/hledat.htm = "Vyhledávání v databázi všech knihoven v ČR"

* www.knihovna.cz/odkazys.htm = "Souborné katalogy v České republice"

* http://www.mujweb.cz/instituce/soubkat/ = Zápočtová práce z FF UK - "Souborné knihovní katalogy" (pár informací)

* www.Seznam.cz/Instituce/Knihovny/On_line_katalogy/ = (www.Seznam.cz - Obsah - Instituce - Knihovny - Online katalogy knihoven). Pozor, v odkazu jsou PODTRŽÍTKA "_" mezi slovy "On_line_katalogy"!

* http://knihovna.m2000.cz/uzivatele.html = Zatím jen DEMOverze: "Systém M2000 e-Knihovna - Seznam odkazů na WWW katalogy knihoven používajících systém M2000 WWW on-line katalog."
(Nevím, o co se jedná. Možná to není prohledavač katalogů, ale jen seznam katalogů.)

Co se týče zde uvedených "prohledavačů katalogů knihoven" na WWW - nevyznám se přesně v těchto prohledavačích, nejsem knihovník. Některé asi budou duplicitní = budou prohledávat stejné knihovny, což nevadí. Často mi není moc jasné, které knihovny a katalogy ten který prohledavač vlastně prohledává. Netvrdím nic "100% a najisto", moc jsem to nepoužíval ani netestoval. Asi to tam často bude někde napsané, ale nějak skryté na jiné stránce, takže na to člověk normálně při hledání knih nepřijde, v prohledávacích formulářích to často nebývá (snad kromě U.K.).

Zkoušel jsem některé z těchto prohledavačů namátkově a narychlo použít pro hledání knih z kánonu, ale skoro nic jsem neobjevil. Pokud se něco našlo, tak snad jen samé staré známé věci, které jsou běžné i jinde.

Seznam následujících "prohledavačů katalogů knihoven" je v daleko lepší formě na: "Knihovny v České republice - souborné katalogy": www.cbvk.cz/cr/libracz.html (Není mi jasné, zda je to oficiální stránka nebo ne - tzn. zda bude udržována i nadále.)


1. Přehled katalogů (bází) Národní knihovny ČR (N.K. ČR)
  www.nkp.cz/baze_dat/cze-lib-list.htm

Národní knihovna Praha: www.nkp.cz

2. MVS - Meziknihovní výpůjční služba (prohledavač)
  www.mvs.cz

Prohledavač katalogů některých knihoven. Hledá v asi 130 katalozích knihoven, které jsou na Internetu. (Ne všechny knihovny mají katalog na Internetu.)
O možnosti MVS konkrétně viz další info v tomto článku.

Zkoušel jsem tento prohledavač použít, ale nic podstatně dalšího (kromě zde již uvedených informací) jsem neobjevil (někdy v roce 2000 a v prosinci 2001, mohlo se to změnit).
Nejlepší by bylo hledat podle PEVNÉ části ISBN vydavatelů (PTS, BPS,...), která se nemění pro všechny knihy od tohoto vydavatele -viz údaje o těchto vydavatelích zde v článku. Tento vyhledavač to bohužel v době, kdy jsem ho zkoušel (rok 2000), neuměl. Bylo nutno zadat celé ISBN (a to zase člověk u neznámých knih neví). Nepomohly ani zástupné znaky "*" a "?".


3. Katalogy knihoven Akademie věd ČR (AV ČR)
  www.lib.cas.cz/knav/cz/katalogy.htm

Knihovna AV ČR: www.lib.cas.cz

4. Souborný katalog knihoven Univerzity Karlovy (U.K.) - TINLIB
  http://sd.ruk.cuni.cz/tin-bin/k6

Celá Univerzita Karlova: www.cuni.cz

5. CASLIN = Souborný katalog ČR (knihy)
  http://www.caslin.cz:7777/
  (takto celé se to asi musí zadat!)

Na http://www.caslin.cz:7777/caslin/seznam.html
a http://www.caslin.cz:7777/caslin/info2.html
je "Seznam účastníků Souborného katalogu ČR"
 = Seznam zúčastněných knihoven.

Dle informací na www.knihovna.cz/odkazys.htm, kde se píše: "Obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií dostupných v přispívajících knihovnách České republiky. Základem této báze je asi 8 000 záznamů dokumentů ze zahraničních akcí, které byly vytvořeny v letech 1991 - 1995 přepisem lístkových hlášení CEZL (Centrální evidence zahraniční literatury)." (k datu 12/2001)
Nevím, není mi jasné, co je tam konkrétně.


6. SKAT/LANius - Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  www.skat.cz a www.lanius.cz
  nebo www.vkta.cz/LANius/
Jednoduché prohledávání:
 www.vkta.cz/LANius/skona.htm
Rozšířené prohledávání:
 www.vkta.cz/LANius/skpr.htm

Seznam WWW katalogů knihoven používajících knihovní systém firmy LANius:
www.lanius.cz/odkazy.htm
www.vkta.cz/LANius/lwww.dll?odkazy
 (asi 83 knihoven k 12/2001)

Souborný katalog SKAT (citace):
- "Obsahuje záznamy titulů naučné literatury z cca 80-ti knihoven používajících LANius. V současnosti je to více než 90000 titulů knih a přes 1 milion klíčových slov." (k 12/2001)

Vpravo v menu na hlavní stránce www.skat.cz je nějaký "Seznam členů" = Seznam měst a knihoven.


Užitečné informace a rady

A.  V knihovnách jsou k dispozici většinou dva druhy katalogů:

  1. Klasické lístkové
  2. (Plně) elektronické na počítači v knihovně
      (tyto katalogy mohou být i na Internetu,
      přístupné přes WWW)
  ----
  někde bývají také:
  
  3. Počítačové katalogy naskenovaných
      papírových lístků z jednotlivých katalogů

k bodu 1:
Klasické lístkové katalogy už nemusí být dále doplňovány novými knihami a údaji, protože knihovny přecházejí na počítačovou evidenci, takže tyto lístkové katalogy mohou být i uzavřeny k určitému datu.
(Národní knihovna má uzavřeny lístkové katalogy k r. 1995.)

k bodu 2:
Elektronické katalogy na počítači zase nemusí obsahovat (a často ani neobsahují) údaje o všech knihách. Staré knihy, knihy málo půjčované,... vůbec v elektronickém katalogu nejsou -to se týká právě knih kánonu.
Některé menší knihovny, ale mohou mít již celý katalog na počítači.

Z uvedeného vyplývá, že je třeba prohledávat oba výše uvedené druhy katalogů.

k bodu 3:
Počítačové katalogy naskenovaných papírových lístků z katalogů obsahují samozřejmě totéž, co původní lístkové katalogy, takže je nemusíte znovu na počítači prohledávat - stačí se podívat pouze do lístkového katalogu. Je to myslím lepší a rychlejší, než na počítači, protože zobrazování naskenovaných lístků v grafice trvá na počítači docela dlouho (1-2 vteřiny). Někdy ovšem nemusí být původní lístkové katalogy přístupné, protože mohou být už dost potrhané a zašlé.


B.  Většina knihoven nepůjčuje domů knihy vydané před rokem 1900-1920 (jak kde) - můžete si je půjčit jenom do studovny. To se týká právě knih z pálijského kánonu vydaných P.T.S. mezi roky asi 1880-1930.


C.  Budete-li někdy v knihovnách hledat v katalozích pálijský kánon nebo i jinou buddhistickou literaturu používejte zejména následující "klíčová slova" nebo hesla:

* "buddhismus" i "budhismus" (s jedním "d")
nebo nejlépe jen "buddh*",...
(ne každý počítačový katalog to ale umí,
je nutno se přesvědčit)
(klíčová slova zadávejte bez uvozovek)

Poznámka: slovo "buddhismus" je podle mého názoru prakticky lépe psát se dvěma "dd". "Budhismus" s jedním "d" je nejspíš počeštěná forma, která je ovšem po všech zkušenostech s hledáním velmi nepraktická (viz zde uvedené problémy), navíc pro toto zbytečné "počešťování" nevidím žádný vážnější důvod. Anglicky je buddhismus: "buddhism". Německy je buddhismus: "buddhismus". "Mezinárodně" se "buddhismus" a "Buddha" píše se dvěma "dd" a je to tak uvedeno i ve většině katalogů v ČR a myslím, že i v zahraničí (i v Indii; nevzpomínám si, že bych to tam viděl psáno s jedním "d" a byl jsem v Indii v mnoha knihovnách). V katalozích českých knihoven je však občas psáno s jedním "d" (buďto je to počeštěná forma nebo chyba), což v případě katalogů na počítači vede k nemožnosti vůbec něco nalézt. Řetězec znaků "buddhismus" je pro počítač při vyhledávání něco jiného než "budhismus". V případě lístkových katalogů to tak moc nevadí, protože je to "jen kousek vedle v přihrádce", takže si toho pravděpodobně všimnete. Někdy jsou v katalogu obě hesla. Pod každým z obou hesel však bývají jiné knihy - je tedy nutno projít obě hesla (s jedním "d" i se dvěma "dd", hlavně v N.K.). Dokonce v katalozích ani na druhou variantu hesla nebývá upozornění (někdy ale ano). Neznám situaci přesně, zase tak moc jsem to netestoval.

* "tipitaka" (v jazyce páli) nebo
"tripitaka" (v jazyce sanskrt)

* "pálijský kánon"
nebo "Pali Canon" (anglicky)
(někdy je kánon zařazen i pod "podheslem"
"Buddhismus-kánon")

* "theraváda" i "théraváda" (česky) nebo "theravada" (anglicky),
"hínajána" (česky) nebo "hinayana" (anglicky)
(theraváda znamená totéž co hínajána)
"mahájána" (česky) nebo "mahayana" (anglicky)
(pod těmito třemi hesly toho moc nebývá)

* "dhamma" (v jazyce páli) nebo
"dharma" (v jazyce sanskrt)
(pod tímto heslem toho ale moc nebývá)

Obecně k heslu "Buddha":
Pod tímto heslem je uvedena spíše literatura týkající se Buddhovy osoby (Buddha jako historická osoba), Buddhova nauka bývá správně pod heslem "buddhismus". V případě, že tomu tak není a kniha (z nauky) je zařazena pod heslo "Buddha", jedná se spíše o nesprávné zařazení.

Pálijský kánon by ovšem měl být správněji zařazen pod své vlastní heslo buď "pálijský kánon" nebo "Tipitaka" nebo "Tripitaka", protože knih o buddhismu je jinak velmi velké množství, takže vlastní kánon se v nich ztrácí a vzhledem k dalším skutečnostem uvedeným i neuvedeným v tomto článku ho nelze bez jeho vlastního samostatného hesla jednoduše najít a poznat (identifikovat) (hlavně pro začátečníky a laiky).
V angličtině se někdy píše i "The Paali Canon" (2x "aa").

Budete-li hledat v dalších, zde neuvedených knihovnách, pravděpodobně moc neuspějete. Naleznete nejvýš pár knih z kánonu v několika dalších knihovnách (možná). Sám jsem to zkoušel řadu hodin, dní a týdnů s velmi malým výsledkem. Když už jsem něco nalezl, bylo to většinou zase to samé, co už jsem našel i jinde. Hlavní problém je v tom, že to knihovny nepůjčují domů - v tomto případě nalezené “nepočítám“.

Kdybyste přece jen chtěli hledat pálijský kánon v katalozích dalších knihoven, mohu doporučit následující velmi úsporný postup, který je ale skoro dostačující (hledejte vždy v elektronickém i v lístkovém katalogu):

Úsporný postup při hledání kánonu:

1. Hledejte dle hesel (v tomto pořadí):
-Tipitaka, Tripitaka, pálijský kánon,
  Buddhismus, Budhismus.

V podstatě lze říci, že skoro úplně stačí hledat pouze pod těmito hesly, další hesla už asi mnoho nového nepřinesou. Najdete-li ale skutečně nějakou knihu z kánonu, přesvědčte se, zda má knihovna kánon správně zařazený (pod jaká hesla), tato hesla pak zkuste také prohledat ve všech katalozích (lístkových i na počítači).

2. Hledejte dle vydavatelů zde v článku uvedených
(nebo i podle pevné části ISBN
pokud to katalog umí):

-"Pali Text Society",
  (pevná část ISBN: 0-86013)
-"Buddhist Publication Society",
  (pevná část ISBN: 955-24)
-"Wisdom Publications",
  (pevná část ISBN: 0-86171)

Více skoro nemá smysl hledat dle mých zkušeností, protože to zabere příliš mnoho času a stejně už asi nic dalšího neobjevíte.

Ještě pár informací k problematice zadávání klíčových slov v češtině:
Klíčovými slovy zde v tomto článku obecně myslím i tzv. předmětová hesla nebo někde možná jinak nazýváno katalogová hesla nebo i tzv. "thesaurus" (nebo "tezaurus") (nebo se to jmenuje ještě jinak) v knihovnách, pod nimiž jsou knihy v katalogu zatříděny. (Není mi zatím jasný přesný rozdíl mezi "Předmětovými hesly" a "Výrazy thesauru", možná žádný není, nezkoumal jsem to hlouběji.)
"Klíčovým slovem" prostě nazývám jakýkoliv textový řetězec i víceslovní, který se zadává na počítači pro prohledávání.

Při zadávání klíčových slov pro prohledávání katalogů knihoven na počítači a pro vyhledavače a katalogy Internetových WWW stránek:

* Různé katalogy a prohledavače nejsou stejné, ale liší se, co se týče možností parametrizace prohledávání a práce s diakritikou. Konkrétní chování je nutno si ověřit v každém katalogu a prohledavači zvlášť. Pokud na tom moc nezáleží není nutné to dělat vůbec. Zdá se mi, že se zpracování diakritiky zlepšilo (rok 2001).

* Klíčová slova pište vždy celá malými písmeny
(i první písmeno), např.: "pálijský kánon".

* Klíčová slova pište vždy BEZ UVOZOVEK,
např.: pálijský kánon.
(Uvozovky jsou zde jen pro jasné oddělení klíčového slova od dalšího textu.)

* Při psaní klíčových slov, která se skládají z více slov (2, 3,... slova)
MOHOU BÝT NĚKDY UVOZOVKY NUTNÉ, protože mezera je (normálně) oddělovač,
zadáte např.: "pálijský kánon" (i s uvozovkama).
(Toto se nedá odhadnout předem, musíte si to sami zjistit: nejlépe tak, že si to otestujete sami na počítači - zadáte prostě obojí a uvidíte.)

1. Napoprvé zadejte klíčové slovo s háčkama a čárkama,
např.: "pálijský kánon", "theraváda".

2. Napodruhé můžete zadat klíčové slovo také bez háčků a čárek,
např.: "palijsky kanon", "mahajana".

Dvojí zadavání je možné a někdy nutné dělat proto, protože katalogy a vyhledavače nemusí správně provádět konverzi na "bezháčkovou" češtinu nebo při zadání klíčového slova s háčkama a čárkama zase může být katalog (nebo hledaná WWW stránka) v jiném kódování češtiny než váš počítač (Windows 1250, ISO Latin 2, Macintosh,...) a konverze se nemusí dělat správně (není na to spolehnutí). Problémů s různým kódováním je mnoho.

Nemáte-li moc času, stačí zadávat klíčová slova raději s háčkama a čárkama, mělo by to většinou stačit.
Podle mých (malých) testů u nejznámějších katalogů WWW stránek (Seznam.cz,...), vyhledavačů WWW stránek (Altavista, Google,...) a katalogů knihoven se v současné době (září 2001) najde spíš více stránek tehdy, zadá-li se klíčové slovo s háčkama a čárkama (platí pro zadávání v kódu Windows 1250, jsou v tom ale výjimky).
Některé prohledavače a katalogy mají možnost uživatelských nastavení jak se má pracovat s diakritikou, například http://fulltext.centrum.cz má na stránkách popisu pokročilého vyhledávání uveden příkaz ACCENTS, kterým lze řídit způsob porovnávání textů s diakritikou a bez ní. Je možné, že některé prohledavače nemají uvedenou problematiku práce s diakritikou na svých stránkách popsánu vůbec.


D.  V MDT (=Mezinárodní Desetinné Třídění) je buddhismus uveden pod číslem MDT = 294.3
Podle MDT se dá obvykle také hledat v katalozích. Existují i speciální lístkové katalogy seřazené podle čísel MDT. (V národní knihovně je tento katalog vystěhován z Haly služeb na velkou chodbu v přízemí (rok 2000): jděte hlavní chodbou od hlavního vchodu pořád rovně okolo Referenčního centra, které je zkraje vlevo dále podél Všeobecné studovny vpravo až úplně na konec chodby a zahněte doleva. Jděte ještě pár metrů asi doprostřed chodby. MDT katalog je vpravo v několika skříních.)
MDT katalogy, zdá se mi, obsahují opakovaně tytéž knihy jako heslové katalogy. Jde jen o jiný druh třídění. Může se ovšem stát, že některé knihy v některém katalogu nejsou uvedeny (takže v jiném katalogu jsou jakoby "navíc" (takže je konečně najdete)).
V případě pálijského kánonu jsem v lístkovém MDT katalogu nic podstatně dalšího neobjevil. Bylo tam toho spíš méně, než v ostatních katalozích v Hale služeb.

Zdá se mi, že MDT se v angličtině nazývá: "Dewey code" = "Dewey Decimal Classification code". Nevím to ale jistě. Může jít také o úplně jiné třídění.


E.  V ČR také existuje tzv. "MVS" = Meziknihovní výpůjční služba. Je to služba, která umožňuje zájemcům vypůjčit si knihy i z jiných vzdálených knihoven v jiných městech v ČR.
Internetová WWW stránka www.mvs.cz je právě myslím "domovskou stránkou" této MVS služby na Internetu. (Nevím přesně, zkoušel jsem z ní jen ten prohledavač.)
Bez této WWW stránky to jde ovšem také. MVS si zařídíte osobně v knihovně.

MVS funguje asi nějak takto:
Pokud najdete knihu, která vás zajímá v nějaké jiné knihovně v nějakém jiném městě, než kde bydlíte a kam chodíte do "vaší" knihovny, můžete si ji také vypůjčit.
Obě knihovny musí být členy MVS: jak "vaše" knihovna ve vašem městě, kde jste zapsáni, tak i ta druhá knihovna v jiném městě, kde se kniha nachází.
Ve "vaší" knihovně, kde jste zapsáni si knihu normálně objednáte pomocí MVS a bude vám za pár dnů přivezena (pokud je volná) do vaší knihovny. Zde si ji normálně vypůjčíte a zase vrátíte. O odvoz zpět se postará MVS.
Tato MVS služba je snad zdarma (nevím jistě). Po Praze ani uvnitř velkých měst myslím MVS nefunguje. Jen mezi městy.
(MVS neznám přesně, zatím jsem ji nepoužil, informujte se přímo v některé knihovně.)

Existuje i podobná služba "MVVS" = Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. O té téměř nic nevím. Myslím, že není zdarma.


F.  Jak na nefunkční WWW odkazy:
Jestliže nějaký WWW odkaz ("WWW link") nefunguje, pak nemusíte považovat hned tuto WWW stránku za nedostupnou, ale můžete zkusit tento postup:
Například nefunkční odkaz i s parametry:
   www.dharmagaia.cz/buddhismus/knihy/ceske/index.php3?pg=kat&kt=buddhismus
postupně zkracujte v adresním URL poli WWW prohlížeče (třeba Internet Exploreru) ODZADU, až se to třeba chytí:
1. Smažte všechny parametry za znakem otazník i ten otazník:
   www.dharmagaia.cz/buddhismus/knihy/ceske/index.php3
2. Smažte název souboru nebo skriptu (HTM, PHP,...):
   www.dharmagaia.cz/buddhismus/knihy/ceske
3. Smažte všechny podadresáře postupně po jednom odzadu:
   www.dharmagaia.cz/buddhismus/knihy
   www.dharmagaia.cz/buddhismus

4. Smažte uplně všechno a ponechte jen samotnou WWW doménu bez podadresářů:
   www.dharmagaia.cz
Jestliže ani samotná WWW doména při opakovaných pokusech o přístup během několika dnů nebo týdnů nefunguje, pak došlo k přesunu celého serveru někam jinam a musíte ho hledat. Nezapoměňte ale, že některé servery mají dny údržby a mohou být i pár dnů mimo provoz a pak zase fungují normálně. Takže to zkoušejte vícekrát pár dnů nebo týdnů po sobě, než to začnete opravdu hledat!

Při hledání můžete použít tyto rady:

1. Jestliže znáte obsah stránky, hledejte známé texty ze stránek v prohledavačích Internetu (fulltext.centrum.cz, www.Altavista.com, www.Google.com,...). Zadávejte ale delší texty (do uvozovek), aby se nevyhledávaly úplně jiné stránky se stejnými texty.

2. Hledejte podle titulků HTML stránek (HTML tag "TITLE") nebo podle obsahu HTML tagů "META name=DESCRIPTION" v těch prohledavačích, které to umožňují. Obsah TITLE a DESCRIPTION se při přesunu stránek nemění.

3. Když se jedná o pravděpodobně velmi známý server, zkuste katalogy Internetu (Seznam.cz, Yahoo.com,...).

4. Zkuste některé jiné vám známé klasické stránky s WWW odkazy ("links"), které se vyskytují na mnoha jiných WWW serverech se stejnou nebo podobnou tematikou (buddhismus).

5. Zkuste poslat email webmasterovi (když ho máte), protože ten se při přesunu stránek nemusel změnit.

6. Počkejte pár týdnů nebo měsíců, než se objeví aktualizované odkazy v prohledavačích a seznamech a postup opakujte.


G.  Telefony v Indii:
Telefonní předvolba Indie bývala a snad ještě je +91 Delhi mělo předvolbu 11 takže se dříve točilo +91 11 ... Nevím, jestli se to nezměnilo.
V Delhi bývaly informace o telefonních číslech na čísle 197, takže z České republiky by se asi točilo +91 11 197


H.  Při objednávání knih pozor, aby kniha nebyla v sanskrtu, v hindi nebo v jinem indickém nebo asijském jazyce! Jasně napište, že to má být celé v angličtině! Pozor! Někdy také může být část knihy a angličtině a část třeba v sanskrtu! Často je úvod v angličtině, ale vlastní text knihy třeba v sanskrtu! Z názvu knihy a dalších údajů se to nedá poznat, ty jsou celé v angličtině. Také jasně napiště, jestli chcete "paperback" (= měkké desky) nebo tvrdé desky (může být i větší rozdíl v ceně)! Rozdíl mezi paperbackem a tvrdými deskami je také v ISBN, poslední znak ISBN se liší!Některé adresy:

Platné v roce 1999:
Velvyslanectví České republiky v Indii
50-M Niti Marg
Chanakyapuri
New Delhi - 110021
Tel.: +91 11 6110205
(Hned vedle bylo velvyslanectví Slovenska.)

Platné v roce 1999:
Velvyslanectví Indie v České Republice
Valdštejnská 6
118 00 Praha 1
Tel.: 5732 0255 (před přečíslováním v roce 2002)
 Fax: 5731 4432 (před přečíslováním v roce 2002)
Úřední hodiny: Po-Pá: 9-12 hod.
(Je tam docela velká knihovna.)


Jak poznat pálijský kánon od další buddhistické literatury

Pro laika a začátečníka je těžké rozpoznat pálijský kánon v záplavě literatury pod heslem "buddhismus". V autorských údajích o knize jak jsem si tak okrajově všiml totiž často nebývá uveden Buddha (Gautama), místo něho bývá uveden obvykle (pouze) překladatel (překladatelé). V N.K. a na www.mvs.cz je Buddha uveden jako autor jen u českých knih z edice Buddhovy rozpravy vydaných nakladatelstvím DharmaGaia a u pár dalších - tyto další ale asi nejsou z pálijského kánonu. Starší knihy z lístkových katalogů č. 2, 4, 5 ovšem asi v počítačovém katalogu (zatím) nejsou (myslím, že jsem je tam neviděl). Knihy také nemívají jednotný název.
Obecně se lze orientovat podle následujících bodů. Pálijský kánon obvykle:

1. Je vydán buď vydavatelstvím Pali Text Society (PTS) (-viz údaje v tomto článku) nebo Buddhist Publication Society (BPS) nebo Wisdom Publications nebo jiným vydavatelem pálijského kánonu. (Jiné větší vydavatele už ale neznám.) Málokdo další asi vydal něco širšího z kánonu. (Existuje ale mnoho soukromých překladů nejznámějších sutt, které bývají součástí různých knih o buddhismu.)

2. Jakmile je někde v údajích o knize uvedeno: "pálijský kánon", "Tipitaka", "Tripitaka","Buddha's Sayings", "Buddha's Discourses" "Buddha's Dialogues", "Buddhovy rozpravy", nebo "Sayings/Discourses/Dialogues ... of the Buddha" pak se určitě jedná o kánon (pokud kniha není chybně zařazena).

3. Název knihy obsahuje často tato slova: Vinaya, Digha, Majjhima, Samyutta, Anguttara, Khuddaka, Nikaya, Abhidhamma nebo slovo Pitaka (vše toto je v angličtině) nebo Vinaja, Digha, Madždžhima, Samjuta, Nikája (v češtině) -dle názvů hlavních částí/oddílů kánonu. (Viz přehled kánonu na začátku článku.)

4. Knihy (části) kánonu jsou někdy také nazývány takto:

Vinaya Pitaka - Books of Discipline
Digha Nikaya - Long Sayings/Discourses
Majjhima Nikaya - Middle Length Sayings/Discourses
Samyutta Nikaya - Kindred Sayings/Discourses
Anguttara Nikaya - Gradual Sayings/Discourses

Tyto údaje jsou jen orientační, doporučuji seznámit se nejdříve s celým obsahem kánonu z knih, které zde uvádím jako doporučené nebo z Internetu. Stručný, ale úplný přehled oddílů kánonu, je také uveden na začátku tohoto článku.


Doporučený postup

Chcete-li se seznámit s obsahem kánonu a něco si půjčit a přečíst, doporučuji následující postup. Můžete na to ale jít i jinak, to závisí na tom, odkud jste a jaké máte možnosti.

1. Můžete-li, podívejte se nejdříve na Internet na již zmíněné adresy:

www.AccessToInsight.org -kánon v angličtině nebo
www.palikanon.com -kánon v němčině (viz popis zde v článku)
a na WWW verzi knihy "U Ko Lay: Guide to Tipitaka" na adrese:
http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tipintro.htm -v angličtině.
Získáte rychle dobrý přehled o kánonu.

2. Jste-li z Prahy a okolí, zajděte do Pražského buddhistického centra LOTUS
- je to v centru v Dlouhé ulici kousek od metra (informace jsou zde).

3. Zajeďte do Všeobecné knihovny Orientálního ústavu Akademie Věd ČR v Praze - Libni (informace jsou zde).

4. Zajděte do Národní knihovny v Praze na Mariánském náměstí - je to kousek od metra.

5. Nejste-li z Prahy, navštivte nejbližší buddhistické centrum ve vašem okolí nebo v nějakém větším městě.
Seznam buddhistických center v ČR býval například uveden skoro v každém čísle časopisu "Dotek". Tento časopis mají například v polici s časopisy v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí (kousek od Národní knihovny). Časopis měl původně formát A5, ale nyní má formát A4. Dá se také koupit v esoterních obchodech a knihkupectvích. U stánků PNS ho myslím ale běžně nemají.


Doporučené knihy (v angličtině)

Pro základní orientaci v pálijském kánonu doporučuji tyto knihy:


1. Guide To Tipitaka
 Compiled by: U Ko Lay
   Edice: Bibliotheca Indo-Buddhica No.-71
    ISBN: 81-7030-219-7
       First Reprint Edition -1990, 
       153 stran
 Cena v Indii: 150 Rupií 
        (10 rupií = 8 Kč v roce 1999)
 Vydal: Sri Satguru Publications
     A Division of Indian Books Centre
     40/5 Shakti Nagar
     110007 Delhi, INDIA
     Tel.: +91/11/7434930, +91/11/7126497
     Fax: +91/11/7227336
     Email: ibcindia@ibcindia.com

Sri Satguru Publications: Pobočku v Evropě nemají (v roce 1999), jak mi sdělili osobně. Tato adresa byla v roce 1999, kdy jsem byl v Indii, skutečně platná - byl jsem zde osobně a knihu si koupil.

Guide To Tipitaka: Tuhle knihu asi v žádné české knihovně nenajdete, musela by to být velká náhoda. Přivezl jsem si ji z Indie.
Kniha obsahuje velmi dobrý přehled celého kánonu, (jeho oddílů) často i po jednotlivých suttách nebo alespoň vaggách. K důležitým suttám je zde v průměru asi půlstránkový popis toho, co je v suttě. Abhidhamma je popsána pouze na 10 stranách. Kniha je produktem "Burma Pitaka Association".

Guide To Tipitaka na WWW     [ ***** Nové od 20. října 2001 (verze 1.1)]
Na Internetu najdete WWW verzi knihy "Guide to Tipitaka" na adrese: http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tipintro.htm
Vstupní adresa tohoto serveru je: http://web.ukonline.co.uk/buddhism
a dále také: http://nibbana.com a alternativní adresa: http://nibbana.topcities.com
PDF verzi Guide To Tipitaka     [ ***** Nové od 10. března 2002 (verze 1.4)]
jsem našel na stránce (hned nahoře): www.buddhanet.net/ebooks_s.htm Zde si přečtěte přesný popis rozdílu .PDF a .ZIP souborů. Vede to na stažení souborů www.buddhanet.net/pdf_file/tipitaka.pdf (tipitaka.pdf, asi 650 kB) nebo www.buddhanet.net/pdf_file/tipitaka2.zip ("Print version", vyšší kvalita: tipitaka2.zip, asi 1.3 MB)

Podle informací, které mám od různých knihkupců zde v ČR je možné objednávat knihy ze zahraničí za cenu asi 130% (komplet s poštovným) katalogové ceny zahraničního distributora/vydavatele u některých českých dovozců literatury. Tahle informace je už ale staršího data. Na tuto knihu jsem se konkrétně neptal. Je třeba se informovat na současné ceny a podmínky, budete-li si chtít knihu koupit. Jde možná i o to, aby měl český dovozce navázaný obchodní kontakt s tím kterým zahraničním vydavatelem nebo distributorem - pak bude kniha asi i levnější.

Mimochodem: Z Indie se dají velmi levně posílat knihy poštou jako tzv. "Otevřený balík" ("Open parcel/package") - nemusí se proclívat! Knihy zabalíte jen částečně, tak, aby balík zůstal na dvou stranách (nahoře a dole) skutečně otevřený, aby bylo jasně vidět, že jsou v něm knihy a odešlete ho na kterékoliv poště. Pak je i cena nižší než u ostatních ("zavřených"=úplně zabalených) balíků. Váhový limit je myslím 2 kg nebo 5 kg. Můžete si domů poslat více takových balíků.


2. An Analysis of the Pali Canon
  With a Bibliography
 (druhá podobná kniha jako Guide To Tipitaka)
  Edited by: Russell Webb
       (originally the work 
       of A.C. March)
  Stran: celkem asi 140 stran
  Vydal: Buddhist Publication Society, 1975
     Kandy, Sri Lanka 
     jako "The Wheel Publication 
     Nos. 217/218/219/220"
     (adresa je v tomto článku)

Tato kniha také obsahuje kompletní přehled kánonu. Popis obsahu jednotlivých sutt je však velmi stručný (na rozdíl od Guide To Tipitaka): často jen 1 až 3 řádky.
V knize je dále "Bibliography" = přehled částí kánonu (Nikaya,...) s uvedením seznamu kdo to přeložil, jak se dílo jmenuje a případně jména vydavatele a roku vydání. (Nevím, jestli jsem tento seznam "Bibliography" dobře pochopil - není to tam uvedeno tak, jak to tu píšu, ale celkem jasně to takto vyplývá z kontextu.)
Bibliography pak pokračuje doplňkovou literaturou a komentáři, časopisy, slovníky,...

Knihu "An Analysis of the Pali Canon" mají v pražském buddhistickém centru LOTUS (adresa je uvedena v tomto článku). Signatura TH495.


3. Handbook of Pali Literature
      by: Somapala Jayawardhana
     Vydal: Karunaratne & Sons, Ltd.
        Colombo, Sri Lanka (Ceylon), rok 1994

Popis knihy: Příručka o pálijském kánonu ve formě slovníku s detailními popisy hlavních částí kánonu.


4. A Handbook of Pali Literature
      by: Oskar von Hinüber
     Vydal: Berlin de Gruyter, 1996, 257 stran
     ISBN: 3-11-014992-3

Tuto knihu mají v Národní knihovně v Praze. Je možné, že se jedná o tutéž knihu jako je předešlá. Nevím, neviděl jsem ji.
Pod tímto jménem (Oskar von Hinüber) mají v Národní knihovně v katalogu celkem asi 4 knihy. Nevím ale, jestli je to ten samý autor. Knihy jsem si zatím nepůjčoval.


Jestliže se chcete seznámit s celkovým přehledem pálijského kánonu a výše uvedené knihy se vám nepodaří sehnat mohu uvést ještě tyto další tipy:


 * A Buddhist Student's Manual
  by the Buddhist Society, 1956
  by I.B. Horner (Miss) and Jack Austin
  |
  * - reprinted K.D.P. Wickremesinghe
   Bibliography of the Buddha, 
   Colombo, 1972 (Sri Lanka)

 * G.F. Allen: The Buddha's Philosophy

 * Essence of Tipitaka
  Cena: 9.50 USD
  ISBN: 81-7414-021 (možná jen kus ISBN)

Tyto 3 naposled uvedené knihy jsem nečetl ani neviděl, takže je možné, že jde o omyl a vůbec přehled kánonu neobsahují. Určitě se ale vyplatí si je zkusit vyhledat a půjčit nebo prohlédnout a ověřit si to. Jsou-li v některé české knihovně nevím, nehledal jsem je. Opsal jsem je nejspíš z katalogů velkých vydavatelství nebo z nabídek, které bývají vzadu v knihách, protože tam nejspíš byla nějaká poznámka o tom, že tam nějaký přehled je.

Někdy je alespoň částečný přehled kánonu součástí knih o základech buddhismu (i českých).
Například v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí u metra Staroměstská si je můžete prohlédnout bez objednání, protože knihy jsou zde přímo v policích.
Také v Národní knihovně v Praze ve Všeobecné studovně jsou tyto knihy volně v policích, kde si je můžete prohlédnout bez nutnosti vyplňovat objednávací lístek. (Viz popis v části "Národní knihovna".)

V kánonu samotném se tento jeho vlastní přehled nevyskytuje (alespoň jsem ho zatím nikde neviděl), ale nečetl jsem dosud kánon celý.


Slovník buddhistických termínů

Buddhist Dictionary
   by: Nyanatiloka Mahathera
 Vydal: Buddhist Publication Society, 1980
     Kandy, Sri Lanka (Ceylon)

Popis: Klasický vysvětlující slovník/příručka důležitých buddhistických termínů a konceptů.

Tahle kniha je myslím celkem k sehnání v knihovnách. V Národní knihovně jsem ji myslím viděl v katalogu.
Podobných vysvětlujících slovníků buddhistické terminologie je více. Doporučuji právě tento, protože Nyanatiloka Mahathera je celosvětově uznávaným buddhistou a autorem knih o buddhismu (viz Slovo Buddhovo), takže slovník by neměl obsahovat (závažné) chyby.
Osobně jsem ho ale zatím nečetl.
Podobné slovníky od jiných autorů by mohly obsahovat podstatné chyby.

Na Internetu jsem našel nějaký slovník od Nyanatiloky na ftp://ftp.buddhanet.net/pdf/palidict.zip (1401 kB) - Pali Buddhist Dictionary (4th Edition) by Ven. Nyanatiloka.


Slovo Buddhovo

Skoro nepostradatelnou knihou v češtině obsahující úvod do buddhismu ve formě stručného a systematického přehledu Buddhovy nauky je Slovo Buddhovo od Nyanatiloky.
Nejedná se o tzv. širší doprovodnou literaturu nebo pouze o komentáře, ale o vhodně vybrané a sestavené základní body Buddhovy nauky (buddhismu) přímo z pálijského kánonu. Kniha ale neobsahuje to, co dvě dříve uvedené knihy ("Guide To Tipitaka" a "An Analysis of the Pali Canon") - přehled celého pálijského kánonu ve formě jeho oddílů a jednotlivých sutt a jejich stručného popisu.

      Slovo Buddhovo
   Vydal: Stratos
      Haštalská 4, 110 00 Praha 1
 Přeložil: Dr. Mirko Frýba
   ISBN: 80-901472-3-2
Rok vydání: 1993 (asi)

Tuto knihu mají myslím celkem běžně v mnoha větších knihovnách v ČR. V knihkupectvích ji mít asi nebudou, protože v současné době (rok 2001) je rozebrána.

[ ***** Nové od 10. března 2002 (verze 1.4)]
Na Internetu jsem našel Slovo Buddhovo od nakladatelství Stratos na adrese www.volny.cz/slovobuddhovo/
Je to publikováno jako .HTML soubor velikosti asi 200 kB. Po zběžném prohlédnutí se mi zdálo, že je to komplet celé a nic nechybí. Celý text je v tom jednom asi 200 kB .HTML souboru (únor 2002).


Shrnutí - kánon v angličtině

Závěrem lze říci, že zatím jediné dvě knihovny, které jsem objevil a které půjčují alespoň něco z kánonu v angličtině domů (do r. vydání 1900) jsou Všeobecná knihovna Orientálního ústavu Akademie Věd ČR a buddhistické centrum LOTUS v Praze. Je možné, že v Lotusu by měl někde být snad celý kánon od PTS - viz informace v textu článku.
Národní knihovna v Praze má také asi nejspíš kánon skoro celý, bohužel ho nepůjčuje domů (jen do studovny).
V buddhistických centrech mimo Prahu jsem nebyl, ani jsem nikam nevolal.

Na Internetu je to lepší: na www.AccessToInsight.org (anglicky) toho je z kánonu relativně celkem dost. Bohužel je to v "elektronické" podobě (HTML soubory) a musí se to napřed vytisknout. (Všimněte si "Nabídky" zde v tomto článku.)


Pálijský kánon v němčině

Při svém hledání pálijského kánonu jsem se zajímal jen o angličtinu. Jak jsem tak ale procházel různé katalogy, všiml jsem si občas i německých překladů kánonu.
Myslím, pokud si dobře vzpomínám, že v Národní knihovně v Praze (adresa je zde) mají hodně knih z kánonu i v němčině. Nemám o tom ale žádné poznámky, takže nemůžu uvést nic konkrétního. Hledejte pod stejnými hesly, jako kánon v angličtině (viz popis zde v "anglické" části článku).
Také ve Všeobecné knihovně Orientálního ústavu AV ČR v Praze (adresa je zde opět uvedena) myslím něco mají (něco jsem tam zahlédl). Nejlépe bude zavolat tam předem a zeptat se přímo. (Ne všechny knihovnice ovšem přesně vědí co je to "pálijský kánon", takže může být problém vysvětlit, co vlastně hledáte.)
Také v knihovně Evangelické teologické fakulty (adresa je zde v anglické části) jsem zahlédl něco z kánonu v němčině. Byly to signatury: IIK 19647, 2F 83, IK 20419 (tato poslední myslím také nebo je v češtině) a asi i další signatury.

Zde uvedené knihy z kánonu v němčině jsem nečetl ani neviděl, takže je možné, že třeba nejsou z kánonu. Z názvu nebo z autorských a vydavatelských údajů ale vyplývá, že by z kánonu měly nebo mohly být.


Knihovny, v jejichž WWW katalozích jsem dále zahlédl něco z pálijského kánonu v němčině


1. Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Katalog:
 http://lib.upol.cz/cgi-bin/k6
 nebo http://lib.upol.cz//cgi-bin/k6

Jednalo se o knihy:
  - "Der Buddhismus nach älteren Páli-Werken" (S0000126170)
  - "Der ältere Buddhismus: nach Texten des Tipitaka" (S0000142795)


Vydavatelství / nakladatelství pálijského kánonu v němčině


1. Beyerlein & SteinSchulte Verlag [ ***** Nové od 14. února 2002 (verze 1.3)]
  Herrnschrot
  D-95236 Stammbach

  Tel.: 09256-460
   Fax: 09256-8301
  Email: verlag.beyerlein@t-online.de
Internet: www.buddhareden.de

Nevím přesně, co to je zač (die Verlag = nakladatelství), zda velká firma podobná anglické Páli Text Society (která i překládá) nebo jen menší nakladatelství. Nezkoumal jsem jejich WWW stránky moc dlouho a německy už moc neumím, takže jsem se v tom jen těžko vyznal. Knihy se zde dají objednat (viz WWW stránky).


Pálijský kánon na Internetu v němčině

Na Internetu najdete, velkou část pálijského kánonu v němčině na adrese:

  www.palikanon.com

Zatím jsem zde neobjevil podobnou možnost stažení celého WWW serveru najednou (zapakovaného v jednom souboru) jako je to možné na "Access To Insight" (viz "Pálijský kánon na Internetu v angličtině"), takže pro stažení si budete muset pořídit speciální software pro stahování celých WWW serverů. Dělat to “ručně“ po stránkách by byla úmorná práce.
Podrobnějsí informace a seznam použitelných programů: Stahovače celých WWW serverů.

Stručný přehled pálijského kánonu v německé terminologii podobně tak, jak je uveden anglicky i na začátku tohoto článku najdete hned na úvodní stránce www.palikanon.com.
Všimněte si zejména dalších možných názvů základních oddílů kánonu (podobně jako v angličtině):

Sutta Pitaka - Der Korb der Lehrsätze
Digha Nikaya - die Längeren Lehrreden
Majjhima Nikaya - die Mittleren Lehrreden
Samyutta Nikaya - die Gruppierten Lehrreden
Anguttara Nikaya - die Angereihten Lehrreden
...

Ještě k hledání podle hesel/klíčových slov v němčině: Nevím úplně najisto jak se píše v němčině "buddhismus", "Majjhima", "Nikaya",... Podívejte se napřed do nějaké knihy nebo na Internet, jak se to píše, než začnete něco hledat.
Můžu uvést jen toto (mám to z www.palikanon.com, takže by to mělo platit):

Buddhismus, Buddha, Tipitaka, Tripitaka, Theravada, je v němčině shodné.
Pálijský kánon (Pali Canon anglicky) je v němčině "Pali Kanon" nebo možná i "Palikanon" (přesně: "Der Pali Kanon des Theraváda-Buddhismus").
Pitaka, Samyutta, Nikaya, Vinaya, Digha, Majjhima, Anguttara, Abhidhamma je (snad) také shodné (s angličtinou).
V němčině je zdá se také možné psát tato slova s čárkama (jako v češtině):
Theraváda, Dígha-Nikáya, Majjhima-Nikáya, Anguttara-Nikáya, Samyutta-Nikáya, Udána, Suttanipáta,...

Das Wort Des Buddha - Slovo Buddhovo v němčině na WWW     [ ***** Nové od 7. listopadu 2001 (verze 1.2)]

Na Internetu najdete Slovo Buddhovo v němčině na adrese:
www.palikanon.com/buddhbib/01wrtbuddhas/00wortbuddhas.htm


 Das Wort Des Buddha
 Eine systematische Übersicht der Lehre des Buddha in seinen eigenen Worten 
 Ausgewählt, übersetzt und erläutert von NYANATILOKA
 Erhältlich beim Verlag Beyerlein-Steinschulte

Pálijský kánon v neevropských jazycích na WWW nebo na CD

Seznam dalších rozsáhlých WWW stránek s pálijským kánonem v neevropských jazycích je například na
www.AccessToInsight.org/faq.html "Where can I find a copy of the complete Pali Canon (Tipitaka)?", což vede na www.AccessToInsight.org/other.html#pali "Other Theravada Sources"-"The Pali language".
Nedíval jsem se zatím na tyto další WWW stránky s kánonem, snad je to v páli přímo (v Dévanagarí) nebo v přepisu páli do latinky nebo obdobně v sanskrtu nebo možná i v jiných Asijských jazycích (tamilské písmo,...) nebo v přepisech těchto jazyků do latinky. Někdy je možné získat nebo zakoupit i CD-ROM s kánonem, ale ne v angličtině, jen ve výše popsaných variantách asijských jazyků. Informace a ceny bývají na těchto WWW stránkách. O CD s kánonem v angličtině nebo němčině nevím.


Aktualizace tohoto článku

Na Internetu najdete originál tohoto článku na adrese:

  www.volny.cz/tipitaka/tipitaka.htm

Máte-li opravdu zájem o pálijský kánon, můžete tuto stránku sledovat pravidelně asi tak 1x ročně. Nic neslibuji, ale je možné, že budu tento článek dále rozšiřovat o nové informace, kde získat kánon v knihovnách v ČR nebo na Internetu (pokud něco nového zjistím nebo pokud se mi někdo ozve s nějakou novou informací).
Datum a číslo verze článku bude vždy vpravo nahoře na stránce, takže snadno poznáte, jestli byl článek od vaší poslední návštěvy aktualizován nebo ne.
Jinak nemám v úmyslu tyto WWW stránky dále nějak podstatně rozšiřovat.

Co je nového v článku (historie verzí) (jen Windows 1250).


ID článku

Identifikační kód článku (ID):   BPKvkCRanaWWWvAJaNJ   (pro snadné nalezení na Internetu pomocí prohledavačů).

Identifikační kód tohoto článku (ID článku) zde uvedený slouží pro snadné nalezení tohoto článku a jeho případných dalších verzí (ale neslibuji další verze) na Internetu pomocí katalogů a prohledavačů v případě, že by došlo k jeho přesunutí ze současné adresy někam jinam. Jestliže tedy někdy v budoucnosti nenajdete tento článek na této WWW adrese, zkoušejte ho hledat v katalozích a prohledavačích Internetu pomocí tohoto ID - tzn. zadávejte tento textový řetězec pro prohledávání. O nic speciálního se nejedná, je to pouze obyčejný textový řetězec znaků mnou vymyšlený, který je uveden v článku a v hlavičkách HTML: "META name=DESCRIPTION" a "META name=KEYWORDS" odkud by ho měli registrovat prohledavače. Testoval jsem to v různých prohledavačích a katalozích a skutečně to funguje: podle tohoto ID je možné skutečně článek na Internetu najít.
Můžete také hledat i podle titulku stránky (tag "TITLE") nebo podle nadpisu stránky (tag "H1" na začátku textu), které také nebudu zbytečně měnit. Tag "TITLE" se ovšem úplně neshoduje s nadpisem článku, je však velmi podobný.


Autorská poznámka

Tento článek je možno zdarma volně stahovat z Internetu, tisknout, kopírovat, publikovat a rozšiřovat třeba i ve veřejném tisku (noviny a časopisy). Autor nemá proti tomu žádné námitky.
Při úpravách textu a publikování prosím nespleťte uvedené údaje. Při zkracování článku uveďte prosím, že jde o zkrácenou verzi.

Při každém tisku a dalším publikování
uveďte prosím kvůli novějším verzím vždy informaci o tom, že:

  Originál tohoto článku je na Internetu na WWW adrese:

    www.volny.cz/tipitaka/tipitaka.htm

Před publikováním v tisku nebo ve větším množství mě prosím raději včas napište kvůli autorským korekturám. Moje emailová adresa je uvedena na této WWW stránce dole.

Připomínky, korektury, aktualizace zde uvedených informací a další informace o tom, kde je pálijský kánon k nalezení v českých knihovnách nebo na Internetu (ve smyslu a rozsahu tohoto článku), mi můžete posílat na dole uvedenou emailovou adresu.
Neslibuji předem, že zde cokoliv zveřejním.
Posílejte prosím jen seriózní, ověřené informace, jimiž si jste úplně jisti.

Budu také rád, pošlete-li mi informace o nějakých dalších WWW serverech na Internetu, kde je ke stažení něco více z pálijského kánonu v angličtině nebo v němčině, kromě WWW adres již zde uvedených: www.AccessToInsight.org a www.palikanon.com.
(Nejde mi o celkem známé buddhistické WWW servery v ČR nebo v zahraničí, které obsahují jen doprovodnou literaturu, komentáře, články,... (ale ne vlastní kánon ve větším rozsahu), ani o servery s kánonem v jazyce páli nebo jiných neevropských (asijských) jazycích.)


Poděkování

Při psaní tohoto článku jsem čerpal mnoho užitečných informací a rad k problematice HTML a WWW ze stránek:

http://dusan.pc-slany.cz/internet/default.htm - "Jak psát web"   - WWW o tom jak dobře psát WWW stránky v HTML
www.cestina.cz   - WWW o problematice různých českých kódových stránek (Windows 1250, ISO Latin 2,...)

Děkuji autorům těchto stránek za dobře zpracované informace.


*** KONEC článku o pálijském kánonu, dále POKRAČUJE text WWW stránky ***

______________________________________

Nabídka:

V současné době chystám k ÚSPORNÉMU VYTIŠTĚNÍ část pálijského kánonu v angličtině staženého z www.AccessToInsight.org. *Nic neslibuji* a ani když se to bude dařit to nebude určitě hotové ihned, bude to možná trvat ještě rok i více, nemám zase tolik času a nechci to ani moc uspěchat. Jsou s tím (řešitelné) problémy (aby to bylo úsporně zformátováno a levně vytištěno a svázáno).
Podle velmi předběných propočtů by to mohlo být celkově asi tak 600-1000 stran A4 - tištěno oboustranně - t.j. asi 300-500 listů A4. (Což se dá podomácku svázat šrouby do jedné silné knihy.)
Samozřejmě draze nezmenšené na laserovce by to šlo téměř ihned i když i tak pár problémů zbývá - je problém se správným řazením sutt (nevhodné číslování souborů), dále je problém s tím, že jednotlivé sutty jsou v samostatných souborech, což způsobí nevyužitá místa na stránkách (sutty jsou někdy dost krátké, aby se ušetřilo místo, je HTML soubory nutno spojit ve správném pořadí tak, jak jsou uvedeny v kánonu. Nějaký snadný postup nebo BATCH file pro snadný tisk za sebou jsem zatím neobjevil (asi ani neexistuje), HTML souborů je celkem asi 700, což je docela dost),...
Ještě jsem celou věc s tiskem detailně neprohlédl, neanalyzoval a nevyzkoušel - lecos se může ještě změnit - co nejde v jednom editoru, může jít snadno v jiném.

Pokud tuto práci úspěšně dokončím (ne ihned), mohu nabídnout:
MÁ-LI NĚKDO ZÁJEM O ZAPŮJČENÍ HOTOVÉ KNIHY K OKOPÍROVÁNÍ NA KOPÍRCE (aby si to mohl okopírovat někde sám na vlastní náklady, kopírku nemám), může se ozvat na email zde dole uvedený a já mu sdělím (pokud se mi knihu povede udělat tak jak popisuji), kdy a kde by si mohl knihu půjčit, okopírovat a zase ji vrátit (v Praze). Bude to nejspíš vytištěno do dvou sloupců, velikost písma 9 nebo 8 bodů nebo i méně (ale tak, aby to bylo pořád ještě snadno čitelné), pouze asi 5 mm okraje stránek, ... prostě co možná nejúsporněji.
Také budu moci poradit, kde to levně okopírovat a s možnostmi snadného svázání do desek.
Ozvěte se co nejdřív i když, jak už jsem napsal, to nebude hotové a k dispozici hned, abych měl přehled, kolik je zájemců.

Také je možné (opět *nic neslibuji*), že stejným způsobem jako část kánonu v angličtině z www.AccessToInsight.org, připravím k tisku a okopírování na kopírce i část kánonu v němčině z www.palikanon.com.
Proto se mi mohou ozvat i zájemci o okopírování kánonu v němčině .

Jestli si pálijský kánon chce někdo vytisknout sám, mohu mu také emailem poradit jak nejlépe na to (import HTML a lámání v editorech, levný tisk, levný papír,...).

______________________________________

Plán - pálijský kánon v angličtině ZDARMA do velkých knihoven
[ ***** Nové od 7. listopadu 2001 (verze 1.2)]

Vzhledem k celkem obtížné dostupnosti pálijského kánonu v Čechách "pro domácí studium" tak jak jsem ji zjistil si myslím, že by bylo vhodné *část* pálijského kánonu nacházející se na www.AccessToInsight.org vytisknout a darovat do velkých knihoven po celé republice. Nejedná se o celý kánon, ale jenom o jeho část (asi 700 sutt, červenec 2001). Protože sutty publikované na www.AccessToInsight.org jsou "For free distribution only, as a gift of Dhamma" (česky "Pouze pro distribuci zdarma, jako dar Dhammy"), je možné si je bez problémů samostatně okopírovat na kopírce pro vlastní použití (studium), budou-li někde v nějaké knihovně dostupné pro veřejnost jako kniha.
NELZE je prodávat ani šířit za úplatu/peníze. Musí být pouze darovány. To je základní podmínka www.AccessToInsight.org
Stahování z Internetu a tisk HTML souborů podomácku mi pro počítačově "laickou veřejnost" nepřipadá jednoduché. Ještě stále mnoho lidí neumí s počítačem pracovat téměř vůbec anebo jen velmi omezeně (umí jen pár věcí, ale nic víc, takže hned první problém je pro ně nepřekonatelný). Mohou se jim začít ztrácet slova, řádky, stránky,... (jako mě), ne každý má MS-Word nebo Wordperfect a levný software nebo Freeware zase tak moc dobře nefunguje (v 602Text z 602Pro PC SUITE 2000/2001 mám neustále základní problémy). Vydat to na CD-ROM by vzhledem k uvedeným i neuvedeným problémům nejen s tiskem nepomohlo. Každý si to může stáhnout z www.AccessToInsight.org a pokusit se to vytisknout. CD nic neřeší, studovat kánon čtením na monitoru je náročné pro oči a připadá mi to nevhodné, chce to knihu.
Proto hledám vydavatele nebo sponzora (viz "Moje inzerce" v tomto článku), který by byl ochoten kánon vytisknout nebo finančně celý plán podporovat. O formátování textů sutt na počítači se postarám, mám s tím celkem zkušenosti, nejsem ale profesionální tiskař. Mělo by to být zformátováno nějak tak, jak píšu zde v článku v části "Nabídka".
Také hledám spolupracovníka, který by mi s celou věcí pomohl (opět viz "Moje inzerce" v tomto článku).
Celá věc nespěchá, nemám zase tolik času, jde spíš o plán na mnoho let dopředu. Vítám každou pomoc nebo radu v dané záležitosti.
Také bych měl rád nějakou odezvu z buddhistických center v České republice, zda kánon mají nebo ne. Není pro mne možné všechna centra hledat a obvolávat nebo objíždět, abych zjistil situaci. Takže, má-li nějaké centrum o kánon zájem, neváhejte a ozvěte se na můj email uvedený zde na stránce dole!

______________________________________

Moje inzerce (autora článku):

1. Hledám spolupracovníky

Hledám někoho (i více lidí), kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat bez finanční odměny při tisku, zařezávání, vázání, organizaci, zařizování, konzultacích, přepisování textů, vyhledávání informací,... buddhistického pálijského kánonu Tipitaka na počítači PC/Windows v angličtině a němčině. Jde o darování pálijského kánonu do knihoven. I dlouhodobě. Počítač mám. Anglicky ani německy umět nemusíte, ani s PC, zaučím vás.
Dále hledám někoho, kdo by mi pomohl udržovat změněné odkazy ("linky") v tomto článku a dělat registrace článku v katalozích a prohledavačích Internetu a další související práci. Zaučím vás v tom, co sami neumíte.
Bydlím v Praze. Ozvěte se na můj email uvedený zde na stránce dole.

2. Hledám sponzora nebo vydavatele nebo finanční (i technickou) výpomoc

Hledám sponzora nebo vydavatele nebo někoho, kdo by byl ochoten finančně pomoci při tisku buddhistického pálijského kánonu (Tipitaka) v angličtině a němčině a jeho darování do knihoven. Stačilo by i zapůjčení nebo zpřístupnění laserové tiskárny nebo kopírky s kazetou a tonerem. Počítač mám. Bydlím v Praze. Ozvěte se na můj email uvedený zde na stránce dole.

3. Hledám někoho, kdo umí dobře německy     [ ***** Nové od 20. října 2001 (verze 1.1)]

Hledám někoho, kdo se zajímá o pálijský kánon v němčině a umí velmi dobře německy, abych se mohl přeptat na kvalitu překladů kánonu publikovaných na www.palikanon.com Bydlím v Praze. Ozvěte se na můj email uvedený zde na stránce dole.

4. Hledám někoho, kdo pracuje v nějaké větší knihovně     [ ***** Nové od 20. října 2001 (verze 1.1)]

Hledám někoho, kdo pracuje v nějaké větší knihovně (nejlépe v Národní knihovně v Praze), a kdo by byl ochoten zařídit objednání knih z pálijského kánonu ZDARMA od Buddhist Publication Society pro knihovnu.

Jde o tuto nabídku, která je ANGLICKY na WWW na www.AccessToInsight.org/other.html#bps :

Buddhist Publication Society (BPS) (Informace a kontakt na BPS jsou v tomto článku.)
...BPS je neziskový vydavatel knih theravádového buddhismu, s vynikající mezinárodní poštovní objednávkovou službou. Aktuální mezinárodní objednávkový katalog BPS, z něhož lze objednávat poštou, je k dispozici na WWW stránkách BPS.
BPS pracuje podle tzv. "Nyanaponika Dhamma Dana Project" (=darování knih), který nabízí BPS publikace ZDARMA pro knihovny a školy...
Další informace o Dhamma Dana projektu: http://lanka.com/dhamma/bps/dhammaDana.htm

Bydlím v Praze. Ozvěte se na můj email uvedený zde na stránce dole.

Pokračování mojí inzerce... (pminz.htm)

______________________________________

1. Počítadlo přístupů od 24.10.2003 (počítá z jednoho PC pouze jeden přístup denně):
    Tento počet přístupů na stránku zjišťuje WWW počítadlo.

2. Počítadlo přístupů od 24.10.2003 (počítá z jednoho PC další přístup až po 10 minutách): CNW:Counter
    Počítadlo www.cnw.cz/counter/ (counter.cnw.cz).

Těchto počítadel si moc nevšímejte, jsou tu jen pro mojí potřebu a třeba je zase zruším. Nebudou ukazovat v tom malém množství asi moc přesně. Občas z nich i něco odečtu na režii vlastních přístupů.

______________________________________

Internetová adresa elektronické pošty na autora článku,
který je zároveň i webmasterem této WWW stránky:

Kvůli velkému množství SPAMu jsem musel svojí internetovou adresu takto maskovat. Adresa je od začátku pořád stejná, nezměnila se. Při psaní adresy zatím nezáleží na velkých a malých písmenech, obvykle se píše malými písmeny.
Pozor při tisku (!), aby se adresa vytiskla správně a vešla se na 1 řádek, viz informace níže.

EEEEE M   M  A  I L
E   MM  MM  A A  I L
E   M M M M A  A I L   ..
EEEE  M M M A  A I L   ..
E   M   M AAAAA I L  
E   M   M A  A I L   ..
EEEEE M   M A  A I LLLLL ..


                  @@@
TTT I PPP I TTT  A  K K  A  @  @ V  V OO L  N  N Y  Y  CC ZZZZ
 T I P P I T  A A K K  A A @ @@@ V  V O O L  NN N Y  Y  C C  Z
 T I PPP I T A  A KK  A  A @ @ @ V  V O O L  N N N Y Y  C   Z
 T I P  I T AAAAA KK  AAAAA @ @@@ V  V O O L  N N N  Y   C   Z
 T I P  I T A  A K K A  A @   V V O O L  N NN  Y .. C C Z
 T I P  I T A  A K K A  A  @@@@  V  OO LLL N  N  Y .. CC ZZZZ


Tato moje adresa ještě jednou v trochu zakódované podobě
(kdyby výše uvedená byla nějak nečitelná):

TT II PP II TT AA KK AA  "ZZ AA VV II NN ÁÁ ČČ"  VV OO LL NN YY .. CC ZZ

Je to velmi jednoduchá kódovací metoda:
Všechna písmena i tečka v adrese
jsou ZDVOJENÁ = ZZ DD VV OO JJ EE NN ÁÁ  a proložená mezerama,
ve skutečné adrese písmena zdvojená nejsou
a nejsou tam ani žádné mezery ani žádné (ani jednoduché) uvozovky!

Ten speciální znak v adrese uprostřed:

 @@@
 @  @
@ @@@
@ @ @
@ @@@
 @
 @@@@

se jmenuje "ZAVINÁČ" = "ZZ AA VV II NN ÁÁ ČČ" ZDVOJENĚ.

Jako příklad uvádím jinou vymyšlenou adresu:

AA BB CC DD EE FF  "ZZ AA VV II NN ÁÁ ČČ"  VV OO LL NN YY .. CC ZZ

Moje skutečná adresa, kterou musíte napsat při posílání zprávy,
bude tedy po rozkódování vypadat podobně jako tato vzorová adresa
po rozkódování (úplně stejná metoda):

@ = zavináč (znak na klávesnici obvykle nad číslem "2" přes "shift")

     abcdef@volny.cz  (nezdvojeně, bez mezer, bez uvozovek)

Komu to ještě není jasné nebo kdo se vůbec nevyzná v počítačích,
ať se raději zeptá známého nebo v nějakém počítačovém obchodě.

Omluvte prosím delší dobu odezvy, pošlete-li mi email.
Nemám v plánu číst tento email příliš často, někdy třeba jen asi 1x měsíčně. Nečekám ani žádnou velkou odezvu.
Ozvěte se zejména tehdy, máte-li problémy se zobrazením textu nebo s tiskem. Děkuji předem za upozornění.
Jestliže mi pošlete nějaký email a já se vám neozvu do asi 1 měsíce, pošlete ho znovu, třeba i vícekrát s odstupem pár dnů nebo týdnů, asi jsem ho náhodou smazal se spoustou SPAMU, kterou dostavám na tuhle adresu - dostávám stovky SPAMů měsíčně, takže můžu lehce něco přehlédnout! Evidentní SPAM mažu ihned bez jakéhokoliv otevírání zprávy (mohla by být navíc zavirovaná), ale pokud si nejsem jist, zda je to 100% SPAM, podívám se do souboru s příchozí poštou v nějakém čistě textovém prohlížeči (vieweru) a tam text emailu vidím bez nebezpečí zavirování. Mám na email program Eudora a v něm to naštěstí takto jde, v Outlooku nebo nějakém jiném emailovém programu to možná takto nejde, nevím přesně, nezkoumal jsem to. (SPAM jsou nevyžádané obtěžující emaily obvykle s různýma nabídkama.) Nezapomeňte při odesílání emailu smysluplně vyplnit pole "PŘEDMĚT/SUBJECT", jinak je velmi těžké rozpoznat váš email od SPAMU! Úplně nejlepší je, když mi stejný email pošlete 2x ihned za sebou - pak to dojde také 2x ihned za sebou a ve výpisu zpráv v emailovém programu se to zobrazuje také 2x ihned za sebou a je to nepřehlédnutelné! Tohle je docela dobrá rada, ale používejte ji JEN PRO OPRAVDU DŮLEŽITÉ EMAILY! Nesmíte ji zneužívat moc často zejména pro ne moc důležité emaily nebo pro dlouhé emaily.
Při tisku této internetové adresy dejte pozor, aby se vešla na 1 řádek! Jestliže to nebudete tisknout přímo z nějakého WWW prohlížeče (Internet Explorer,...) musíte tomu v textovém procesoru odkud to budete tisknout přiřadit nějaký NEPROPORCIONÁLNÍ font, aby se to nerozhodilo (nejlépe Courier) velikosti max. 8-10 bodů. Při tisku do 2 sloupců na 1 stranu A4 to musí být velikostí jen asi 5 bodů. Po vytištění si to pak obtáhněte tužkou.

_______ *** Konec WWW stránky *** _______