TJ zdravotně postižených Nola Teplice

            TJ zdravotně postižených Nola Teplice je sdružena v České federaci Spastic Handicap, z.s.. Byla založena v roce 1983 a jejím posláním je pečovat o sportovní vyžití mládeže postižené dětskou mozkovou obrnou, tedy spastiků. Těžištěm naší práce je sportovní aktivita dětí ze spádového regionu, Chomutovska, Mostecka a Ústecka.

            V kroužcích přibližujeme dětem sporty jako atletika, cyklistika, lukostřelba, stolní tenis. Pro velmi těžce postiženou mládež, tedy pro vozíčkáře a berličkáře, jsou to boccia a závěsný kuželník. Pro milovníky dobrodružství a přírody pořádáme v době letních prázdnin týdenní vodácké putovní tábory na řece Berounce. V I. komplexně bezbariérovém sportovním centru v Petrovicích u Tisé zajišťujeme víkendové a týdenní pobyty, zaměřené na výcvik v jednotlivých druzích sportu, v zimě pak týdenní pobyty s výukou běžeckého lyžování.

            K 31.12.2015 měla naše tělovýchovná jednota 2066 členů, z toho 713 v kategoriích žactva a dorostu. Těžiště našeho celoročního snažení je tudíž položeno právě na práci s mládeží. Ti z nich, kteří v určitém sportu dosahují dobrých výkonů, jsou pak pečlivě vybíráni k reprezentaci na republikových i mezinárodních soutěžích. Tato perspektiva je pro děti nesmírně důležitá, protože je hnacím motorem jejich snah a napomáhá je odvádět od negativních dobových vlivů jako je kouření, alkoholismus, drogy. Dnes již nalézají děti vzory ve starších kamarádech, kteří stejně jako ony byli kdysi aktivními členy našich kroužků. Nejúspěšnějším sportovcem TJ  ZP Nola byl Miroslav Janeček , který  na Paralympiádě v Atlantě v roce 1996 získal jako náš historicky první spastik  stříbrnou medaili ve vrhu koulí.

            V roce 2000 již měla TJ ZP Nola na Paralympiádě v Sydney zastoupení devíti závodníky ve čtyřech sportech (atletika, cyklistika, plavání a stolní tenis). Jedním z nejúspěšnějších sportovců se stal odchovanec a člen Noly Roman Musil. Roman vybojoval v Sydney pět medailí, tři zlaté a po jedné stříbrné a bronzové. To jej zaslouženě vyneslo až k titulu Paralympionik roku 2000, který převzal z rukou pana prezidenta Václava Havla. O rok později byl Roman Musil, tentokrát již pod dohledem kamer TV Prima, na základě skvělých výkonů na atletickém mistrovství světa opět poctěn titulem Paralympionik roku, a stal se tak vůbec prvním českým handicapovaným sportovcem, který tento nejvyšší titul obhájil.

            Na Paralympiádě v řeckých Athénách v roce 2004 měla naše TJ zastoupení  opět devíti závodníky ve čtyřech sportech (atletika, cyklistika, lukostřelba a plavání). Získali jsme tři medaile (1 zlatá - Roman Musil – atletika, 2 bronzové - Jiří Bouška – cyklistika).

V roce 2008 se Paralympiády v Pekingu zúčastnilo znovu devět závodníků naší TJ, a znovu ve čtyřech sportech (atletika, cyklistika, lukostřelba a plavání).  Získali jsme 10 medailí (Běla Hlaváčková v plavání 2x zlatá, 1x stříbrná, 1x bronzová – Jiří Bouška v cyklistice 1x stříbrná, 1x bronzová – Roman Musil v atletice 1x bronzová – Eva Berná v atletice; 1x bronzová – Markéta Sidková v lukostřelbě 1 x bronzová).  

Na Paralympijských hrách Londýně v roce 2012 měla naše TJ zastoupení  šesti závodníky ve třech sportech ( atletika, cyklistika, lukostřelba ). Získali jsme jednu medaili ( 1 bronzová - Eva Berná – atletika ).

            Díky dlouholeté spolupráci a skvělému přístupu teplických zastupitelů k rozvoji sportu handicapovaných schválilo město Teplice tělovýchovné jednotě a federaci Spastic Handicap prodej třípodlažní budovy bývalých jeslí včetně pozemků v Teplicích v Jaselské ulici , a to za velmi přijatelnou cenu.

            Realizace všech našich sportovních akcí vyžaduje nemalé finanční náklady na materiální vybavení, dopravu, ubytování, stravování, pronájem sportovišť, vodáckých tábořišť atd. Hledáme tedy způsob, jak náklady snížit. Od roku 2004 je jedním z nich vybudování sportovního centra v sídle naší organizace, které společně s I. komplexně bezbariérovým sportovním centrem v Petrovicích u Tisé výrazně rozšiřují možnosti sportovního vyžití handicapovaných sportovců celého regionu.

Zajištění a úhrada těchto  nákladů je však nemyslitelná bez podpory a finanční pomoci všech, kteří mají ušlechtilý přístup k problematice sportu zdravotně postižených, za což jim patří náš upřímný dík. 

                                                                                                                                           Stanislav Šťastný, DiS
                                                                                                                                                   předseda

Akce

Dokumenty

Fotogalerie

Sporty

Kalendář

Partneři TJ

Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace:
16.02.2016 22:59:06