menu

Úvod do MS EXCEL
Sešity a listy
Tabulky
Formátování
Grafy
Seznamy
Další
logotyp
úvod do ms excel


tabulkové procesory


Tabulkové procesory (kalkulátory) jsou programy, které umožňují provádění automatických výpočtů v tabulkách na základě zadaných dat. Tabulky je možné použít k statistickým, matematickým, ekonomickým a jiným výpočtům.

S údaji v tabulce je možné v řadě případů pracovat rovněž jako s databází (jeden řádek tabulky = jednomu záznamu v databázi) a provádět třídění (indexaci) i výběr (filtraci) dat podle zadaných kritérií. Často používanou formou výstupu bývá vedle tabulky také graf. Moderní tabulkové procesory poskytují náročnějším uživatelům nejrůznější analytické nástroje, umožňují řešit složité problémy formou modelů, sdílet data v tabulkách v síti a vytvářet výstupy pro Internet.

Tabulkové procesory mají za sebou již téměř dvacetiletou historii, přesto zůstávají principiálně stejné. Pracovní plocha tabulkového procesoru je tvořena buňkami, do kterých se zapisují čísla, text, datum a čas, vzorce s odkazy i funkcemi. Z počátku byl každý soubor jeden list (worksheet) obsahující buňky adresovatelné sloupci a řádky. V současné době představují soubory v tabulkových procesorech sešity složené z listů. Klasickým tabulkovým kalkulátorem byl program LOTUS 1-2-3, který se stal vzorem pro další programy tohoto typu - např. Quattro Pro, SuperCalc, Calc602, MS Excel.


základní údaje o ms excel


Autorská práva:
Microsoft Corporation
Minimální konfigurace:
Procesor Intel 80386, 8 MB RAM, 100 MB na HDD, OS WIN95 a vyšší
Charakteristika:
Tabulkový procesor, který uživateli umožňuje:
  • Vytvářet tabulky a vyhodnocovat je pomocí vzorců a funkcí.
  • Vytvářet grafy nejrůznějších typů a doplňovat je případně o trendy včetně předpovědi vývoje a perspektivy.
  • Pracovat s tabulkou jako s databází, řadit jednotlivé záznamy a vybírat je podle určitých kritérií.
  • Vkládat mezisoučty do seznamů.
  • Ze seznamů vytvářet tzv. kontingenční tabulky, umožňující dynamický pohled na zadaná data.
  • Analyzovat data a vytvářet modely řešení.
Program MS Excel patří dnes k nejpoužívanějším tabulkovým procesorům. MS Excel 97 - navazuje na své předchůdce a obohacuje je o několik nových rysů. Nejdůležitější je skutečnost, že všechny komponenty Excelu jsou nyní 32bitové včetně vývojového prostředí Visual Basic for Application. V roce 1999 byla na trh uvedena nová verze Excelu, jež je součástí kancelářského balíku MS Office 2000.


spuštění a ukončení programu


Program lze spustit dvojím kliknutím na ikonu Microsoft Excel, která se nachází nejčastěji v nabídce Start / Programy, případně ve složce MS Office. Program lze také spustit souborem Excel.exe. Ukončení programu Excel provedeme pomocí menu Soubor / Konec nebo kombinací kláves Alt+F4.


prostředí a ovládání programu


MS Excel se zobrazí v okně, které tvoří:

Panel nabídek. Obsahuje příkazy pro ovládání programu. Menu je možné ovládat myší nebo stiskem klávesy Alt v kombinaci s příslušnou aktivační klávesou (v menu jsou aktivační klávesy podtrženy).

Panely nástrojů. Ikonky pro ovládání programu myší. Ponecháme-li kurzor myši položen na některé z ikonek, objeví se kontextová nápověda.

Řádek vzorců. Obsahuje adresu aktuální buňky a její obsah. Zobrazení řádku potlačíme v menu Zobrazit / Řádek vzorců.

Sešit s jednotlivými listy. Každý list je samostatnou tabulkou tvořenou buňkami. Listy je možné volit kliknutím na záložky listů v dolní části sešitu.

Stavový řádek. Poslední zobrazený řádek v okně MS Excel obsahující informace o stavu programu a nastavení některých přepínačů, např. indikace zapnutého režimu přepisování znaků, psaní velkých písmen (CapsLock), zapnutí ScrollLock a NumLock, vstupu na pevný počet desetinných míst (přepínač FIX). Zobrazení stavového řádku můžeme potlačit v menu Zobrazit / Stavový řádek.


nápověda a volby uživatelského prostředí


Práce s nápovědou i možnosti nastavení uživatelského prostředí zůstávají v MS Excel prakticky shodné s ostatními programy rodiny Office 97 a neliší se tudíž od probraného programu MS Word 97. Předvolby pro zobrazování prvků programu můžeme měnit buď v menu Zobrazit, nebo příkazem Nástroje / Možnosti a volbou Zobrazení. Karta Obecné ve shodném menu obsahuje nastavení některých základních vlastností programu: např. počet zobrazovaných názvů souborů, s nimiž uživatel v poslední době pracoval, počet zobrazených listů v sešitu, určení standardního písma, výchozí umístění souborů nebo jméno uživatele. Shodně jako v MS Word 97 lze rovněž nastavovat podobu nástrojových panelů a panelů nabídek: využíváme k tomu menu Nástroje / Vlastní.


prostředí programu ms excel 97


pracovní přostředí MS EXCEL 97


Při technických potížích kontaktujte . Autorem stránek je . Všechna práva vyhrazena

kontakt

V případě Vašich návrhů, dotazů a připomínek mě, prosím, kontaktujte na uvedené adrese:

tomas.vaclav@volny.cz

odkazy

Oficiální web technické podporyMS EXCEL 97
jazyk: angličtina

Vysokoškolská skripta oMS EXCEL 97
jazyk: čeština

MS EXCEL 97 tutorial
jazyk: angličtina

A ještě jeden tutorial o MS EXCEL 97
jazyk: angličtina