Projektování vodohospodářských staveb- hrazení bystřin, úprava vodních toků a nádrží.
mail: tprojekt@volny.cz    tel, fax: 286 585 408  Od roku 1972 bylo zpracováno okolo 130 projektů, např.:
Vodní nádrž Buda (07/ 83, okr. Příbram)
Hrazení bystřiny Bělčický potok (01/ 84, okr. Benešov)
Hrazení bystřiny Všenorský potok (10/ 85, okr. Praha západ)
Vodní nádrž Žehrov (11/ 90, okr. Mladá Boleslav)
Hrazení bystřiny Malopřílepský potok (06/ 93, okr. Beroun)
Hrazení bystřiny Strž- Malešín (07/ 95, okr. Benešov)
Rekonstrukce potoka Rezerva (10/ 95, okr. Příbram)
Úprava Mokřanského potoka (03/ 96, okr. Praha východ)
Hrazení bystřiny Halounský potok (05/ 97, okr. Příbram)
Hrazení bystřiny Kunický potok (07/ 97, okr. Praha východ)
Hrazení bystřiny Studničná rokle (10/ 97, okr. Praha západ)
Hrazení bystřiny Solanecký potok I, II (01/ 98, okr. Vsetín)
Hrazení bystřiny Červená rokle (04/ 99, okr. Praha západ)
Hrazení bystřiny Zděchovka (rozpracováno, okr. Vsetín)
Hrazení bystřiny Sudovický potok (okr. Příbram).
Převážná část projektů byla realizována.
Konstrukce jsou navrženy z přírodních materiálů (kámen, dřevo), prvky nad opevněním jsou osety nebo osázeny dřevinami.
Díky tomu se v krátké době po realizaci stávají stavby přirozenou součástí okolní krajiny.
     webdesign © Marek Tichý 2003