.
.
Rodopisná revue   

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..    
        
Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků Rodopisné revue Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Z historie archivů
Místopisné příběhy Co, kdy, kde
Budova dřívějšího Státního ústředního archivu v Praze.
Ten byl vytvořen dne 1. října 1954 začleněním bývalého
Archivu země České do Ústředního archivu ministerstva vnitra
(dříve Archiv ministerstva vnitra). O dva roky později došlo
k připojení dosud samostatného Ústředního
zemědělsko-lesnického archivu (původně Státní archiv zemědělský).


Z historie Národního archivu (psáno 2014)


Archiv březnického muzea v letech 1936 - 1949

Článek ve sborníku Bozeňsko, náhled obálky z r. 1948


Dějiny českých archivů

Zvětšit obrázek

Tajemství těšanského hřbitova
Dům U železných dveří
.

SPERÁT Ivo:
Generální rejstřík k lánové vizitaci –
dodatky, upřesnění a opravy

Soubor si můžete zdarma stáhnout zde

O dalších  knihách z oborů PVH.5. historické setkání příslušníků
rodu Němejců se uskuteční
v.sobotu 2.9.2017 od 10 hodin
v.Nepomuku (okres Plzeň-Jih).

.
Více informací + kontakt

.

..
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 13. 8.  2017 KONTAKT
Statistika: 24. března 100 400
.
.


.


.