Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..
.............................
          
Rodopisná revue on-line 1-2016
Rodopisná revue on-line 3-2015 Rodopisná revue on-line 2-2015 Rodopisná revue on-line 1-2015 Všechna čísla RR on-line
.

Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků RR 1999-2015 Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legerndy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

.

Naši rodopisci Z  archivu Aktuálně

Život a dílo rodopisce Rudolfa Melichara


*7. 5. 1907 Černovice čp. 281 
okr. Tábor, 
† 3. 7. 2006 Praha

Otevřít článek


Všichni, kdo znali pana Melichara osobně,
velice si ho vážili a pro každého byl živoucím
důkazem, že rodopisná činnost je
jednou z cest k dlouhověkosti.

Z článku

V životě prošel mnoha činnostmi nejen jako mladý zakladatel pražského Spolku rodáků a přátel Černovic (1933-1948) a jeho časopisu Černovický kraj, ale také ve vojenské odbojové skupině Obrana národa coby účastník Pražského povstání. Stal se autorem unikátního souboru badatelských prací o historii a genealogii rodných Černovic, proto byl v roce 1993 jmenován čestným občanem svého rodného města. V roce 1992 byl rovněž oceněn čestným členstvím v České genealogické a heraldické společnosti
v Praze,  v jejímž čele stál v letech 1978-79 a 1991. 
Stavba barokního kostela
ve Lštění na Šumavě 
Stavitelský rod Fortinů


Z článku
V letech 1739 - 1741 byl od základů nově
vystavěný kostel sv. Vojtěcha ve Lštění, kdy
Fortinovo autorství bylo jednoznačně prokázáno Josefem Hanzalem ve stati Stavba barokního kostela ve Lštění.

Další odkazy
Kontakt:

 
TOPlist