.
.
Rodopisná revue   

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..    
        
Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků Rodopisné revue Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Rody a lidé
Podivuhodné příběhy Co, kdy, kde


Náhled do osudů rodu Lagronů
aneb
Nejen Matěj Kopecký byl loutkohercem

"Genealogie t. zv. světských rodin, t. j. osob převážně kočujících, patří z badatelského hlediska k nejobtížnějším. Nejen k narozením a k úmrtím těchto lidí docházelo na místech jejich krátkodobých pobytů nebo v průběhu cest, ale i sňatky se konaly v nahodilých lokalitách."

Příběh černouška pokřtěného  r. 1886 v Praze.
"Tento křtěnec, černoch asi 12letý Tyksa zvaný, byl českým cestovatelem po Africe Dr. Antonínem Steckerem do Evropy přiveden. Přiučiv se české řeči v Mladé Boleslavi v rodině Dr. Krisera, přišel v měsíci květnu 1886 k p. Janu Dotzauerovi, obchodníku zde v č. 234/I.  Sv. náboženství jej učil vel. p. Angelus Lubojacký, zdejší kooperátor."

.


Čitelný dokument je v sekci  
"Bojovali v prvej svetovej"

 El. časopis, články a studie.
..
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 24. 6.. 2017 KONTAKT
Statistika: 24. března 100 400
.
.


.


.