.
.
Rodopisná revue   

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..    
        
Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků Rodopisné revue Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Detail vyřezávaného obrázku, který představuje
štvanici na medvěda.   Životopis řezbáře Jana Ptáka (1808 – 1860) se dnes poslouchá jako pohádka. Jeho život je důkazem toho, jak se umělci v minulosti obtížně uplatňovali a jaké úsilí bylo zapotřebí, aby se skutečný umělec
v 19. století vůbec prosadil. Více ilustrací nejdete v článku

Zapomenutý jihočeský umělec Jan Pták

Schöpfova kresba pro malbu v českobudějovické radnici  

Článek měl svou premiéru v Časopisu Společnosti přátel starožitností v Praze, roč. XX., 1912, č. 3, s. 134n. Po více, než stovce let  od vydání už víme, že Johann Adam Schöpf, bavorský malíř a freskař doby vrcholného baroka, byl pokřtěn 24. prosince 1702 Stadtamhof/Regensburg a zemřel 10. ledna 1772 v Egenburgu.  
Autorem článku byl badatel v uměnovědě a památkář Rudolf Kuchynka (1869 - 1925), rodák z Albrechtic u Sušice, správce Waldesových uměleckých sbírek a knihovny v Praze.
Otevřít album

Volyňské muzeum sídlí v gotické tvrzi z 1. poloviny 14. století. Sloužila jako sídlo královských purkrabí. V průběhu staletí ji poškodilo husitské a uherské vojsko. Po roce 1629 již sloužila jako sýpka.
PROGRAM NA BŘEZEN 2018

.


.
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 5. 3. 2018
Statistika: 24. března 100 400
.


13.09.17


Statistika:
 
7. 1. 2018  102 410
24. 2. 2018  102 736

5.3.2018  102 810
8.3.2018  102 830

-------------------------