Rodopisná revue
Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám.
.
RODOPISNÁ REVUE ON- LINE   2 - 2014
.

Českobudějovicko Písecko Jihogen    Rodopisné korálky
Českokrumlovsko Táborsko Historické pošty Českobudějovicka Drobné příběhy
Prachaticko Pelhřimovsko Chytilův adresář 1915 Pověsti a vyprávěnky
Lhenicko Jindřichohradecko Galerie portrétů Rozmanitosti
Strakonicko Západní Čechy Knihy z jižních Čech Další odkazy
.
Z historie jihočeských obcí Genealogie jinak  Co, kde, kdy


Kostel Panny Marie Bolestné

Dobrá Voda (Dobrávoda, U Dobré Vody, Gutwasser).

Změny názvu: od 24.11.1990 stanoven úřední název
Dobrá Voda u Českých Budějovic
Správní vývoj: 1850 - 1902 osada obce Mladé,
1092 - 31.12.1951 samostatná obec,
1.1.1952 - 23.11.1990 součást Českých Budějovic,
od 24.11.1990 samostatná obec.  Panství  Budějovice -
královské město. Fara Dobrá Voda. 

Dobrá Voda u Českých Budějovic na Jihogenu
Dobrá Voda (Brünnl, Heilsambründel, Heilsammen Brünndl).  
Správní vývoj: 1850 - 3.5.1950 samostatná obec, 4. 5. 1950
- 11.6.1960 osada obce Hojná Voda,
od 12.6.1960 osada
obce Horní Stropnice.
Panství Nové Hrady  (Jiří hr. Buquoy). 

Meziluží - "malá" Dobrá Voda  (Gutenbrunn)

Odhalení obnovené busty
prvního předsedy vlády Republiky československé
JUDr. Karla Kramáře
na jeho rodném domě čp. 10
na náměstí ve Vysokém nad Jizerou
(28.října 2014).  Podrobnosti


.

Hugo Rokyta (1912 – 1999)

.

Výstava v Horní Plané  je věnovaná
spoluzakladateli Památníku Adalberta Stiftera 
a potrvá až do konce roku 2014.
Říjen v Prácheňském muzeu Písek přináší
výstavu fotografií P. Komase Písecké vzpomínky.


ČGHSP od září až do prosince
Otevřít program středečníků


 


.CNW:Counter

..4.7. 95 316...

Busta JUDr. Karla Kramáře byla pořízena vysockými studenty a odhalena 14. srpna 1927 na jeho rodném domě ve Vysokém nad Jizerou čp. 10. Zhotovil ji sochař a cestovatel František Vladimír Foit (1900 – 1971). Na nařízení nacistických okupantů byla odstraněna 7. června 1943. Busta přežila druhou světovou válku ve skladišti zabavených kovových předmětů v Praze Na Maninách, vrátila se do Vysokého, ale před komunistickým režimem byla kdesi zazděna natolik zdařile, že není objevena dosud.

Tři kamenné části podstavce vysocké Kramářovy busty nalezl v létě 2010 pan Jiří David při odklízení trosek jedné drobnější stavby. Všechny tři kamenné díly, které záslužně ukryl Kramářův někdejší spolustraník, stavitel Oldřich Zítek, byly poté postupně převezeny do vysockého muzea.Nákladem občanů města Vysokého nad Jizerou a dalších mecenášů byl v roce 2014 pořízen bronzový odlitek podle identického exempláře, uloženého ve sbírkách Národního muzea v Praze.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.