.
Rodopisná revue

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..  Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace     ............... Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků Rodopisné revue Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka................. Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Z galerie jihočeských spisovatelů


V Suchdole nad Lužnicí se 2. června 1895 narodil Jaroslav Maruna. Článek připomíná jeho životní pouť a také životopisnou divadelní hru. Byla napsána v roce 1948 s.názvem "Anděl lásky" (Boles. Jablonský, vl. jm. Karel Eugen Tupý 1813-1881). V.článku  je  mj. popsán obsah tohoto Marunova dramatu, proto se zde dočtete
také o neveselých poměrech v životě zaníceného vlastence Jablonského. Učitel, sbormistr a spisovatel Jaroslav Maruna zemřel 5. července 1963 v.Kardašově Řečici.  

Z historie sportu
.
OH Helsinky 1952 - výstřižek z roku 1996

Úvod z článku  Světová čtyřka ze Světa


Olympionik Karel Ardelt nepřišel na svět v Praze, ale v Písku


Čsl. hokejová reprezentace v roce  1932
Ze Strakonic do NárodníhoLadislav Mráz jako Hhans Sachs v opeře
Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští.

Po stopách nositelů tradic ND (1983)


Výstavy

Jan Rafael,Schuster, Válečné obrazy
Výsrtavu  pořádá SOA Třeboň
a Městské muzeum Blatná  (do 22.6.2018)

Jan Rafael Schuster
Jihočeské muzeum v Čes. Budějovicích  
(do 26.8.2018) 


................ > > >  OTEVŘÍT  ALBUM


.


.
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 19. 6. 2018
Statistika: 24. března 100 400
.Statistika:
 
7.1.2018  102 410
  1.5. 2018  103 266
15. 5. 2018 103 378
23. 5. 2018  103 448
31. 5. 2018  103 493
7. 6. 2018 103 546
14. 6. 2018 103 780
19..6.2018  103 824-------------------------