.
.
Rodopisná revue   

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..    
        
Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků RR 1999-2015 Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Rody a lidé
Z galerie Jihočechů Místopisné  drobnosti


Zlatá kaplička očima našich prapředkůO německých příjmeních Čechů
 
Z článku:


Příčiny, proč určité procento Čechů má německé příjmení, byly vykládány často velmi nepřesně, zejména místní  
poměry bývaly zevšeobecňovány.
Podle svého původu jsou čtyři typy našich německých příjmení:

a) - po předku Němci,
b) –
z přejatých slov (jmen obecných, křestních jmen, ze středohornoněmeckých dobových podob našich místních jmen),
c) - překlady
českých příjmení,
d) - německá jména po chalupě.  
Zavátou stopou
novináře Rudolfa Procházky.
Přírodovědec
prof. František Nekut

z Chýnova u Tábora (1840 - 1909)Samuel Verner / Josef Tkadlec
Literární  historik a básník,(obrázek je z článku).
Místo: Julské Alpy (Slovinsko)
Období: 1. světová válka
Publikace:
Tolminsko mostišče II.

(Tolminské předmostí II. )

Knižní vydání seznamů padlých rakousko-uherských vojáků na Sočské frontě 1. světové války je výsledkem
několikaleté mravenčí práce slovinských muzejníků. Materiály vídeňského válečného archivu a italské listinné drobečky z Říma sdružili a pečlivě porovnali s místními dochovanými prameny a vlastním výzkumem v terénu. Seznamy padlých (celkem 11.780 osob) jsou v knize řazeny podle původních pohřebišť v místech bojů   Múžete si přečíst celý článek, ve kterém navazuje Listování seznamem  padlých hrdinů  uvedené pod titulkem
Budějovický pěší pluk č. 91 v Julských Alpách .

Ukázka z listování::

Adametz, Karl / LsI [Landsturm-Infanterist], I 91, 1 E, †.4. 10. 1915, *1883 Albrechtitz, Moldautein, Böhmen. ... Díky soupisovému dílu slovinských muzejníků nyní známe přesné datum smrti domobrance - pěšáka Karla Adamce, místo jeho původního pohřbu  ... (Další údaje  jsou zjištěny a doplněny podle matriky narozených)

2. část "Listování"

.
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo rada/odborný rada – archivář oddělení Státní okresní archiv Mladá Boleslav
ve Státním oblastním archivu v Praze.  Potřebné tiskopisy jsou ke stažení zde......................................................................................
.
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 16. 4..  2017 KONTAKT
Statistika: 24. března 100 400
.
.
.
.