.
.
Rodopisná revue   

Rodopisné články, metodické materiály, výběr z pramenů a literatury. Stránky se věnují hlavně jižním a.jihozápadním Čechám..    
        
Autorský rejstřík článků v RR 1999-2015 Jihogen - místopisně členěné informace Galerie portrétů ze starých zdrojů
Oborový rejstřík článků Rodopisné revue Výstřižky z archivu Rodopisné revue Legendy, pověsti a  vyprávěnky 
Historické pošty Českobudějovicka Chytilův adresář Království českého 1915 Rodopisné korálky - výběr z tištěné RR

Hřbitovy tak trochu kronikami
Historický místopis Co, kdy, kde
Ze zápisků píseckého rodáka Msgra J. P. Hille, vikáře v Blatné
Písecký hřbitov u Nejsvětější Trojice (1934)


Do osamělých cestiček padá podzimní soumrak. Stíny pomníků a křížů se prodlužují, do korun stromů

uléhá večer. Jeho modrošedý závoj přikrývá ztichlé hroby. Troje železná vrátka se zavírají a na prostranství před
katedrálu zalétají písničky z hospody u řeky ...
Vyšehrad a Čechové budějovičtí


Hrob historika Josefa Šusty u kostela sv. Matěje v Praze


Psáno o loňských dušičkách

V literátské knize města Polné činili písaři ke jménům urozených a bohatých nebo zasloužilých a vůbec jinak populárních
měšťanů vtipné nekrology. Úsečné odstavce jsou zajímavé mžikové fotografie své doby.
Zaživa zdála se nevrlá, leč Bohu se líbila
Posmrtné poznámky písařů polenských o zemřelých
měšťanech z let 1676 - 1775


"Jakmile slavné toto tažení na pomezí Sušické dorazilo, zahřměla střelba z hmoždířů, na hoře sv. Anděla Strážce nastavených, oznamujíc obyvatelům města blížení se průvodu. Zatím sestavil a uspořádal se špalír z veškerého
měšťanstva a školních dítek, jakož i z Izraelitů, na náměstí a v ulici, kudy průvod táhnouti měl."
Památnosti královského města  Sušice

Povýšení Chodova na město

Dějiny  Nového  Boru

Jindřiš vznikla na Jindřichově pasece


Výstava potrvá do 10. prosince 2017. Internetové stránky muzea nejsou a nebudou nějaký čas aktualizované, využijte proto jejich stránky   www.facebook.com/MestskeMuzeumVolyne. .

..
www.weblight.cz
Poslední aktualizace 20.10 .2017 KONTAKT
Statistika: 24. března 100 400
.

.
13.09.17  101 800