TULAP - Vladimír Barchánek

Vybírání lapačů tuku

Sběr použitých olejů z fritéz a grilů

 Odvoz k likvidaci

Úvod:

Odlučovače tuků, též jako : 
  • Lapoly
  • Lapače
  • Tukové jímky
  • Škrobové jímky
Odlučovače tuků jsou určeny k odlučování živočišných a rostlinných tuků a olejů z odpadních vod kuchyňských provozů, které jsou nežádoucí v dalším procesu biologického čištění odpadních vod.

Odlučovače škrobů, slupek a zbytků brambor jsou u všech větších škrobáren brambor. Rostlinné produkty ze škrobáren jsou nežádoucí v kanalizaci.

Jsou instalovány jako předřazené jednotky před čistírny odpadních vod nebo kanalizaci. Umisťují se co nejblíže ke zdroji masných znečištění.

Uplatnění naleznou zejména v oblasti služeb (např. restaurace, jídelny, závodní kuchyně, hotely, penziony apod.) nebo ve všech stravovacích a průmyslových provozech.

Obecně to funguje tak, že přívodní kanalizační potrubí vyúsťuje do kalového prostoru, kde se usazují hrubé nečistoty. Splašková voda pak přepadá přes příčnou stěnu do usazovacího prostoru, kde dochází ke gravitačnímu odlučování tuku u hladiny. Tukovou vrstvu je nutno pravidelně shrnovat a odebírat. Zde začínáme MY. Více v sekci "O nás".

Do odlučovače tuků nesmí být sveden ostatní komunální odpad a vody, obsahující oleje minerálního původu, ropné látky nebo fekálie.

© 2015-2016
footer image footer image