Komponované pořady Vítám Vás na mých webových stránkách  

a ještě než se začnete procházet po jednotli-
vých odkazech, chtěla bych Vám krátce představit
svou práci.

V současné době jsem členkou orchestru Státní
opery Praha, ale kromě tohoto vyhraněného
hudebního stylu se věnuji komorní hudbě a to v různých nástrojových spojeních.

Kombinace flétna s kytarou mě provází již od studijních let
a naším velkým společným úspěchem je CD Rosarium. Dále
můžete na stránkách najít různé další nástrojové kombinace,
jako je flétna s klavírem, trio flétna , hoboj, klavír a trio flétna,
zpěv a klavír
. Kromě těchto poměrně klasických forem koncertů spojuji hudbu s mluveným slovem v pořadu Argentinská obloha a s dalšími

uměleckými styly např. malířstvím ( Barevný Sisyfos a Světci z palety tónu). O těchto pásmech se více dočtete v odkazu Komponované pořady. Netradiční forma hudebního zpestření společenských akcí je Koncert s módní přehlídkou bižuterie.

Snažím se o to, aby moje hudba oslovila každého, kdo se s ní setká a aby byla obohacena jinými, zajímavými uměleckými obory. Doufám, že i vy budete na mých stránkách něčím překvapeni a zaujati.

 Janovského 57
 170 00 Praha 7

 tel.: +420 220 809 992
 mobil: +420 602 847 972
 e-mail: tvecerkova@volny.cz

 

design by Jakub Klimeš