Obec VODICE (u Tábora)


Letecký snímek obce

Letecký snímek obce - pohled od jihu. V prodloužení hlavní příjezdové komunikace od Tábora (silnice 19, odbočka Lejčkov) je umístěn zámek. Za ním nápadně velké stavby místního ZD. [© THC Press]


Odkazy


Informace

Lokalita
Obec Vodice se nachází v Jihočeském kraji blízko hranice s krajem Vysočina mezi Táborem a Pelhřimovem, 7 km západně od Pacova. Silniční vzdálenost z Tábora je cca 20 km (silnice č. 19 Tábor-Pelhřimov, odbočka v obci Lejčkov).
Doprava
V obci je autobusová zastávka pravidelné linky Tábor - Pacov. Nejbližší železniční stanice je v Poříně nebo v Pacově. Pro cyklisty nebo pěší je třeba počítat s kopcovitým terénem.
Původ
Prvni zmínky o Vodici pocházejí z r. 1414. Tvrz vystavěná kolem r. 1461 byla později zbořena a  po roce 1630 zde byl postaven nový zámeček, jehož součástí je kaple sv. Vavřince.
Rozsah
Obec se skládá z osad Vodice, Babčice, Domamyšl, Hájek, Malešín, Blatiny a dále z  osamocených sídel s pomístními názvy Mladá Domamyšl, Osikovec, Hadovky, Kozlov a Hamr.
Židovský hřbitov
Poblíže sídla Osikovec (mezi Babčicemi a Dolní Světlou) se nalézá starý židovský hřbitov s asi 150 pomníky, který nebyl donedávna znám ani pražské židovské obci.
Poznámka
Název obce je rodu ženského (ta Vodice), nikoli pomnožný (ty Vodice). Říkáme tedy: „Byl jsem ve Vodici“ a ne „Byl jsem ve Vodicích“

[Připomínky]