Místní lidová Knihovna

Otevřeno Sobota 17-19 hod.
Knihovník Iva Hrubantová
Rozsah téměř 4000 svazků
Další služby Volný přístup na Internet (v době provozu knihovny)

Knihovna oslavila v roce 2001 již 80 let své existence (byla založena v roce 1921).

V roce 1977 získala Čestné uznání Ministerstva kultury.

Hlavní stránka