Aktuální informace

PRO ČLENY SCHOLY 

Woko hlídá za Vás ohlásí změny na Váš e-mail:   
Své názory a připomínky můžete zapsat do Knihy návštěv.

Návštěva Domkapelle Freiburg v Plzni (3. - 6. 9. 2007) aneb "Ostrý start do nového školního roku"
Na pozvání Ackermann-Gemeinde navštívila v minulém roce Schola kostela sv. Jana Nepomuckého (u redemptoristů) z Plzně německý Freiburg, kde zpívala v Dómu a kostele sv. Barbory v rámci Dnů České kultury, které se ve Freiburgu každoročně uskutečňují. Členové Domkapelle Freiburg vyjádřili přání navštívit v letošním roce Českou republiku a to konkrétně Plzeň a Prahu. Návštěva se uskutečnila ve dnech 3.- 8. 9. 2007, z čehož 1. část byla v Plzni, poté německý sbor zavítal do Prahy. Program pro zpěváky z Freiburgu zajistili členové naší scholy ve spolupráci s Plzeňským biskupstvím a farností sv. Bartoloměje.
Celý článek zde

O prázdninách padlo 10000 přístupů na naše stránky. Přestože soutěž nebyla oficiálně vyhlášena, proběhla neorganizovaně a je znám vítěz. Maruška má tedy u mě cenu dle (jejího :) vlastního výběru. Doufám že bude rozumná... :-))
Před prázdninami proběhlo v Plzni několik zajímavých akcí...
- 18.6.2006 byla v katedrále provedena spojenými plzeňskými chrámovými sbory se sólisty pod vedením Mgr. Pšeničky Mozartova Korunovační mše C-dur
- 27.5.2006 u příležitosti svěcení nového oltáře v katedrále bylo spojenými silami zpěváků a hudebníků z plzeňské diecéze provedeno dílo M.Pšeničky zkomponované speciálně pro tuto slavnost
- 15.5.2005 proběhl v kostele Sv. Jana Nepomuckého komponovaný pořad Setkání s Händelovým Mesiášem, během kterého zaznělo 22 částí oratoria Messiah G.F.Händela v provedení Scholy od Redemptoristů, přátel a skvělých sólistů pod vedením Ing. Antonína Švehly

>>>  Soutěž 7007  <<<
    Blíží se poslední kontrolní bod před 10000. Jako obvykle máte možnost získat malý dárek, pokud na náš e-mail zašlete (nejlépe nezfalšovaný :) otisk úvodní stránky webu s číslem 7007.
    Tím dárečkem bude tentokrát multimediální miniCD obsahující povedenou nahrávku naší scholy z 16.5.2004 a v datové stopě historické materiály o kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni. Vím, že stávající majitele tohoto CD tím příliš nemotivuji, ale to je tak trochu záměr...
    Předpokládám, že průběh soutěže bude opět možno sledovat v Knize návštěv.
7007 padlo v pátek 18.3.2005. Vítěz je však zatím nejistý - počkám do pondělka...
...A podivně to i celé dopadlo - vyhlášený vítěz se poprvé v historii zříká odměny, raději chce uchránit svou anonymitu. No, uvidíme jak dlouho mu vydrží... Viz Kniha návštěv.

Materiály o Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze jsou nyní umístěny na samostatné stránce.

Na třetím setkání byl přítomen pan Bohuslav Korejs a napsal všem sbormistrům a zpěvákům tento dopis.
Krátký výňatek z dopisu:
Ještě jednou - přijměte můj dík - za vaše obdivuhodné úsilí. Protože však - jako sbormistr, praktik, hudební pedagog i posluchač zároveň - jsem měl k dramaturgii i interpretaci určité výhrady, napsal jsem jakýsi "podrobnější rozklad", který jsem nazval: "Může se i sbormistrům radit?" Těch několik poznámek nebo postřehů /nechci to nazývat radami/ platí pro sbormistry i zpěváky naprosto obecně, ale byly vyprovokovány právě tím, co jsem sám viděl i slyšel. Prosím, nezlobte se pro upřímnost a otevřenost, kterou při kritice považuji za nepostradatelnou, má-li posloužit k nějakému zdokonalení stávajícího stavu.

                


V roce 2002: zpívání jde většinou dobře, ale služba varhanická je náročná...
v neděli 3.2.2002 Být varhaníkem... ...není jednoduché.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni

Na této stránce se můžete podívat na několik zajímavých fotografií z opravy a najdete zde též základní technické informace o varhanách a celé generální opravě.    (novinky 28.8.2003)

rozebráno...

Pokud potřebujete schole nebo webmastrovi něco sdělit, můžete použít tento formulář.
Věc:    Odesílatel: