Schola u Redemptoristů

V roce 1987    Název sboru je odvozen od jeho působiště - novorománského římskokatolického kostela sv Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni, který je znám jako kostel u Redemptoristů. Tento kostel je sice filiální, ale v Plzni nejnavštěvovanější.
    Schola byla založena v roce 1985 z iniciativy Msgre. P. Josefa Žáka. Ten v červenci toho roku nastoupil do kostela u Redemptoristů jako kaplan. Hned po svém nástupu do kněžské služby předvedl, jak vypadá aktivní organizátor. Mimo jiné zavedl pravidelné schůzky ministrantů, sehnal a podchytil nové varhaníky a správně (podle našeho názoru) usoudil, že je dobré doprovázet liturgii vhodnými zpěvy. K tomuto účelu byla založena schola.
    Zakládajících členů bylo pět, ale sbor se brzy rozrostl na cca 15 mužů. Prvním vedoucím byl Pavel Urban. Již za jeho působení se schola stala smíšenou, i když zpočátku stále ještě s převažující mužskou složkou, o čemž svědčí i první smíšená skladba pro dva mužské a jeden ženský hlas "O Regina Lux Divina". Tehdy byly ještě těžištěm repertoáru začínajícího tělesa především zpěvy z Taizé, žalmy a antifony. Po Pavlově přestěhování do Mariánských Lázní vedla krátce scholu bývalá operní pěvkyně, paní Jitka Jůzková-Mannová. Po ní se ujal vedení Toník Švehla a také díky němu sbor vytrval ve své práci až do dneška i když to nebylo vždy jednoduché.
    Sluší se podotknout, že kádr scholy procházel v 80. letech, tedy za všech tří zmíněných sbormistrů, velkými změnami složení. Každý školní rok se měnila sestava vysokoškoláků, studujících v Plzni, lidé se stěhovali, přicházeli a odcházeli a mnoho členů bylo tzv. "průtokových". V současnosti je oproti tomu základ scholy již značně stabilizován.
V roce 1999    Schola se stále uplatňuje především formou zpěvu vložek při nedělních bohoslužbách v kostele sv. Jana Nepomuckého. V poslední době však stále častěji pořádáme i koncertní zájezdy, převážně v rámci každoročního soustředění scholy.
    Základ současného repertoáru tvoří většinou čtyřhlasé (i dvoj-, tří-, pěti-, šesti- a osmihlasé) skladby prakticky všech období od gotiky přes skladby renesanční, barokní, klasické a romantické až ke skladbám současných autorů. Většinou jsou skladby prováděny "a capella" (bez hudebních nástrojů), některé s varhanním doprovodem. O větších svátcích (velikonoce, vánoce) jsou prováděny náročnější skladby s doprovodem malého orchestru převážně smyčcových nástrojů.
    Naše schola je amatérské těleso, otevřené všem případným zájemcům o tento druh hudby. Proto rádi uvítáme všechny z Plzně či blízkého okolí, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Osobně s námi můžete setkat každou neděli “na deváté” u Redemptoristů. A pokud právě nejsou letní prázdniny, můžete se také přijít podívat některý čtvrtek od 19:30 na pravidelnou zkoušku sboru v rekonstruovaném noviciátu bývalého františkánského kláštera v Plzni. Více informací na adrese urede@volny.cz.