A JEHO DIVADLO S LOUTKAMI
česká verze

AND HIS THEATRE WITH MARIONETTES
english version
Na XVIII. Mezinárodním divadelním festivalu Walizka v Lomži (Polsko) byla udělena představení Pavla Vangeli Praha - zakleté město cena za ukázku multikulturní tradice pražského loutkářství.
The Award of the XVIII. International theatre festival Walizka goes to Pavel Vangeli and his performance Prague-the enchanted city for the expression of the multicultural tradition of the Prague puppetry.