Internetové stránky jazykové agentury LOGOS byly přesunuty na novou adresu

www.jazyky-logos.com