Steffen Höhne  Věra Koubová


NESMRTELNÍ

:

SMRTELNÍ

STERBLICHE

UNSTERBLICHE

Hier können Sie sich deutsche Fassung ansehen

Hrob Františka Bílka

Příběh zániku
česko-
německo-
židovského
soužití
na území Čech
slovem a obrazem

Vyd. Nakladatelství
Franze Kafky,
Praha &
Německé kulturní
fórum pro Východní
Evropu, Potsdam,
2001


Formát 235 x 309 mm
328 stran
88 čb fotografií
4 mapky hřbitovů
595, - Kč
22, - Euro

Distribuce knihy

O autorech

Ukázka z literárně výtvarné části

Rozhovor s Věrou Koubovou (Revolver Revue č. 55)

ObsahTato kniha je výsledkem několikaleté práce na tématu, v jehož centru jsou hroby významných osobností česko-moravského kulturního a vědeckého života. Jsou mezi nimi i představitelé národního srozumění, většinou zapomenutí, které historické konflikty mnohdy zcela vytlačily z obecného povědomí a kteří stále ještě čekají na náležité ocenění. Knihu je tedy možno chápat jako kulturně historický fragment, kterým jsou širší verejnosti představeny tradice soužití, jež upadly v zapomnění.

Hroby jsou, pokud je bylo možno nalézt, představeny vždy fotografií a také ukázkou z díla či záznamem z korespondence příslušného umělce či vědce. Pro osobnosti zavražděné v Terezíně, resp. v Osvětimi, které hroby nemají, byl zvolen terezínský motiv a kvůli významu místa opatřen dvěma texty. Jiná odchylka nastala u Jana Palacha, který má kvůli absurditám novější historie dva hroby. Obrazová dokumentace je omezena na dobu od pozdního 18. století, na druhé straně bylo nutno překročit úzký rámec Čech a Moravy, jelikož dramatický běh dějin rozprášil příliš mnoho obyvatel českých zemí po celém světě. Uspořádání textů a snímků se přitom nedrží chronologických ani encyklopedických hledisek, nýbrž chce tvořit svou tematickou strukturou svébytný a jednotný celek.

Titul Nesmrtelní:smrtelní, Sterbliche:Unsterbliche vychází z kryptického Hérakleitova zlomku. Publikace představuje společnou německo-českou produkci v bohemistickém smyslu a je možno ji chápat jako součást "bohemické" tradice, jež byla v posledních desetiletích často přehlušována národním sebevymezováním či dokonce etnickým centrismem.

Kniha je dvojjazyčná a kromě literárně výtvarné části (fotografie a texty) obsahuje i úvodní kulturně-historickou studii a technickou přílohu (informace o osobnostech a umístění jejich hrobů). Překlady byly pořízeny za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.Výstava. Obrazová publikace se v období cca dvou let představí na řadě míst v Čechách, v Německu a v Rakousku putovní výstavou. Výstava je přitom pojata šíře než kniha: k obrazům ze "života" hrobů přistupují v paralelní zkratce obrazy ze života na ulici. V médiu obrazu tak vzniká spleť vztahů a odkazů mezi obývanými prostorami a místy odpočinku, tedy mezi místy, která umožňují přítomnost, a místy, která připomínají nepřítomnost. Obrazy hrobů pocházejí většinou z Čechie, ale rovněž z Rakouska a Německa, obrazy z ulice většinou z Prahy, ale rovněž z německého Münsteru. Výstava putuje ze svého východiště na Katolické Akademii ve Freiburku přes Prahu dále do Wuppertalu, Jeny, Erfurtu, Düsseldorfu, Regensburgu, Mnichova, Postupimi, Hamburku a Berlína.


Obsah

František Bílek 1872-1941 (str. 6 - 7)

HROBY V ČECHÁCH - Esej (str. 11 - 61)

CESTOU K ZÁNIKU. . . (str. 62 – 93)

František Palacký 1798-1876, Josef Jungmann 1773-1847, Pavel Josef Šafařík 1795-1861, Josef Dobrovský 1753-1829, Tomáš Garrigue Masaryk 1850-1937, Leopold Kompert 1822-1886, Theodor Lessing 1872-1933, Karel Čapek 1890-1938, Terezín 1944 (Viktor Ullmann 1898-1944, Hans Krasa 1899-1944, Pavel Haas 1899-1944, Gideon Klein 1919-1944, Oskar Wiener 1873-1944, Arnost Kraus 1859-1943, Camill Hoffmann 1878-1944, Karel Poláček 1892 - 1944), Karel Ančerl 1908-1973, Ota Pavel 1930-1973, Jan Palach 1948-1969, Karel Kryl 1944-1994

. . . NA OKRAJI NICOTY . . . (str. 94 – 123)

Adalbert Stifter 1805-1868, Karel Hynek Mácha 1810-1836, Emanuel Max 1810-1901, Bedřich Smetana 1824-1884, Adolf Loos 1870-1933, Karl Kraus 1874-1936, Max Brod 1884-1968, Ladislav Klíma 1878-1928, Václav Černý 1905-1987, Jan Patočka 1907-1977, Vilém Flusser 1920-1991, František Drtikol 1883-1961, Vladimír Holan 1905-1980, Bohuslav Reynek 1892-1971

. . . ŘÍŠÍ MELANCHOLIE . . . (str. 124 – 143)

Moritz Hartmann 1821-1872, Uffo Horn 1817-1860, Svatopluk Čech 1846-1908, Slavín (Jaroslav Vrchlický 1853-1912, Julius Zeyer 1841-1901, Ema Destinnová 1878-1930, Rafael Kubelík 1914-1996, Alfons Mucha 1860-1939, Karel Toman 1877-1946), Herrmann Ungar 1893-1929, Jiří Karásek ze Lvovic 1871-1951, Ivan Blatný 1929-1990, Vítězslav Nezval 1900-1958, Jan Skácel 1922-1989

. . . SMÍŘENĚ . . . (str. 144 – 165)

Jan Václav Tomášek 1774-1850, František Xaver Dušek 1736-1799, Josefina Dušková 1753-1824, Antonín Chittussi 1847-1891, Oskar Baum 1883-1940, Josef Čapek 1887-1945, Pavel Eisner 1889-1958, Jan Karafiát 1846-1929, Leoš Janáček 1854-1928, Vladislav Vančura 1891-1942, Jiří Orten 1919-1941

. . . ZA HRANICI SMRTI . . . (str. 166 – 183)

Bernard Bolzano 1781-1848, Augustin Smetana 1814-1851, Karel Sabina 1813-1877, Rudolf Glaser 1801-1868, Karl Egon Ebert 1801-1882, Antonín Dvořák 1841-1904, Jiří Weil 1900-1959, Richard Weiner 1884-1937, Josef Sudek 1896-1976

. . . NA ROZHRANÍ . . . (str. 184 – 211)

Alfred Kubin 1877-1959, František Xaver Šalda 1867-1937, Gustav Meyrink 1868-1932, Hugo Salus 1866-1929, Otokar Březina 1868-1929, Jakub Deml 1878-1961, Rainer Maria Rilke (rodina) 1875-1926, Franz Werfel 1890-1945, Franz Kafka 1883-1924, Jan Mukařovský 1891-1975, Ferdinand Peroutka 1895-1978, Jan Zahradníček 1905-1960, František Halas 1901-1949

. . . VROUCNĚ . . . (str. 212 – 233)

Johann Gottlieb Seume 1763-1810, František Tomáš Bratránek 1815-1884, Gregor Mendel 1822-1884, Jan Kollár 1793-1852, Ferdinand von Saar 1833-1906, Božena Němcová 1820-1862, Jakub Arbes 1840-1914, Josef Mánes 1820-1871, Zdeněk Fibich 1850-1900, Ulrike von Levetzow 1804-1899, Jaroslav Seifert 1901-1986

. . . NEBO LEHKOVÁŽNĚ? (str. 234 – 253)

Josef Wenzig 1807-1875, Jan Neruda 1834-1891, František Ladislav Čelakovský 1799-1852, Karel Havlíček Borovský 1821-1856, Bohuslav Martinů 1890-1959, Josef Váchal 1884-1969, Jaroslav Hašek 1883-1923, Egon Erwin Kisch 1885-1948, Bohumil Hrabal 1914-1997

PRůVODCE PO HROBECH (str. 255)

BIOBIBLIOGRAFICKÝ PŘEHLED (str. 269)

LITERATURA K OBRAZOVÉ ČÁSTI (str. 315)

EDIČNÍ POZNÁMKA (str. 322)


UKÁZKA Z LITERÁRNĚ VÝTVARNÉ ČÁSTI

JAN ZAHRADNÍČEK (1905 - 1960)

NAHOŘE A DOLE

Až k hvězdám dosahují ruce mé
a všude bdělost moje rozsvícená,
na hřbetech ryb a vln tam klesneme,
kde rozplývá se strom a žena.

Však vzhůru stoupat jako bez váhy
a zříti krásu, jak se rodí z pěny,
neznámo pust a mračen přes prahy
sahá až k dnům rostoucím do proměny.

Nahoře - dole, jak je miloval!
Šly do tmy tváře, krajiny a léta -
za všemi ptáky na cestu se dal,
klesaje jako ten, kdo znovu vzlétá.

Hrob Jana ZahradníčkaFRANZ KAFKA (1883 - 1924)


Zkoumal jsem jedno po druhém svá životní přání. Ukázalo se, že nejdůležitější nebo nejpřitažlivější je pro mne přání, abych se dobral náhledu na život (a abych o něm - to spolu ovšem nutně souviselo - dokázal psaným slovem přesvědčit druhé), v němž by život sice nepřestával svým přirozeným způsobem ztěžka padat a opět se zvedat, ale zároveň by byl neméně zřetelně rozpoznán jako nic, jako sen, jako vznášení.
O AUTORECH

STEFFEN HÖHNE (1958) Narozen v Düsseldorfu, studium germanistiky, historie a politické vědy na Universitě Heinricha Heina v Düsseldorfu (1979-1983). Disertace o švýcarské literatuře (Antropologie a literatura. Dílo Jeremiase Gotthelfa a Gottfrieda Kellera ve světle etnologických teorií). 1987-1992 vědeckým pracovníkem na Universitě Heinricha Heina v Düsseldorfu. 1992-1996 lektorem na katedře germanistiky University Karlovy v Praze, pak vědeckým asistentem na Universitě Friedricha Schillera v Jeně. Hostujícím profesorem v severoamerickém Oxfordu a v dánském Odense. Habilitace o německo-českých vztazích za doby obrození. Od roku 2000 profesorem oboru Kultura a management na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru. Publikace o literatuře 19. a 20. století a o německo-českých vztazích (spolu s Markem Nekulou: Jazyk, hospodářství, kultura. Němci a Češi v interakci, Mnichov 1997). Nejnověji (s Ehlersem, Maidlem a Nekulou) spoluvydavatelem sborníku k sedmdesátinám Kurta Krolopa: Mosty do Prahy. Literatura a kultura v podunajské monarchii a v Československu, Frankfurt 2000. Steffen Höhne žije ve Výmaru a Düsseldorfu.

VĚRA KOUBOVÁ (1953) Narozena v jihomoravských Kloboukách u Brna, studium (1975-1979) překladatelství na filosofické fakultě University Karlovy (němčina-angličtina). Disertace o jazykové hře v anglosaské literatuře jako překladatelském problému. Poté studium na Pražské fotografické škole (1986-1989), závěrečná teoretická práce o objevu negativních portrétních desek slavných osobností z přelomu 19. a 20. století z ateliéru Mulač (Zapomenuté portréty). Překladatelské práce: Novalis (aforismy Zázračná hra světa). Friedrich Nietzsche (Radostná věda, Mimo dobro a zlo, Dionýské dithyramby, Genealogie morálky). Franz Kafka (Deníky 1913-1923, Deníky z cest, Topič, Dopisy Mileně). Dvě překladatelská ocenění od Českého literárního fondu a Obce překladatelů a Cena nadace Roberta Bosche (1997 a 1999). Autorské fotografické výstavy: Mezi zdmi (Praha 1994), Tváře s příběhy (Praha 1995), Nesmrtelní:smrtelní (Freiburg 2001, Praha 2001, Wuppertal 2002, Jena 2002). Ve fotografii se zabývá především portréty, lidi zachycuje i na ulicích, s důrazem na souhru mezi člověkem a místem. Žije a pracuje v Praze.

Distribuce knihy: V České republice distribuuje knihu nakladatelství OIKOYMENH
email: redakce@oikoymenh.cz
fax: 00 420 224 930 212
nebo internetové knihkupectví KOSMAS
Kontakt na autory: STEFFEN HÖHNE, Studiengang Kulturmanagement, Platz der Demokratie 2/3, D-99423 Weimar, Bundesrepublik Deutschland
VĚRA KOUBOVÁ, Novodvorská 34, CZ-142 00 Praha 4, Čechie, email: verkou@volny.cz

OBJEDNACÍ LÍSTEK

CNW:Counter