Informační společnost
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Veronika Paukertová

1. BORGMAN, Christine L.
The Premise and the Promise of a  Global Information Infrastructure. First Monday [online]. 2000, vol. 5, no. 8  [cit. 2004-05-30].
URL: http://www.firstmonday.org/issues/issue5_8/borgman/index.html

    Předpokladem globální informační infrastruktury jsou vlády, podniky, společnosti a jednotlivci spolupracující na propojení celosvětové telekomunikační a počítačové sítě v rozsáhlý model schopný přenosu digitálních a analogových signálů všech druhů informací. Příslibem je, že tento model sítí bude podporovat informační společnost, která přispívá k míru, přátelství a kooperaci, posílení ekonomik díky konkurenci na globálních trzích a podporuje přístup k informacím ve vzdělání a obchodu.
2. European Commission
Towards a knowledge-based Europe: the European Union and the information society [online]. c2003 [cit. 2004-05-30].
ISBN 92-894-4422-3. Europe on the move.
URL: http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/36/en.pdf

    Internet mění svět ve kterém žijeme, poskytuje nám nekonečné proudy on-line informací, nabízí široké spektrum programů a služeb. Výzvou pro Evropu je přijmout digitální věk a stát se znalostně založenou společností. Materiál propaguje projekt "eEurope" vedoucí ke změně a modernizaci vzdělávacího odborného systému, která by měla zajistit informační gramotnost ve školách a na pracovištích.

3. KLIEGR, Tomáš
The European Union And The Czech Republic: The Czech Republic's Approach To The Information Society And The New Economy: In Context Of The EU Enlargement [online]. [cit. 2004-05-30].
URL: http://www.h-propag.cz/eis/EUCRISA7.htm

    Autor eseje poukazuje na nutné změny, které si vyžaduje česká informační společnost.Nejbouřlivější vývoj je znatelný v informačních technologiích a telekomunikacích. V této oblasti musí společnosti držet krok se silnou konkurencí na světovém trhu a především s rychle se měnícími hodnotami evropské společnosti. Předmětem této eseje je objasnit vznik informační společnosti a odhadnout její dopad. Ústředním tématem je přístup ČR k informační společnosti a EU.

4. WEDGEWORTH, Robert
Adult Literacy and the Information Society. In Literacy Meeting of Experts, July, 2003 [online]. Praha, 2003 [cit. 2004-05-30].
URL: http://www.ched.uct.ac.za/cil/Prague2003/Papers/wedgeworth.pdf
    Autor dokumentu pro UNESCO, emeritní profesor University of Illinois a prezident ProLiteracy Worldwide, zdůrazňuje nezbytnost informační gramotnosti všech občanů jako předpoklad pro rozvoj a uplatnění osobnosti v 21. století - informační společnosti. Upozorňuje však na skupinu lidí (sociálně slabí občané, obyvatelé rozvojových zemí apod.), která neovládá ani základní gramotnost. Veřejné knihovny by měly pomoci tuto propast překonat.
5. World summit on the informations society
Declaration of Principles. In Building the Information Society: A global challenge in the new Millenium, December , 2003 [online]. Geneva, 2003 [cit. 2004-06-01].
URL: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf
    Dokument je spolu s akčním plánem výsledkem třídenního summitu (Geneva, 2003) zaměřeného na budování informační společnosti s podtitulem celosvětová výzva v novém miléniu. Deklarace je obecnou vizí hodnot informační společnosti, vyzdvihuje zejména mezinárodní a regionální spolupráci, etické rozměry IS, média, kulturní různorodost, ICT aplikace a bezpečnost, přístup k informacím a znalostem, informační infrastrukturu a další.

Zpět do Digitální knihovny


© Veronika Paukertová, 2004
*** Ikona
src="new.gif" align=middle width="35" height="20"> znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 2004-06-03