Soubory PDF:
Profilová vyšetření   Biochemické zkratky     Žádanka o vyšetření    Odběry vzorků, ceny  Citlivost k ATB   Ceník-text   Dlužníci XLS

Soubory HTM:

Profilová vyšetření   Biochemické zkraty     Žádanka o vyšetření    Odběry vzorků, ceny  Citlivost k ATB  Ceník-text

MVDr.Vlastislav Barnet - veterinární klinická laboratoř, laboratorní diagnostika

          U Sila 1139, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice, tel. 482 751 986,   e-mail: vetlab_barnet@volny.cz

 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie v Liberci vyšetřuje vzorky sér, plné krve, moče, feces, bachorové tekutiny, tělních tekutin, kožních seškrabů, ušních výtěrů, vaginálních výtěrů, punktátů a dalších vzorků malých a hospodářských zvířat. Biochemická vyšetření jsou prováděna fotometricky a imunologicky, hematologická vyšetření mikroskopicky a fotometricky, hemolytické a lipemické vzorky na reflotronu. Bakteriologická a mykologická vyšetření kultivačně a mikroskopicky. Chemická a speciální vyšetření  ve spolupráci s jinými laboratořemi.

Příjem vzorků 9 - 13 hod., a večer, ve volných dnech dohodou (příplatek 50 Kč). Výsledky běžných vzorků do druhého dne e-mailem. Statimová vyšetření (příplatek 50 Kč) lze předběžně sdělit telefonem, e-mailem, faxem a sms. K odběru vzorků dodáváme odběrový materiál v ceně vyšetření. K výsledkům vyšetření jsou poskytovány referenční či normální fyziologické hodnoty a interpretace k nálezům s uvedením patofyziologických symptomů. Vzájemná konzultace případu s veterinářem je vhodná k upřesnění odběru vzorků a určení diagnózy, případně prognózy onemocnění zvířete. Přímý kontakt: MVDr Vlastislav Barnet 724 054 998 (pohotovost dohodou), laboratoř: tel. 482 751 986,

 

Základní vyšetření krve a séra psů a koček – biochemie, hematologie:

glukóza, urea, kreatinin, cholesterol , ALT, AST, ALP, GMT, žlučové kyseliny (BIA, SBA) séra či plazmy, celková bílkovina (TP), albumin (ALB), globulin (GLOB výpočtem) (á 40 Kč, BIA 80 (samostatně +50), celk. 480 Kč, včetně lipázy (80) a zákl. hematologie (150) celk. 710,-Kč),  

leukocyty, hematokrit a diferenciál ( % a G/l) krve (celk.150 Kč)

dále amoniak, při ikterickém séru bilirubin celkový, přímý (konjugovaný) (40,80 Kč), lipáza (LPA, LIP), pankreatická amyláza (á 80 Kč), ionty, minerály, a další vyšetření.

Základní vyšetření krve a séra koní:

glukóza, urea, GMT, AST, LDH, ALP, CK, BIA, laktát, TP, Alb, bilirubin, případně HBDH, CHE, Ca, P aj.

Vyšetření krve a séra jiných zvířat:

Ptáci a plazi: kyselina močová, celková bílkovina, ALT, AST, ALP, Ca, P., hematologie, další vyšetření dle množství vzorku séra, krve

Skot: glukóza, urea, celková bílkovina, albumin, AST, GMT, Ca, Mg, P a další vyšetření dle charakteru onemocnění a požadavku

Jelenovití: glukóza, urea, celková bílkovina, albumin, AST, GMT, CK, Ca, Mg, P, Cu, hematologie a další vyšetření dle charakteru onemocnění

Další biochemická vyšetření krevního séra (dle požadavku či odborné a finanční konzultace):

minerály Ca, P, Mg, Cl (á 40 Kč), Na, K, AMS (amyláza), P-AM (pankreatická amyláza), LPA (či LIP – lipáza)  (á 80 Kč), enzymy CK (kreatinkináza) (140 Kč), CHE (cholinesteráza), GMT, LDH, HBDH, ACP (kyselá fosfatáza celková, prostatická), substráty: triaglyceroly (TG), celková bílkovina (TP), albumin (ALB) (á 40 Kč), celkové globuliny (výpočtem), kyselina močová, laktát (á 80 Kč), mikrominerály Cu, Zn, Fe (fotometricky á 140 Kč), Se, Mo, Mn, vitamíny A,E,C (AAS, HPLC v jiných laboratořích (Zdrav.ústav), ELFO bílkovin (elektroforéza bílkovin, zejména při hepatopatiích), vitamin B12, kyselina listová (malabsorbce)

Vyšetření hormonů:

progesteron (po vaginální cytologii k upřesnění ovulace), tyroxin T4 (á 250), (fT4,T3, fT3, estradiol, cortisol, testosteron (EIA, FPIA) á 350 Kč)

Další hematologická vyšetření:

hemoglobin, erytrocyty včetně výpočtu MCV, MCHC, MCH, trombocyty, při anémiích retikulocyty, jaderné erytrocyty, indexy RP, RPI (vyšetření á 35 Kč), patologie leukocytů a erytrocytů, hemoparaziti, Koagulace (poruchy srážlivosti krve, intoxikace antikoagulanty) z citrát plazmy (Quick, APTT, TT, (360,-Kč) )

Vyšetření moče:

diagnostický strip (biochemie moče), sediment (nativní,příp.barvení), pH ( celkem 150 Kč), enzymy, substráty, ionty v rozšířeném vyšetření.

Vyšetření feces:

Mikroskopie (trávení, patologie feces, paraziti trusu) (150 Kč), pH , (chymotrypsin - již se nedělá),  parazité flotací (80 Kč, v sérii 60 Kč), nativní mikroskopií a barvením, taxonomie parazitů

Vyšetření abdominální tekutiny a tělních tekutin, punktátu:

Mikroskopie sedimentu nativní, barvením, počty buněk, hustota, pH, biochemické vyšetření ( TP, ALB, příp. další Glu., Chol., Urea, aj.)

Vyšetření bachorové tekutiny:

TMK (těkavé mastné kyseliny GC – plyn.chromatografie, či CE – kapilární elektroforéza), pH, amoniak (550+100 Kč)

Vyšetření protilátek (Ab) a antigenů (Ag) – serologie, infekce:

FLV (Ag), FIV, FIP (Ab), CPV (parvovirus psů Ag), leptospira (psí kmeny, Ab, Ag), toxoplasma, borrelia (ELISA, EIA immunochrom 450-550 Kč, Borrelia 750 Kč)

Další vyšetření: mikrobiologie, mykologie, cytologie, alergie, imunologie, patologie a histologie, toxikologie

kožní seškraby, ušní výtěry k základnímu rozlišení bakteriálních a mykotických infekcí (mikroskopie - nativní, louh, barvení) (150 Kč), kultivace bakterií a citlivost k ATB (450-550 Kč) , kultivace plísní DTM a Sabouroud (220 Kč) (příp.další speciální půdy),  vaginální cytologie (určení doby říje, patologie - mikroskopicky (150 Kč) , progesteron k určení doby ovulace (250 Kč), cytologie otisků tkání a bioptátů (mikroskopicky barvením 220 Kč), (alergie stanovením pozitivity IgE séra AL Plzeň), ANA test, pitvy drobných zvířat (200, malých zvířat – pes, kočka 400 Kč) a histologie tkání, tumorů (550 tkáň, další tkáň 450 Kč), toxikologie nepřímo biochemicky, přímo chemicky v jiných laboratořích