P Ř E H L E D    C E N Í K U, Barnet vet. lab., rev. 2011

 

AAS (kovy) -420                                    AAS 420         420.00

AAS hydrid.technika (Se)-630                       AAShy-630       630.00

ABR (acidobasic.vyš.krve)-220                      ABR-220         220.00

Alergie IgEp 3000                                  Alerg_IgEp     3000.00

Alergie IgEp-specifikace ne                        AlrgSpe           0.00

Asanace Kč za 1 Kg                                 Asanace          15.00

Bakt.-citl.k ATB (počet disků)-10                  BaDisk-10        10.00

Bakteriol.-skrining testy(oxi,coli)-80             Bakt-skr80       80.00

Bakteriol.kultivace,-120                           Bakt120         120.00

Bakteriol.půdy - počet,-25                         Pudy             25.00

bakteriol.typizace-bioch.testy,-160                Bakt-Typ160     160.00

ČABV moče (chem.titrace) -160                      ČABV 160        160.00

CE (capil.elektroforesa-TMK)-550                   CE-TMK550       550.00

Cena dodavatele                                    CenDod            1.00

Cena dohodou                                       Cen-doh       10000.00

Cuboniho reakce (březost klisen) -180              Cuboni 180      180.00

Cytologie (tkáně)-180 +příp.40                     Cytol+T180+     180.00

Dobírka,poštovné 60                                Dobir60          60.00

Doprava svoz km 8 Kc                               Dopr-svoz8        8.00

EIA imun.(Anti-TPO,Leishm.)-550                    A-TPO550        550.00

EIA serol.borrelie -750                            EIA-Borr750     750.00

EIA serol.IgY(ANAt,Asp,Cand)-410                   EIA-ANA,Asp     410.00

EIA serol.IgY(FLV,FIV,FIP,CPV)-550 (750)           EIA-IgY-550     550.00

EIA serol.IgY(Toxopl.,Leptosp,Chlam.)-400          EIA-IgY320      400.00

EIA subst.fluorom.(v.B12,FA,)-550                  EIA-Fl-FA,B     550.00

EIA substr.(fT4,T3,Estr,Cort,Test.)-350            EIA-horm350     350.00

EIA substr.(t.marker CEA,)-550                     EIA-CEA420      550.00

EIA substráty (Progest.,AFP)-250                   EIA-sub250      250.00

EIA substráty (T4,)-250                            EIA-T4-250      250.00

ELFO (elektrofor.bílk.)-400                        ELFO-400        400.00

Fotometrie 1 -40                                   foto1-40         40.00

Fotometrie 2 -80                                   foto2-80         80.00

Fotometrie 3 (CK,IgX)-140                          foto3-140       140.00

Fotometrie 4 (CHYMO_F)-250                         foto4-250       250.00

FPIA (fluoriz.polar.imuno.anal.)(PBT1)-570         FPIA490         570.00

FPIA (PTH,..) -600                                 FPIA2-600       600.00

Fyzik.vyš.jednoduché,pH,dg.strip,-40               pH,strip-40      40.00

GC (plyn.chromatogr.-TMK)-650                      GC-TMK650       650.00

Histol.,Cytol-(další) -450                         HI_Cy_nd450     450.00

Histologie-cytologie -550                          HistTKsl550     550.00

HPLC (vit.A,C,D,E) -1500                           HPLC-vit       1500.00

Koagulace (Quick,APTT,TT)-á 120                    Koag120         120.00

Manipul.vz.,materiál (vlast.) 50                   Manip.v40        50.00

Materál - spotřební ...                            Mater             1.00

Mikroskopie (krve,moče,tkáně,..)-110,+přípr.40     Mikrosk110+     110.00

Mykol.kultiv.DTM-180,+přípr. 40                    MykDTM180       180.00

Odběr vzorku zákl.-50                              OdbVz.50         50.00

Paraziti další vz.-60                              Par_Dal60        60.00

Paraziti koncentr.metody-1.vzorek 80               Par.80           80.00

pitva orgánů 50                                    PitOrg50         50.00

Pitva_drobné zvíře 200                             PAdr 200        200.00

Pitva_malé zvíře 400                               PAm 400         400.00

Pitva_velké zvíře 700                              PAv 700         700.00

Počty buněk (Leu,Ery,Tr,..)-35                     PočB-35          35.00

Pohotovost -50                                     POHOT50          50.00

Poštovné,Admin.,tel.,fax -20                       Pošt.Adm40       20.00

Přípr.mikroprep.,barvení,louh.,..-40               Barv.40          40.00

Reflotron -80                                      Rfl-80           80.00

Statim -50                                         STAT50           50.00

Svoz -50+                                          SVOZ50+          50.00

Veterinární úkony                                  VetUk             1.00

Výpočet A/G 0                                      VypAG0            0.00

Výpočet Ca/P 0                                     VypCaP0           0.00

Výpočet jednoduchý -20-MCHC,OSMV,aj.               Výp-jedn-20      20.00

Výpočet Na/K 0                                     VypNaK0           0.00

Vyš.odstředěním, Ht,-5                             Odtř,Ht-5         5.00

 

Ceny jednotlivých vyšetření, metod a úkonů se sčítají. Ceny serologických

vešetření se mohou měnit dle ceny setů.