MVDr Vlastislav Barnet – 482 751 986, U Sila 1139, 463 11 Liberec 30 - Vratislavice vetlab_barnet@volny.cz

veterinární laboratoř ičo 63794276, KVL 3892,pohotovost mobil 724 054 998 ET, www.volny.cz/vetlab_barnet

 

FIALOVÁ zkumavka - hematologie (krev EDTA) - odběr 0.5 – max.1 ml krve, lehce míchat-vydrží až 3 dny v pokoj teplotě (ne v horku), či v chladničce - vyšetření v laboratoři trvá cca 1 hod.

                              

ČERVENÁ zkumavka - biochemie (sérum) - odběr 2-4 ml krve, nechat srazit cca 20 min -odstředit (3000 ot./min., po 5-10 min.oddělí se sérum navrchu a krev dole po gelem), uchovat v chladu a temnu  a do 2 hodin doručit do laboratoře, případně do 6-12 hodin (možný pokles bilir., gluk. a žluč. kyselin cca o 10-20%), nelze-li odstředit, tak nechat srazit, pak chladit a doručit do laboratoře do 2 hod., případně do 4, max.6 hod.po odběru (pro běžná vyšetření (pokles Bilir.,BIA,Glu,..), vyšetř. trvá asi 2-3, komplet. 4-12 hod.

 

ŽÁDANKA   -    úplná adresa, telefon majitele (plátce) včetně PSČ, či platba veterinářem

-         Vyznačení způsobu PLATBY a předběžné CENY, či platba PŘEDEM

-         popis zvířete (druh,pohlaví,plemeno,stáří,jméno)

-         anamnéza a klinický nález

-         směrování vyšetření (základní,celkové,jednotlivé, speciální požadavky)

-         adresa (razítko) veterináře, podpis majitele – plátce

 

CENY            Krev, Sérum (biochemie, hematologie):

-    základní vyšetření 550, či 710  s Lip.,Glob.  Kč (bioch.,hemat.,+lipáza 80)

-         biochem. skrining–1 analyt 40 Kč, ionty, lipáza, BIA á 80,-Kč,CK 140

-         hematol.vyš. základ 150,-Kč, celkové 230,-Kč (= s Ery,Hb,Tr),

-         celkové vyšetření séra a krve 750, či 910 Kč (s minerály, ionty,  aj.)

-         komplexní vyšetření séra a krve cca 950 - 1400, příp.2000+ (kovy,apod.)

-         hormony T4 a PRG 250, Kč, Cortis.,Test,.Estr. 350 Kč

-         serologie - FIV,FLV, FIP, CPV 550 Kč borrelie 750 Kč,Lepto.,Toxo.,Chlam.320

 

Moč:

-     vyšetření moče 150,- Kč (mikrosk.,dg.strip,pH metr,+vážení 50,urolit 150 Kč)

 

Tkáně (kožní seškrab, otisky, výtěry):

-    vaginální cytologie 150, cytologie tkání, těl.tekutin 220,- Kč

-         mikroskopie 150,- Kč (nativ., louh, barvení, seškrabů, stěrů ap.)

 

Trus:

-     paraziti flotace, larvosk., sedim. á 80 Kč (v sériích každý další vz. 60 Kč)

-         mikroskopie,trávení 150 Kč, celkově 2 metody s flotací 230,-Kč

-         feces patologie celkově 480,-Kč (mikrosk.,flotace,pH,barvení,aj.) 

 

Tkáně – Histologie a mikrobiol. kultivace:

-     kultivace dermatofyt 220, bakterií základ.  550 (s citliv. k atb).

-         histologie a spec.cytologie 550,-Kč (1 tkáň), další tkáň  450,-Kč

 

Příplatky:

-     Pohotovost +50 Kč,Statim +50 Kč,Svoz +50 Kč,Poštov.Admin. +20 Kč

 

PROVOZ LABORATOŘE

 

-          příjem vzorků 9 - 13 hod. (večer dohodou, příp. box u vstup.dveří,+tel.číslo majitele)

-          vzorky běžné se vyšetřují hromadně, výsledky do druhého dne, akutní v ten den

-          akutní případy (STATIM vzorky) jsou vyšetřovány zrychleně a výsledky hlášeny v nejkratší možné době (kdy lze hodnotit syndrom,změny, apod.) i postupně.

 

 

Ostatní dohodou telefonem, e-mailem, sms a pod.,  V. Barnet.