Žádanka – objednávka laboratorního vyšetření

        veterinární laboratoř: MVDr Vlastislav Barnet, U Sila 1139, 463 11 Liberec 30

            tel.482 751 986, linka 697, e-mail: vetlab_barnet@volny.cz , mobil 724 054 998

            IČO 63794276, KVL 3892,č.ú.GE CB 156704987/0600, www.volny.cz/vetlab_barnet

            Sídlo: v budově Zdravotního ústavu Liberec, vedle domova důchodců Vratislavice


Veterinární lékař:                                      Majitel (plátce) – úplná adresa:

 

 

 

 

 

 
                       

                                                      

                                                                                                             

 

 

 

 

Vyšetření hradí: 1/ majitel – hotově, složenkou, převodem, 2/ veterinář – převodem

Předpokládaná doba dodání výsledku, či statim:          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Předpokládaná přibližná (+-30%),či maximální cena vyšetření v Kč: . .  . . . . . . . . . . . . .


ZVÍŘE (druh,plemeno,pohlaví,stáří,jméno):

další údaje o zvířeti:


VZOREK (materiál): sérum, krev (edta,LiH,Citr.), moč, feces, punktát, vagin.výtěr, ušní   výtěr,   kožní stěr,seškrab, bioptát (aspirát, tkáň), sperma, bachor.tek.,Jiný:


Anamnéza a výsledek klinického vyšetření, popis odběru vzorku:

 

 

 

 

 


Požadovaná vyšetření: (1/ základní, 2/ celkové, 3/ komplexní, 4/ speciální, 5/ další: )

Profil: obecný,játra,ledviny,pankreas,osteopatie,diabetes,zánět,jiný . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Biochemie: Urea,Glu,Chol.,ALT,AST,ALP,GMT,BIA,TP,ALB (Glob) + Crea,Amon,LPA,P-AM

+AMS,LDH,HBDH,CK,CHE,ACP, BILI, LA, UA, TG, + Ca, P, Mg, Na, K,.. . . . . . . . . . . . .

Hormony – progesteron, estradiol, tyroxiny (T4, fT4), cortisol , aj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Další vyšetření: FA,vit.B12,alergie IgEp (AL Plzeň),. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hematologie: Leu, Ht, diferenciál, + Ery, Hb, Tr, koagulace (Quick PT, APTT, TT)  . . . . . . . . . .

Urologie:       pH, dg.strip, sediment, další: enzymy, minerály, substráty, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Punktáty (abdominální tekutina, tělní tekutina): TP,ALB, Leu (NCC),Dif., pH,SG,fibrin aj. . . . . . .

Feces:            mikroskopie (trávení, patologie),+další: pH, chymotrypsin, flotace, jiné: .  . . . . . . . .

Vaginální cytologie: stanovení říje, patologie, Cytologie a Histologie bioptátů, tkání . . . . . . . . . . .

Kožní seškrab: mikroskopie – paraziti, dermatofyta, mikroskopie barvení – mikroby, patologie

Ušní výtěr:     mikroskopie barvení: mikroby, patologie (bakterie, kvasinky, charakter epitelů)

Serologie:     borrelia, FLV, FIV, FIP, CPV, leptospira („psí“ kmeny), toxoplasma,. . . . . . . . . . . . .

Kultivace:      dermatofyta, bakterie, . . . . . .

Jiná vyšetření:

           


 

Souhlas,podpis majitele (plátce) s provedením vyšetření a platbou: . . . .  . . . . . . . . . . . . . .