MVDr V.Barnet, U Sila 1139,  463 11 Liberec 30, tel.482 751 986   

                                        MVDr. Vlastislav Barnet     email: vetlab_barnet@volny.cz

 

         Základní biochemická vyšetření a  hodnoty psa

 

 

Parametr  jedn.        základní profil, klin.symptomy                     hodnota

 

===========================================================

GLU           mmol/l     energie, diabetes, stres, nefroza,pyometra             3 - 7    

                                   pseudogravidita, pankreatitida,Addison              

                                   kortikoidy,Cushing ,encefalopatie 

                                   zvracení, polydipsie, polyurie

další: UREA, CREA, AST, ALT, CHOL, LPA, P-AM,K,Na,P,hematol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UREA        mmol/l    příjem bílkovin (< 12), nefróza,Addison,                   3 - 7

                                  bílkovinná,nekrotická ložiska, krvácení,                                 

                                  urémie, srdeční insuficience, insuf.jater

                                  zvracení, kulhání-vertebral.syndrom,hrbení,

                                  polydispsie, hubnutí, nervové příznaky

                                  pruritus, unavitelnost, polyurie,polydipsie

další: CREA, GLU, BIA, AST,ALT, LPA, Ca,Na,K,P,cortisol, moč, HB,hematol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TP              g/l           příjem bílkovin, kachexie, infekce                           50-78                                                  

                                  hubnutí, dehydratace, anemie, hepatopatie, dysproteinemie

další: AST,ALT,UREA, CREA, ALB, Ht, HB, hematologie (Dif.), ELFO bílk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALB            g/l           dehydratace, kachexie, infekce, hepatopatie        26 - 39

                                   hubnutí, ascites, edémy, insuf.oběhu, jater

další: TP, Ig, hematol. , ALT, AST, ALP, BIA, UREA, AMON, CHOL, Moč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILT           umol/l    cholestasis, hepatóza, rozlišení                                 < 8

BILC                         anémie, otrava, ikterus                                               < 2.6

                                        zvracení, polydipsie, změny trusu, moče

další: AST, ALT, ALP, BIA, GGT, HB, Ht , HB, Ery (MCV,MCH,MCHC)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CREA          umol/l    nefróza –insuf.ledvin (nezávislé na příjmu bílk.)      < 141 

                                   zvracení, polydispie, polyurie, pruritus, hubnutí

další: TP, Leu, Ht, K, Na, Cl, GLU, UREA, HB, Moč, (koef.Crea,Urea)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AST             ukat/l     hepatóza (nekróza), myopatie, venostase,              < 0.80

                                   insuf.oběhu, nekrózy tkání (parench.), peritonitis,

                                   pankreatitida, illeus, tumory,

nechutenství, zvracení, ikterus,  hubnutí, unavitelnost

další: ALT, BIA, CK,LDH,BILT,GGT,UREA,TP,ALB,LPA,GMD,CHE, HB, TG, hemat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALT             ukat/l     hepatóza (dystrofie), nechutenství                             < 1.0

                                  unavitelnost, průjmy, cushing, zvracení, diabetes  

další: AST, BIA, BILT, UREA, ALP, CHE, GMD, Leu, Urobil.moč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALP              ukat/l     cholangiopatie, hepatóza, osteopatie       dospělí:    < 2.0                 

                                   (rachitis), tumory, metritida, březost,

kortikoidy,

                                    zvracení, unavitelnost, PU/PD                 do 1 r.      <  5.0

                                    nechutenství, kulhání,cushing, diabetes

další: Ca, P,ALT,BIA,AST,BILT,GLU,UREA,Na,K.,tumor mark.AFP,CEA, hematol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMT              ukat/l    hepatóza (chronická), cirhosa, cholestasis             < 0.18

(GGT)                         hubnutí, zvracení, průjmy, nechutenství

další: AST, ALT, ALP, BIA, GMD, UREA, GLU, BILT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 LPA    (LIP)    ukat/l  pankreatopatie, pankreatitida, méně                   < 6.0

lipáza                         hepatopatie, por.GIT

                        zvracení, apatie, bolest břicha,anorexie,průjem,aj.

další: Urea,Crea,ALT,AST,ALP,GMT,P-AM,GLU,K.,hematologie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AMS              ukat/l     (pankreatitida), diabetes, průjmy, hepatosa,        < 33 

P-AM                           enteritida,gingivitida                                              < 17

další: GLU, Lipáza, Leu, AST, ALT, F_CHYMO,hematologie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CK                ukat/l      myopatie (nutriční, traumatické, nedos-              < 3.25    

                                     tatek vit.E, Se, Cu, vit.B12), slabost, hubnutí

                                     kulhání, paréza,                      

další: AST, LDH, ALT, ALP, Ca, P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHE              ukat/l    zvýš.:nefróza,exud.enteropatie,thyreotoxik.       62 - 137

 (butyryl)                    sníž.:hepatóza,kachexie,otrava organofosfáty

                                   monitoring reparace hepatodystrofie 

další: AST,ALT,ALP,BIA,GLU,UREA,CREA,GMD,BILT,TP,ALB,LDH,P,hem.,CHOL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMD            ukat/l     hepatóza, enteritida, cholangiopatie                      < 0.20

 (GLDH)                      nechutenství, průjmy, unavitelnost                                   

další: AST, ALT, ALP, BIA, BILT,GGT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LDH              ukat/l    hepatóza, myopatie, tumory,myokardiopatie        < 6.0

HBDH                         nechutenství, hubnutí, kulhání, ikterus,unavitelnost

další: AST,ALT,BIA, CK,UREA,ALP,BILT,hematol.(Ht,Leu,Dif.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACPT            ukat/l     hypertrofie a adenokarcinom prostaty                 < 220  

ACPP            ukat/l     nefrosy                                                                    < 100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca                mmol/l   paratyreoidea, osteopatie, tumory       dospělí      2 - 3

                                   křeče, parézy, kulhání                           do 1 r.      2.2-2.8

další: ALP, P, opakovaně, Leu, Dif., LDH, CK, AST        velká plem.      Do 2.6         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P                   mmol/l    příjem potravou, osteopatie, nefróza                0.95-2,90

                                     zvracení, unavitelnost, kulhání, sval.slabost

další: Ca, ALP, UREA, CREA, K, CK, AST, LDH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K                   mmol/l    urgentní stavy, křeče, parézy, nefrózy             3.6-5.6

Na                 mmol/l    deprese, zvracení, únava,polyurie,Addison,    135-155

                                     Cushing, insuf.oběhu

další: ALT, AST, ALP, UREA, CREA , Ca, Mg, Na, Cl,P,GLU,cortisol   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOL             mmol/l    nefrózy, diabetes, hepatopatie,                        1.8 - 6  

                                      hypo a hypertyreoidismus,cushing

další: Moč, GLU, TG, UREA, CREA, TP, ALT, AST, ALP, BIA, P, LPA, T4, Na, K

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIA                 mmol/l     (žluč.kyseliny) - hepatopatie (při zvýšení          < 20

                                       je indikováno histol.vyšetř.jater)

další: ALT, AST, ALP, UREA, AMON, moč, GMT, LDH, CHOL, hematol.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMON            mmol/l    (amoniak) - hepatopatie (portosystem.               11 - 75

                                      zkrat, insuficience jater)

další: UREA, ALT, AST, BIA, CHOL, GMT, ALP, TP, ALB, moč, hemat.,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRP                mg/l       (C-reaktivní protein) - záněty, tumory                 <  10

                                      vedlejší vyšetření, infekce, hepatopatie,

                                      anorexie, hubnutí, horečka (u psů málo vypovídající)

další: Hematol., UREA, ALT, AST, ALP, CHOL, CREA, LPA, TP, ALB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní profily:

=============

minimální  -  vyšetření jater, ledvin : UREA, (CREA),CHOL, ALT, AST, Ht, Leu

 

základní  celkové vyšetření   -  GLU, UREA, CHOL, BIA, ALT, AST, ALP,

                      GMT, TP, ALB, LPA, Ht, Leu, Dif. (diferencial),

příp.CREA, AMON, P-AM

 

komplexní  -  navíc:  BILT, BILC, CHE, LDH, HBDH, AMS, CK, TG,

Ca, P, Mg, Na, K, Cl, (IgZ), UA, LA (laktát), hormony

Ery, HB (MCV, MCH, MCHC), Tr,

 

speciální    -   ACP, IgG, IgA, IgM, T4, fT4, Cortisol, Cu, Zn, Fe, MtHB, aj.                        

 

specifické imunoglobuliny - Ab (protilátky) - borelióza, toxoplasmóza, lepto-

                        spiróza, FIP, FIV, CPV_Ag, FeLV (leukémie koček - Ag = antigen v krvi),

 

základní vyšetření moče -  pH, diagnost.strip (vč. Usg), sediment

 

celkové vyšetření moče  -  navíc: UREA, CREA, AMS, GMT, ALP, AST

                        Ca, P, K, Na, ČABV,  USG vážením   

 

 

 

vyšetření feces -  mikroskopie (svalovina, škrob, tuk, patol.součásti), pH, krev,

                         F_CHYMO (aktivita chymotrypsinu - EPI), paraziti (giardie), flotace              

 

parametry výpočtem: GLOB (celk.globuliny), A/G (koef.albumin/globulin),

                          ALB/TP (poměr albuminu:celk.bílkovině,savci 40-60%),

                          Ur/Cr (koef. Urea:Crea,hodnocení katabolismu,anabolismu

                          bílkovin), Na/K (koef. sodík:draslík,hypoadrenokorticismus),

                          k-fT4 (koef.pro hondocení hypo-,hypertyreoidismu),  aj.

 

další vyšetření: vaginální cytologie (stadium cyklu,patologie), vyšetření

                          punktátů (abdominální tekutina-exudát,transudát mikroskop.,

                          biochemie), tělních tekutin, tkání (cytologie, histologie),

                           semeno (nativ., nátěr), kožní seškraby (mykol., barter., a citl. Atb)

 

Zkratky: AST, ALT, GMT(GGT) jaterní transaminázy, GMD (GLDH) glutamát dehydrogenáza,

               CHE cholinesteráza, CK kretinkináza, ALP alkalická fosfatáza,

               AMS alfa amyláza, P-AM pankreatická amyláza, TP celková bílkovina,

               BILT celkový bilirubin, BILC bilirubin konjugovaný-přímý, CHOL cholesterol,

               ALB albumin, ACPT celková kyselá fosfatáza, ACPP prostatická kyselá fosfatáza,

               LDH laktát dehydrogenáza, HBDH hydroxybutyrátdehydrogenáza

               (srdeční izoenzymy LDH), AMON - amoniak, BIA (SBA) žlučové kyseliny,

               CRP : C-reaktivní protein (protein akutní fáze zánětu, tumoru), LA - laktát,

               Ig... imunoglobuliny imunoturbidimetricky, IgZ imunoglobuliny metodou zákalovou

               LPA - lipáza, UA - uric acid = kyselina močová, GLOB celk.globuliny (alfa,beta,gama

               výpočtem),

 

 

Metody: mokrá= mokrá chemie. Předpokládají se u enzymů měření při 37°C, kinetické,

                            enzymatické neoptimalizované, či optimalizované (vyšší hodnoty ).

               suchá= suchá chemie, např.Reflotron. Hodnoty se mohou mírně lišit.

               Referenční hodnoty se dále liší dle použitých substrátů u jednotlivývh metod

               (např. u chlinesterázy s použitím acetylu je norm.rozmezí psa 33-65 a s použitím

               butyrylu je rozmezí 54-110), Crea (PAP a Jaffe), aj.

               Optimální je proto, stanoví-li si každá laboratoř dle použitých metod vlastní úpravu

               referenčních metod. Hodnoty zde uvedené jsou orientační, změny je nutno posu-

               zovat i v rámci hraničních hodnot a jednotl. prametry navzájem.

 

Odběr vzorků: přesnost stanovení velmi výrazně ovlivňuje včasnost oddělení séra či plazmy

              od krvinek !. Ideálně by mělo být odstředění provedeno do 15 minut po odběru krve.

              Krev na sérum je stabilnější, přesto by měla být vyšetřena do 6 hod.po odběru.

              V plazmě dochází ke změnám některých analytů již krátce po odběru.

              Glukózu vyšetřit do 10 min v krvi, 24 hod.v plazmě a  séru. Žlučové kyseliny a

              bilirubin do 2-6 hod. v plazmě, séru (uchovávat ve tmě), vyšší hladiny zůstávají déle

              Kyselou fosfatázu vyšetřit do 2 hodin, či konzervovat spec.pufrem (dodáme).

              Ostatní analyty a enzymy uchované v chladu a tmě se v plazmě a séru mění jen nepatrně                 

              (většinou je lze vyšetřit analyty v separovaném séru do 24 hod. po obděru, až do 3 dnů.)

 

 

 

 

 

 

Liberec 6.4.2003                                                                          MVDr Vlastislav Barnet