vino, vina, vinaři, regal na vino, vinice
JAK VYBRAT, KOUPIT, SKLADOVAT, ARCHIVOVAT A PODÁVAT VÍNO ODRUDY VIN AKTUALIZOVANY SEZNAM VINARU AKCE, DEGUSTACE, VYSTAVY BOJOLEIS, CHAMPAGNE, TOKAJ, PORTSKE menu
cerveny hrozen, vino, vína

B Í L Á V Í N A


A U R E L I U S - novošlechtění révy vinné, vzniklo na Šlechtické stanici Perná křížením odrůd Neuburské x Ryzlink rýnský. Vyznačuje se dobrými výnosy, přírodním zbytkovým cukrem a vysokou kvalitou. Víno je harmonické, s přiměřenými jemnými kyselinami, je plné, výrazné chuti s jemnou charakteristickou vůní.

B A C CH U S - Pojmenován po římském bohu vína, vznikl křížením Sylvánské zelené x Ryzlink rýnský a odrůdou Müller Thurgau Dr. Husfeldem ve Falcku.

C H A R D O N N A Y - je samostatný kultivar burgundského bílého, nese název vesničky z Francie, odkud pochází. Dává víno vyšší jakosti než burgundské bílé, je plnější, aromatičtější, s jemnou harmonií.

I R S A I - O L I V E R - vyšlechtěný v Maďarsku křížením Čabaňské perly a Bratislavského bílého. Víno je zlatožluté barvy výrazné typické vůně, velmi pronikavé, chuť plná, vysoce aromatická, připomínající muškátové víno, svým charakterem ne tak příjemné. Velmi vhodné do vín známkových a do směsí.

M U Š K Á T   M O R A V S K Ý - Muškát Ottonel x Prachtraube - novější kříženci vypěstovaní ve šlechtitelské stanici vinařské v Polešovicích. Aromatické kultivary používané jednak jako školní, jednak k výrobě vína. Kříženců je několik.

M U Š K Á T     O T T O N E L - pochází pravděpodobně z Francie, u nás tvoří jen doplňkovou odrůdu. Víno je zlatožluté barva se specifickou muškátovou vůní. Chuť plně aromatická, která je zvláště příjemná při zachování cukerného zbytku. Většinou se používá do směsí při výrobě známkových vín. Víno je oblíbené zvláště v dámské společnosti.

M Ű L L E R   T H U R G A U - odrůda byla vyšlechtěna křížením Ryzlinku rýnského a Sylvánského zeleného koncem minulého století ve Švýcarsku. Pro výborné pěstitelské vlastnosti a svou plastičnost a nenáročnost je dnes u nás nejrozšířenější odrůdou. Víno je zelenkavě žluté barvy, s typicky jemně muškátovým až broskvovým buketem a příjemnou harmonickou chutí.

N E U B U R S K É - pochází z dolních Rakous, velmi byla tato odrůda rozšířena v minulém století, pak rozšíření pokleslo vzhledem k častému sprchávání hroznů. Víno je barva zelenkavé až žluté, příjemné vůně připomínajících nádech kouře. Je vyhledáváno znalci a milovníky vín, proto se udržuje v našem sortimentu i přes pěstitelské potíže

P Á L A V A - nová odrůda vyšlechtěná v Perné křížením Tramínu a Müller-Thurgau. Víno s intenzívní, tramínovou vůní, lahodné, plné a harmonické, ohnivé, v chuti s výrazným kořínkem.

R U L A N D S K É   B Í L É - pochází z Francie, u nás je nejrozšířenější ze špičkových vín. Víno zráním získává zelenožlutou až zlatou barvu s typickou vůní po Botritis cinerea (chlebovinou). Chuť je plná, víno potřebuje vyzrálost dvou i více let. Nejvyšší jakosti dosáhneme při napadení ušlechtilou plísní Botritis cinerea v dobrých ročnících a přezráváním hroznů. 

R U L A N D S K É   Š E D É - vzniklo jako pupenová variace z odrůda Burgundské modré. U nás se v poslední době rozšiřuje díky kvalitní klonové selekci. Víno má vyšší barvu, typickou chlebnatou vůni i chuť je velmi extraktivní s vyšším obsahem alkoholu. Podobně jako Rulandské bílé dosahuje vysoké kvalita po vyzrávání v sudě nebo v láhvi.

R Y Z L I N K   R Ý N S K Ý - pochází z Porýní, patří mezi pozdní odrůdy. Víno je barvy zelené až žluté, vůně slabě muškátová, připomínající vůni kvetoucích lip, chuť plná a harmonická, vyniká zvláště ležením vína na sudě nebo v lahvích. Nejvyšších jakostí vína se dosáhne při přezrání hroznů, pozdními sběry. Rýnský výběr patří mezi nejkvalitnější vína a proto víno z dobrých ročníků nazýváme "králem vín a vínem králů".

R Y Z L I N K   V L A Š S K Ý - jeho původ je neznámý, ve střední Evropě dosti rozšířený, u nás jedna z nejvíce pěstovaných odrůd. Víno vyzrává později, vyznačuje se světle zelenou barvou s jemnou nevtíravou vůní a svěží chutí, s tropickou kyselinkou. Většinou se používá pro výrobu známkových vín nebo jako suroviny pro výrobu šumivých vín.

S A U V I G N O N - pochází z Francie, u nás není příliš rozšířen. Víno světlozelené až zelenožluté barvy s typickou chutí po kopřivách, broskvích nebo až černém rybízu podle ročníku a polohy, což se projevuje i v chuti. Nazráváním v láhvi se tato chuť mění na harmonické lahvové zralé víno.

S I E G E R R E B E - kříženec Madlenky rané a Tramín červený. Chuti intenzívní muškátové, nízký obsah kyselin.

S Y L V A N S K É  Z E L E N É - pochází pravděpodobně z Rakouska, současně se již nerozšiřuje, protože nesnáší vysoký způsob vedení. Víno je barva syté zelené, s jemnou vůní - u mladých vín travnatou, později dosahuje tropického lahvového buketu s chutí plně extraktivní.

T R A M Í N - původ není přesně znám. Patří mezi méně rozšířená vína, ale vysoce kvalitní, zvláště díky typickému buketu. Víno je barvy zlatožluté, s velmi silnou a těžkou vůní, chuti lahodné. Má nízký obsah kyselin. Svým celkovým charakterem připomíná těžká jarní vína. U nás jeho předností využíváme při výrobě známkových vín.

V E L T L Í N S K É   Č E R V E N É   R A N É - usuzuje se, že pochází ze severní Itálie, u nás v posledních letech velmi rozšířená odrůda pro vysokou úrodnost a ranost dozrávání, hlavně na Slovensku a jižní Moravě. Víno má sytější barvu, bez osobitého buketu s nižším obsahem kyselin, lahodné a plné, rychle dozrává a hodí se ke zcelování vín.

V E L T L Í N S K É   Z E L E N É - původ není znám, velmi rozšířená odrůda v Dolním Rakousku a také u nás. Podle vyzrálosti ročníku dává vína běžná stolní, ale i vysoce jakostní, světlozelené až nazlátlé barvy s medově lipovou vůní, podobně jako ryzlink vlašský tvoří u nás hlavní podíl známkových vín, získal zlatou medaili v roce 1978 na mezinárodní výstavě vín v Míšni.Č E R V E N Á V Í N A

A G N I- kříženec André x Irsai Oliver vyšlechtili ve ŠSV Velké Pavlovice v roce 1973

A N D R É - nová odrůda vyšlechtěná křížením Svatovavřineckého a Frankovky ve Velkých Pavlovicích. Začíná se rozšiřovat pro své dobré pěstitelské vlastnosti i kvalitní vysoce barevné víno. Blíží se svým charakterem jižním vínům.

B L A U B U R G E R - novošlechtěnec vzniklý zkřížením Portugalského modrého s Frankovkou v rakouském Klosterneuburgu. V poslední době se objevuje i u nás.

C A B E R N E T   S A U V I G N O N - pochází z Francie. Víno je rubínově červené barvy, zajímavé a osobité vůně i barvy. U nás je velmi vzácné.

F R A N K O V K A - původ není přesně znám. Bývala rozšířena v Rakousku a Německu, v minulosti u nás, ale v poslední je pro své horší pěstitelské vlastnosti vytláčena Svatovavřineckým. Víno světločervené barvy až ohnivé, jemnou kyselinkou. Patří mezi tvrdší červená vína.

M E R L O T - Stará odrůda vinné révy, která pochází z Francie. V ČR je odrůda registrována tzn. zapsána ve Státní odrůdové knize od roku 2001. Odrůda je odolná proti napadení plísní šedou. Víno je plné, výborné chuti, tmavé barvy. Odrůda určená k pěstování v teplých vinohradnických oblastech kde dosahuje dobrých výsledků.

M O D R Ý    P O R T U G A L - Není potvrzeno, že pochází z Portugalska. Pěstuje se však v Dolním Rakousku a Maďarsku, odkud se rozšířila do ostatních evropských států. Je bujného růstu, úrodnost je výborná a pravidelná. Z vinic, kde nebyla provedena selekce hroznů jsou však vína řídká, mají slabou barevnost a nízkou extraktivnost. Víno barvy rubínové, jemné květinové vůně a příjemné sametové chuti.

C A B E R N E T    M O R A V I A - kříženec Zweigltrebe a Cabernet Franc dává zajímavé víno vyšší barvy a cabernetovým aroma. Vyšší kvalita je závislá na ročníku.

N E R O N E T - Odrůda byla vyšlechtěna křížením Svatovavřinecké x Modrý Portugal (B3-27) x Alibernet. Šlechtitelem je Prof. Ing. V. Kraus, CSc. Tato odrůda je „barvířka“ tzn. je vhodná do kupáží. Je především určena ke zlepšování barevné intenzity červených vín. Vzhledem k neutrální chuti a vůni nenarušuje odrůdový charakter vín.

R U L A N D S K É   M O D R É - pochází z Francie, u nás málo rozšířená odrůda pro menší úrodnost, ale při použití selektovaných materiálů dává uspokojivé výsledky a kvalitní sklizně. Víno je barvy červené s cihlově rubínovým odstínem. Vůně i plnost vynikne až po několikaletém dozrávání, kdy připomíná vůni mandlí a chuť je květnatá, harmonická, velmi ušlechtilá.

R U B I N E T - Tato odrůda bylo vypěstováno na Jižní Moravě, je sytě rubínové barvy, ve vůni i v chuti jsou překrásné tony mléčné čokolády s černým ovocem. Víno má svěží kyselinku, která svádí k pití při teplých letních dnech.Víno vzniklo křížením odrůd André x Alibernet x Revolta. Tato specialita byla vyrobena technologií bílého vína. Má intenzivní červenou barvu s jemnou ovocito-čokoládovou vůní. Chuť je plná, extraktivní s čokoládovou dochutí..

S V A T O V A V Ř I N E C K É - původ není znám, je velmi rozšířené v Rakousku a také u nás je nejrozšířenější modrou odrůdou pro své vysoké sklizně a menší náročnost na pěstování. Dává tmavě červené až rubínově červené víno s jemnou svěží vůní a plnou až sametovou chutí. Připomíná povidla až černý rybíz. V horších ročnících má vyšší obsah kyselin. V dobrých ročnících dosahuje vynikající lehké chuti a harmonickým poměrem kyselin a tříslovin.

S Y R A H - (syn: Shiraz) - Odrůda která se u nás nepěstuje, přesto se s ní můžeme ve vinotékách setkat u zahraničních vín, zvláště z Francie a Austrálie.

Z W E I G E L T R E B E - je rakouský kultivar vyšlechtěný F. Zweigeltem v Klosterneuburku (Frankovka x Svatovavřinecké). Poskytuje velmi pravidelné a vysoké sklizně Víno tmavě červené barvy s menším obsahem tříslovin.


není-li uvedeno jinak - © ZT & kolektiv autorů (veškeré informace je v zájmu propagace vína, po vzájemné dohodě, možno kopírovat, vytisknout, použít pro vlastní potřebu atd...)


Použitá literatura a zdroje: Veškeré informace byli nalezeny na internetu bez označení © v případě, že některé informace podléhají © rádi je nahradíme nebo upravíme v souladu s § 31 autorského zákona č. 121/2000 Sb.