[Protokoly] - protokoly pro studenty VŠCHT z úloh v letech 1997- 1999. Všechny protokoly jsou psány ve Wordu a stačí jen dopsat své vlastní výsledky a jméno. Za výslednou známku ovšem neručím.


[Protokoly]
Soubory jsou ve formátu zip. Rozbalit je můžete např. v programu Total Commander.

grafika & style design opimalizovány pro nové verze prohlíľečů se správným dekódováním CSS a Java Scriptů
[doporučené rozliąení 1024×768, doporučený prohlíľeč - Mozilla]