Historie

Historie volejbalu v Polné

TJ Slavoj Polná

Tělovýchovná jednota. Založena v roce 1953. 

Sídlo: Žejdlicova 681, 588 13 Polná. Předmět činnosti: provoz sportovních zařízení (vč. organizací sportovních klubů). V  této organizaci, jejíž působnost přetrvala dodnes, byla sportovní činnost zaměřena především na kopanou, volejbal, hokej a tenis. Ke sportovnímu vyžití využívá TJ Slavoj Polná areál za  TKZ (fotbalové travnaté hřiště, tréninkové fotbalové hřiště, hřiště na lední hokej s přírodním ledem), oddíl odbíjené využívá volejbalové kurty u Lidového domu

18.1.2016 VALNÁ HROMADA - změna stanov, volba výkonného výboru, volba předsedy a revizní komise. Funkční období je pětileté.

SLAVOJ POLNÁ z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Sídlo – Zahradní 342, 588 13 Polná, IČ: 18197892

Lidový dům

Dům v Jeronýmově ulici. Dostavěn v roce 1939. V roce 1951 předán na základě rozhodnutí Krajského národního výboru v Jihlavě ze dne 20. 6. 1951 TJ Slavoj Polná a byl používán název Sportovní dům.

 V budově se nachází sál s jevištěm a balkonem, přísálí, vestibul, šatna a příslušenství. V suterénu se nachází farní klub a v patře je byt správce. Na původní zahradě Lidového domu jsou volejbalové a tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Spolu s kabinami pro volejbal a dvorcový tenis a s posilovnou tvoří  areál TJ Slavoj Polná. Po roce 1989 byl navrácen Spolku Lidový dům na základě jeho žádosti ze dne 14. 4. 1991 a opět používán původní název. Lidový dům v Polné je spolek zaregistrovaný v roce 1991 Ministerstvem vnitra České republiky ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů-ičo 48460656.

1940-1964

    Již před válkou se u nás volejbal hrál rekreačně na plovárně pana Vítka a na „Sokoláku“. Vzestup pak dosáhl v době války, kdy se vrátila celá řada studentek a studentů. Jezdili k nám a hráli volejbal i „letňáci“, hlavně z Prahy. Po skončení války volejbalová činnost pokračovala. Jezdilo se po turnajích, kterých bylo v okolí poměrně hodně a nejeden naši vyhráli. Tradiční byly turnaje v Nížkově, Jihlavě, Přibyslavě a na dalších místech.
    Počátkem roku 1950 se začaly ustavovat v bývalém Jihlavském kraji volejbalové oddíly a vyšší organizační volejbalové celky, krajské a okresní. Díky spolupráci s jihlavskými funkcionáři došlo k ustavení oddílu volejbalu i u nás se stávajících hráčů během roku 1950. Zapojily jsme se do soutěží, okresních i krajských.Okres byl tehdy v H.Brodě. Tělovýchovné jednoty ve městech přešly ze Sokola, v rámci odborářské iniciativy, k podnikům a naše TJ pak k výrobnímu družstvu Elechron a ta byla začleněna v roce 1954 do těl. organizace SLAVOJ. Naše družstvo mužů také dvakrát reprezentovalo krajskou těl. org. Slavoj v celostátních soutěžích v roce1954 (Krnov) a 1955 (Znojmo).
    Po vítězství v okresní soutěži jsme postoupili do krajské soutěže a po vítězství v ní roce 1955 postoupilo družstvo do krajského přeboru Jihlavského kraje. V letech 1956-58 jsme se umisťovali uprostřed tabulky. V roce 1957 bylo vybudováno stávající hřiště „U Lidového domu“ jak se tomuto místu říkalo, samozřejmě vlastními silami. V letech 1959 a 1960 se družstvo umístilo shodně na 3.místě za Jihlavou a Novým Městem na Moravě.
    Po celou dobu od založení oddílu byla věnována pozornost mládeži.Vzniklo družstvo dorostenců,které vedl Láďa Havlíček. Dorostenci vyhráli v roce 1960 krajský přebor Jihlavského kraje.Vybraní dorostenci reprezentovali kraj (v Děčíně). Volejbal hrály i ženy na úrovni okresu a umisťovaly se do poloviny tabulky. Družstva mužů se zúčastňovala turnajů v okolních místech ,které se konaly hlavně v době prázdnin Okrouhlice, Jihlava, Nížkov, Veselí, Žďár, Dobronín atd.
    V roce 1960 byl zrušen Jihlavský kraj a náš okres přeřazen do Jihomoravského kraje. Ve vypsané kvalifikaci se naše družstvo kvalifikovalo do krajského přeboru pro rok 1961. Tím se rozsah našeho sportovního působení rozšířil hlavně na Brno (z Brna 5 oddílů) a bývalý kraj Gottwaldov (3 oddíly). V roce 1961 jsme skončili na 8.místě z 12 účastníků, s 11 výhrami a 11 porážkami. Kádr družstva tvořilo celkem 10 mužů. V tomto roce jsme na turnaji v Okrouhlici poprvé porazili i druholigový Havlíčkův Brod. Ženy skončily v okresním přeboru na 2.místě. V roce 1962 se družstvo v KP umístilo na 11.místě a sestoupilo do krajské soutěže
(Miroslav Šinágl, Miroslav Kuník, Ivan Mikší, František Józl, Antonín Tůma, Bohumír Kaplan, Jaroslav Melichar), kterou v následujícím roce s velkou převahou vyhrálo (17 vítězství a 1 porážka). Byl tak znovu vybojován postup do KP I.třídy pro rok 1964.
    V roce 1963 sehráli u nás přátelské utkání reprezentanti bývalé NDR, kteří byli na návštěvě Jihlavy. Prohráli jsme 3:1, ale byl to nejkvalitnější zápas, jaký kdy byl v Polné sehrán. V roce 1964 došlo k střídání vedení oddílu a zároveň k většímu generačnímu střídání hráčů „A“ družstva.

1964 - 1973

Miss Polná 1969

Soutěž zorganizoval v roce 1969 oddíl volejbalu TJ Slavoj Polná a Václav Lorenc v rámci Velkého karnevalu ve Sportovním domě. Vítězku vyhlásil a dekoroval Milota Holcman.

 

1973

    V roce 1973/74 družstvo „A“ muži se účastní krajského přeboru a muži „B“ hrají okresní přebor. Připravuje se vybudování šaten a druhého hřiště s oplocením. Celkový počet členů oddílu je 40 lidí.

    1974/75 ?

    V roce 1974/75 byla navázána se sportovci TSG Bau Rostock z NDR přátelská a sportovní družba. V roce 1975/76 družstvo „A“ se účastní krajského přeboru a „B“ hraje okresní přebor . Celkový počet členů oddílu je 35 lidí.

    1976 Provedli se výkopové práce, položilo se 350m elek. kabelu pro školu a 300m kabelu pro přívod proudu do sportovního domu. Vše bylo provedeno 4.-6.11.1976 za pomoci členů volejbalového oddílu. Podzimní soupeři mužů-Univerzita Brno, Velmez, Velká Bíteš.

    1977


    V roce 1978 „A“ družstvo mužů, účastník krajského přeboru vybojovalo první místo. Bohužel v závěrečné kvalifikaci se nepodařilo postoupit. Stejně si vedlo i „B“ družstvo, účastník okresního přeboru.(1.místo, ale také nepostoupili), „C“ muži hrající v nižší skupině okr. soutěže si zajistilo postup do okr. přeboru. Se střídavými úspěchy bojovala ve svých soutěžích družstva dorostenců a dorostenek. Oddíl má 30 dospělých členů.

    1979 „A“ družstvo mužů, účastník krajského přeboru II.tř. vybojoval v neobvykle kvalitní soutěži páté místo, s třinácti vítězstvími a ziskem 35 bodů. Muži „B“ skončili v okrese na čtvrtém místě, s deseti výhrami. „C“muži vyhráli okresní přebor. Kvalifikace se pro nezájem dalších účastníků nehrála, ale oddíl pro nedostatek finančních prostředků se rozhodl účast v krajském přeboru odvolat. Do přeborů okresu se zapojili čtyři družstva mládeže - dorostenci 3.místo, dorostenky 2.místo, žáci 2.místo a žákyně 1.místo.

    1980 „A“ družstvo mužů, účastník krajského přeboru II.tř. vybojoval 8.místo. Muži „B“ skončili v okrese na osmém místě. „C“ muži opět zvítězili v okr. přeboru. Družstvo však neuspělo v třebíčské sportovní hale při kvalifikačních turnajových bojích o postup. Do přeborů okresu se zapojili čtyři družstva mládežnická - dorostenci 2.místo, dorostenky 3.místo, žáci „A“ 2.místo a žáci „B“ 6.místo. Záporem byla neúčast žákyň v soutěži.

    1981 „A“ družstvo mužů, účastník krajského přeboru II.tř. vybojoval 5.místo. Prvá část nedávala mnoho nadějí na lepší umístění, ale příchodem dvou posil (vojna, přestup) se situace značně změnila. „B“muži skončili v okrese na druhém místě. „C“ muži obsadili až 8.místo a skončili hluboko pod hranicí svých hráčských možností i kvalit. Žáci obsadili v okr. přeboru první místo, uspěli i v kvalifikaci a postoupili do krajského přeboru. Okr. přebor - žákyně 4.místo, dorostenci 1.místo (neměli zájem o postup) dorostenky 4.místo. V okr. přeboru hrála dnes zaniklá vesnická družstva Arnolec, Luka n/J, Věžnička, Jamné, Malý Beranov, Střítež, Dušejov, Stonařov, N. Říše, Rohozná.

    1982 „A“ družstvo mužů obsadilo v krajského přeboru II.tř. výborné 1.místo. „B“ muži skončili v okrese na druhém místě. „C“ muži obsadili až deváté místo. Dorostenci vybojovali v okr. přeboru 1.místo, ale neuspěli v kvalifikaci. Žáci v krajském přeboru skončili na 11.místě a sestupují do okresu. Těšit je může úspěch v Čs. poháru - jihomoravského kraje - druhé místo. Výrazné zlepšení zaznamenaly žákyně, které vyhrály okresní přebor.

    1983 „A“ družstvo mužů si vybojovalo ve skupině krajského přeboru 4.místo (24 utk.11 vít. skóre 41:46 a zisk 35 bodů) a je to proti loňsku zklamání. „ B“ muži skončili v okrese na druhém místě, lepší byla pouze Modeta Jihlava „B“. Muži "C“ obsadili ve skupině 3.místo. V tomto družstvu hráli převážně dorostenci doplnění o 2-3 zkušené hráče. Okresní přebory - dorostenci získali titul přeborníka a postoupili do krajského přeboru, dorostenky obsadily 3.místo, v soutěžích žactva se neúčastníme. Volejbalový oddíl si vzal za úkol plynofikaci sportovního domu, dne 24.října 1983 byl zapálen plyn ve sportovním domě.

    1984 Z rozhodnutí svazu musely kraje počínaje podzimem 1984 zahájit i soutěže dospělých systémem podzim-jaro. Hrály se tzv. mezisoutěže, v ní muži „A“ ve své skupině obsadili 2.místo. Dorostenci obsadili poslední místo v krajském přeboru 3 vítězství a 25 odešli poraženi. Muži „B“ se stali přeborníky okresu, ale práva na postup přenechala celku z Telče. Nově se přihlásily i ženy, které skončili páté ze šesti účastníků. Dorostenky vyhráli okr. přebor, ale v kvalifikaci o krajský přebor neuspěly. Žáci - jedná se o nové družstvo, ani jednou nevyhráli a skončili poslední.

    1984/85 v tomto soutěžním ročníku se všechny soutěže hrály jednostupňové. Dne 1.1.1985 bylo do našeho oddílu přeřazeno družstvo TJ Start Polná mužů, které hrálo OP. „A“družstvo mužů si vybojovalo ve skupině krajského přeboru 1.místo s bilancí 28 25 3 78:25 53b. V kvalifikaci obsadilo 3.místo a postoupilo do nově utvořeného krajského přeboru I.třídy. Dorostenci hráli krajském přeboru, skončili na 4.místě s bilancí 32 17 15 59:54 45b. Muži „B“ se stali přeborníky okresu, zúčastnili se kvalifikace o krajský přebor II.tř., ale zde neuspěli. Muži „C“ skončili v OP na 5.místě. V soutěži žen zvítězily dorostenky Polné (24 20 4 42:11 44b.) a druhé byly naše ženy (24 19 5 39:14 43b.).

    1985/86 „A“ družstvo mužů (krajský přebor I.tř.) bylo nutno posílit, proto výbor oddílu rozhodl nepřihlašovat dorostence do krajského přeboru a posílit „A“ družstvo mužů těmito hráči. Umístění v soutěžích a skóre: „A“ krajský přebor I.třídy 8.místo 36 utkání 14 výher 22 proher 60:74 sety 50 bodů. „B“ okresní přebor 3.místo, „C“ okresní přebor 8.místo, ženy okresní přebor 2.místo, dorostenci i dorostenky okresní přebor 1.místo, žáci okresní přebor 2.místo, žákyně okresní přebor 3.místo. Oddíl má k 1.1.1986 celkem 86 členů.

    1986/87 muži „A“ skončili poslední v krajském přeboru I.tř., vyhráli jen dvě utkání 34 prohráli a sestoupili do krajského přeboru II.tř.. V okresních soutěžích je zapojeno celkem 6 družstev. Začíná se mluvit o větší tělocvičně (při návštěvě předsedy ČÚV ČSTV s  p. Krumerem) s dobou zahájení stavby 1990.

    1987/88 „A“ družstvo mužů účastník krajského přeboru II.tř. obsadil 5.místo a bylo to zklamání, neboť se pohyboval neustále v pásmu sestupu. Ženy se staly přeborníky okresu, prohrály jen jedno utkání v soutěži. „B“ muži v OP 2.místo, ještě hrála v soutěžích družstva dorostu, žáků a žákyň. Byla provedena částečná oprava okapů sportovního domu.

    1988/89 muže „A“ se podařilo výrazně posílit, což se odrazilo na výsledcích. Během celé soutěže utrpěli jen 3 porážky a to dvě až v posledním kole.Postoupili do krajského přeboru I.tř. Muži „B“ v OP obsadili 3.místo. Ženy vyhrály OP, práva kvalifikace se vzdalo z důvodu, že vyšší soutěž je velmi časově náročná. Dvě nejlepší hráčky Kaplanová Dana a Horská Jana odchází na hostování do TJ Sokol Bedřichov, který hraje přebor kraje. Dorostenci, žáci a žákyně se umístila na 1.místech v OP.

    1989/90 muži v KP I obsadili 8.místo a udrželi se.V polovině soutěže měli ještě vyrovnanou bilanci 9 výher a 9 proher. Zde je nutné ještě uvést skutečnost, která byla uvedena v deníku Čs. sport při hodnocení přeboru mužů: VOLEJBALOVÁ POLNÁ ROSTE S JAROSLAVEM BARÁKEM. Muži „B“ skončili na 2.místě, ženy oslabené o dvě nejlepší hráčky skončily osmé v okr. přeboru. Byla navázána družba s volejbalovým oddílem Weiden z NSR 6.-8.7.1990 v Polné a 28.-30.9. 1990 ve Weidenu. V okresním přeboru hráli žáci-3.místo a žákyně-5.místo.

    1990/91 muži „B“ v okresním přeboru skončili na 4.místě a ženy byly bez výhry poslední. Žákyně obsadily 2.místo v okrese ze šesti družstev. Soutěž žáků se nehrála - pouze dvě přihlášená družstva. Dorost vyhrál okr.přebor (jen tři celky).

O polenský mrkvanec-Turnaj pořádá roku 1990 oddíl volejbalu TJ Slavoj Polná na kurtech u Lidového domu o mrkvancové pouti.

    1991/92 muži „A“ sestoupili z krajského přeboru I.třídy do krajské soutěže. Muži „B“ v okresním přeboru skončili na 5.místě (8 celků) a ženy byly se čtyřmi výhrami předposlední (10 celků).

    1992/93 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 2.místě. Muži „B“ v okresním přeboru obsadili 3.místo (9 celků). Ženy opět skončily poslední v okr.přeboru. Celkem hrálo v okresním přeboru 19 mužských a 9 ženských celků. Velkým nedostatkem bylo, že se nehrály soutěže mládeže. Při oddílu volejbalu je i spolek přátel volejbalu (9 lidí). V letošním roce proběhla řádná registrace všech našich členů na ČVS v Praze (příspěvek na člena od svazu byl cca 100Kč). Tak jako i v předchozích letech i v roce 1992 uspořádal oddíl společné soustředění v Jeseníkách a na Šumavě. Trvá i vzájemná výměna návštěv mezi TSG BAU Rostock a Slavojem Polná.

    1993/94 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 2.místě. Muži „B“, ženy a žákyně v okresním přeboru obsadili shodně 3.místa. Muži „C“ vyhráli okr. soutěž (s jedinou prohrou) a postoupili do okresního přeboru. Proběhl volejbalový turnaj „O polenský mrkvanec“ ( výsledky a družstva ???)

    1994/95 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 5.místě. Muži „C“ vítězí v okresním přeboru před Jihlavou a Polnou „B“.

    1995/96 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 6.místě. Muži „C“ vítězí v okresním přeboru,muži „B“ se rozpadají. Ženy v okrese obsadily 4.místo ze šesti celků.

    1996/97 ?

    1997/98 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 5.místě. Muži „B“ (dříve „C“) v okrese obsadily 2.místo, ženy 3.místo.

    1998/99 muži „A“ v krajské soutěži skončili na 3.místě. Muži „B“ se stali přeborníky okresu za nimi skončila Jihlava i Brtnice, ženy obsadily 3.místo.

    1999/2000 muži „A“ v krajské soutěži.Po podzimní části byli až na šestém místě,ale po příchodu Jaroslava Baráka na jaře 2000, jen jednou prohráli a dostali se na výborné 2.místo za Velké Meziříčí. Ženy vyhrávají okresní přebor a postupují do krajské soutěže Jihomoravského kraje.
Oslavy 50 let u příležitosti organizovaného volejbalu v Polné - 10.června se koná setkání hráčů, hráček a přátel volejbalu..

    2000/01 muži „A“ skončili na 5.místě. V krajské soutěži se sešla velice silná družstva ,a tak umístění je skutečným obrazem výkonnosti našeho celku.Poprvé v historii oddílu se naše ženy účastní krajské soutěže. Po výborných výkonech v průběhu celé soutěže obsadily 3.místo. Tato sezona byla poslední v Jihomoravském kraji.

    2001/02 v soutěžích kraje (Vysočina) hrají čtyři celky muži, ženy, kadeti a žáci. V okresním přeboru nastupují muži "B" a ženy "B". Nepodařilo se obsadit soutěže žákyň ani kadetek. V roce 2001 se toho dělo mnoho kolem našeho oddílu. Vznik nového kraje a jeho volejbalových soutěží, konec nájemní smlouvy na naše kurty s Lidovým domem a jednání o nové a hlavně nedostatek financí na činnost oddílu. I přesto se podařilo dobudovat beach hřiště, vyměnit 1/4 plotu kolem areálu a udělat rekonstrukci sprchy a záchodu v jedné šatně. Vše jsme si budovali sami a s minimálními náklady.     Únor 2002 na Šumavu (Kvilda), i přes nedostatek sněhu jede 65 lidí a do Jeseníků o čtrnáct dní později 20 starších pánů (nad 40let).     Dne 18.2.2002 se dožil šedesáti let polenský volejbalista František Jozl. Během své dlouholeté volejbalové kariéry hrál v Liptovském Mikuláši, Praze Kbelech, Jihlavě a v Polné.Ve všech klubech, kde František volejbal hrál, byl výraznou oporou. Do současné doby hrál volejbal za „B“ družstvo Polné, kde je stále platným hráč.V sobotu 23.2.2002 František ukončil svojí hráčskou kariéru přátelským utkáním se svými polenskými spoluhráči. K utkání se dostavili všichni hráči součastných družstev„A“i „B“mužů Polné. („B“-Jozl, Kuník, Barák J.Z., Gišák , Koblih, Pepíno, Čaloud, „A“-Kuník, Kaplan, Klíma , Mišák, Chadža, Simul, Monti, Ježek). Řídil rozhodčí Nejedlý a sledovalo na dvacet diváků.Utkání bylo velice dramatické a nervózní na obou stranách. „A“ muži nakonec vyhráli 3:2 .     Duben 2002 naši kadeti obsadili poslední čtvrté místo v krajském přeboru.Sestava byla shodná se sestavou žáků, až na jednoho kadeta (Martin Dvořák). Starší žáci doplatili na úzký kádr, měli celkem sedm kontumací (jinak, jen dvě prohry). Skončili by v horní polovině tabulky a ne na jedenáctém místě z dvanácti. Sestava - Dvořák Rosťa, Kourek Radim, Pospíšil Jiří, Hájek Tomáš, Šustr Pavel, Půža Jan, Barák Jan.     Náš „odchovanec" Jaromír Grün vyhrál Švýcarský pohár i ligu v sezóně 2001/02 se svým klubem Chęnois volleyball Club. Fajmon Petr hrající za Spartak Velké Meziříčí postoupil do extraligy kadetů pro sezónu 2002/03.     14.7.02 jsme v počtu devíti lidí jeli na družbu do Rostocku (Německo), čtyři dny u moře a příjemný lidé-super, až na tu němčinu! Umístění družstev v sezóně 2001/02 muži „A“obsadili v krajské soutěži II.třídy druhé a ženy „A“třetí místo.V okresním přeboru muži i ženy skončili na druhém místě (muži bez jediné prohry, ale s jednou kontumací). V měsíci srpen 2002 jsme oslavili dvě významná výročí-Sláva Dočekalu (70let) a Honza Musil (60let) na oslavě se sešlo na třicet kamarádů a přátel. Foto z akce-oslavenci -hromadné foto -kamarádi1 -kamarádi2 -kamarádi3 -hudba -Sláva -výčepní -unavení kamarádi.

    V ročníku 2002/03 máme v krajských soutěžích družstva mužů „A“,žen „A“,kadetů,starších žákyň a v okresním přeboru družstvo žen„B“a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“. Na roční hostování do Nového Rychnova odešli T.Klíma,V.Staníková.V ligovém družstvu Sokol Bedřichov-kadetky-hostují M.Dvořáková, K.Dvořáková a Petr Fajmon hraje ve Velkém Meziříčí extraligu juniorů. Jaromír Grün nastupuje v další sezoně jako kapitán ve družstvu Chęnois volleyball Club Ženeva.

Únor 2003 Šumava (Kvilda) - celý týden krásné počasí a 60cm sněhu, jede 50 lidí. Jeseníky o čtrnáct dní později, jede 20 starších pánů. Duben 2003 naši kadeti obsadili třetí místo v krajském přeboru (opět v závěru sezony byly problémy s malým počtem hráčů) . Starší žákyně v krajském přeboru skončily na třináctém místě ze šestnácti družstev. Za špatné výsledky družstva mohl trenér (tvrdily to všechny hráčky). Jaromír Grün vyhrál Švýcarský pohár  (lize 2.místo) v sezóně 2002/03 se svým klubem Chęnois volleyball Club.     Prvního května 2003 k nám přijeli  naši Němci .Setkání se konalo na LT v Rohozné (nějaké foto z akce). Konečná umístění v sezóně 2002/03 - muži „B“ v okresní soutěži obsadili 2.místo (jaro moc nevyšlo!) , ženy „B“ okresní soutěž vyhrály. V KP II.třídy Vysočiny muži „A“ ani jednou neprohráli a s přehledem obsadili 1.místo , ženy „A“ také vyhrály svoji skupinu a poprvé v historii našeho oddílu postoupily do KP I.třídy!

    V ročníku 2003/04 máme v krajských soutěžích družstva mužů „A“(KP II.třídy), žen „A“(KP I.třídy), kadetů, mladších žákyň, minižáků a v okresním přeboru družstvo žen „B“a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“. Na roční hostování do Nového Rychnova odešla V.Staníková a Krejčí M. přestoupil do Dobronínu (KP II.třída). Jaromír Grün nastupuje v další sezoně jako ve družstvu Chęnois volleyball Club Ženeva. Do družstva kadetů k nám přišli dva hráči Jiskry Dobronín (Henzel, Beránek). V letošním roce jedeme do hor na stejná místa a v podobných počtech jako loni. Družstvo kadetů podepsalo smlouvu s Volejbalem Brno o spolupráci. Na jaře 2004 jsme upravili šatnu a společenskou místnost pro pořádání akcí (foto). Pro letní turnaje jsme získali podporu Fondu Vysočiny. Konečné umístění žen v KP I.třídy-mezi krajskou elitou naše ženy obsadily výborné třetí místo! (Po družstvech-Sokol Bedřichov, Havl.Brod, Jihlava, Humpolec jsou páté nejlepší v kraji)  Kadeti skončili KP na pěkném druhém místě! Mladší žákyně byly desáté a minižáci obsadili čtvrté místo v kraji.V KP II.třídy Vysočiny muži „A“ po nevydařené jarní části obsadili třetí místo, stejně skončili i muži „B“ v okresní soutěži. První červnový víkend se konala výměnná družba z týmem Rostocku, tentokrát jsme jeli k nim mi.

 V ročníku 2004/05 máme v krajských soutěžích družstva mužů „A“(KP II.třídy), žen „A“(KP I.třídy), juniorů, starší žákyně, minižákyně a v okresním přeboru družstvo žen „B“a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“. Do Velkého Meziříčí přestoupil kadet Jan Barák. Jaromír Grün stále hraje v  družstvu Chęnois volleyball Club Ženeva.V roce 2005 jedeme do hor na stejná místa, ale v menších počtech než loni (dostatek sněhu i na Vysočině). Družstvu žen v KP I jsou zkontumovány dvě utkání za nedodržení zastavené činnosti po udělení červené karty. Po této bodové ztrátě (-6bodů), obsadily ženy konečné třetí místo v KP I (bez této kontumace by soutěž vyhrály s jedinou prohrou!!!). Junioři skončili také na 3.místě v KP. Starší žákyně nepodaly nejlepší výkony a skončily třetí od konce na 10.místě. Minižákyně obsadily 17.místo v meziokresním přeboru.V KP II.třídy Vysočiny muži „A“ třetí místo, muži „B“ v okresní soutěži druhé místo a ženy „B“ okresní soutěž vyhrály.

 V ročníku 2005/06 hrají v krajských soutěžích družstva mužů „A“(KP II.třídy-konečné 1.místo bez postupu-časové zaneprázdnění hráčů), žen „A“(KP I.třídy-skončili na 2.místě), juniorů (skončili na 3.místě), starší žákyně (skončily na 4.místě), minižákyně a v okresním přeboru družstvo žen „B“(1.místo)a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“(2.místo). Jaromír Grün vyhrál Švýcarskou ligu 05/06 s družstvem Chęnois volleyball Club Ženeva. Ve Vel.Meziříčí pravidelně hraje ligu kadetů a juniorů Jan Barák(dostal se do juniorské reprezentace).

 V ročníku 2006/07 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-konečné 1.místo ), žen „A“(KP I.třídy-skončili na 2.místě-v posledních čtyřech utkání třikrát prohráli a od prvního místa je dělil jeden set nevyhraný z posledního utkání), pozměněné starší žákyně paběrkují (skončily na 10.místě), minižákyně(15.místo z dvaadvaceti) a v okresním přeboru družstvo žen „B“(1.místo)a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“(1.místo). Pokračuje zmenšování členské základny. Z budoucích nadějí u chlapců hraje volejbal jen Marek Slavík!!! U družstva děvčat jsou počty o poznání vyšší, ale kvalita hry se nedaří výrazněji zkvalitnit.

 V ročníku 2007/08 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-konečné 1.místo ), žen „A“(KP I.třídy-3.místo), minižákyně(9.místo) a v okresním přeboru družstvo žen „B“(3.místo)a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“(1.místo). Z družstva st.žákyň přestoupila Kaplanová Michaela do družstva ŠSK Demlova Jihlava, hraje Kp kadetek a nastupuje ve výběru kraje za ročník 93. Z družstva žen přestoupila Vacková Jitka do družstva SKV Hošťálková ve Zlínském kraji, soutěž-KPI. Barák Jan hraje ve Vel. Meziříčí extraligu juniorů a Havl.Brodě II.ligu můžů. Jaromír Grün hraje v  družstvu Chęnois volleyball Club Ženeva.

 V ročníku 2008/09 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-konečné 4.místo ), žen „A“(KP I.třídy-6.místo), starší žákyně (8.místo) a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“(1.místo). Kaplanová Michaela v ŠSK Demlova Jihlava, hraje II.ligu kadetek. Barák Jan  hraje v družstvu juniorů ČR extraligu mužů. Jaromír Grün hraje v družstvu Chęnois volleyball Club Ženeva.

 V ročníku 2009/10 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-2.místo ), žen „A“(KP I.třídy-3.místo), starší žákyně (7.místo) a v neoficiální soutěži okresu družstvo mužů „B“-ukončilo svoje působení pro nedostatek hráčů. Kaplanová Michaela v ŠSK Demlova Jihlava, hraje extraligu kadetek. Barák Jan  nastupuje za Kladno v extralize mužů a za Prosek v první lize. Jaromír Grün přestoupil do družstva Lausanne LUKE. Do družstva mužů přišli Bednář Jan a Kučera Honza oba z mládežnických družstev Jihlavy.V roce 2010 si budeme připomínat 60.let organizovaného volejbalu v Polné (červen). Únor 2010 Šumava Srní 60cm sněhu pěkné počasí a asi 40 lidí  z Polné, srpen družba Německo.

V ročníku 2010/11 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-2.místo ), žen „A“(KP I.třídy-3.místo), starší žákyně (6.místo). Kaplanová Michaela v ŠSK Demlova Jihlava.

V ročníku 2011/12 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů „A“(KP II.třídy-2.místo ), žen „A“(KP I.třídy-3.místo), starší žákyně (10.místo) a jedno družstvo minivolejbalu 13. místo. V družstvu Demlova Jihlava nastupují  Kaplanová Michaela a Kamila, Dvořáková Kristina, Kuníková Klára hrají ligu juniorek a kadetek. Barák Jan  nastupuje na nahrávce za Žďár n/S v KPI. Jaromír Grün pokračuje v  družstvu Lausanne LUKE (6.místo v lize). Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu kadetů Vel.Meziříčí. Hráči Kotrba a Kučera přestoupili na facebook.

V ročníku 2012/13 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů (KP II.třídy-3.místo i KP I.třídy-8.místo), žen (KP I.třídy-7.místo), a družstvo A minivolejbalu 4. místo, družstvo B 21.místo. V družstvu Demlova Jihlava nastupují  Kaplanová Michaela a Kamila, Dvořáková Kristina, Kuníková Klára hrají ligu juniorek a kadetek. Jaromír Grün pokračuje v  družstvu Lausanne LUKE. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu kadetů Vel.Meziříčí. Barák Jan přestoupil ze Žďáru n/S do Polné a na základě tohoto impulsu jsme se přihlásili po dvaceti sezonách v KP II do KP I.třídy Vysočiny (naposledy byla Polná v KPI 1991/92 a to v kraji Jihomoravském).

V ročníku 2013/14 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů (KP II.třídy-2.místo i KP I.třídy-9.místo -poslední), žen (KP I.třídy-7.místo), starší žákyně 8.místo a družstvo A minivolejbalu 13. místo a 22.místo družstvo B. V družstvu Demlova Jihlava nastupují  Kaplanová Kamila, Kuníková Klára a Svobodová Eva hrají ligu juniorek nebo kadetek. Jaromír Grün pokračuje v  družstvu Lausanne LUKE jako asistent trenéra. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu juniorů Vel.Meziříčí. Barák Jan přestoupil z Polné do ligového Zlína, jako druhý nahrávač. Z Velmezu u nás budou hostovat Pospíchal a Pešta.

V ročníku 2014/15 hrají v krajských soutěžích  družstva mužů (KP II.třídy-1.místo), žen (KP I.třídy-7.místo), starší žákyně 6.místo a družstvo A minivolejbalu 15. místo a 29.místo družstvo B.  Jaromír Grün pokračuje v  družstvu Lausanne LUKE jako asistent trenéra. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu juniorů a mužů Vel.Meziříčí. Svobodová Eva přestoupila do extraligového družstva juniorek Přerova a 5.2.2015 nastoupila v extralize za ženy při utkání Přerov-SG Brno . První ligu juniorek hraje Kaplanová Kamila za družstvo Demlova Jihlava. První ligu kadetek za KCTM Vysočinu hrají Kuníková Kateřina a Bradáčová Barbora.

V ročníku 2015/16 hrají v krajských soutěžích  družstvo mužů (KP II.třídy-1.místo), žen (KP I.třídy-7.místo), starší žákyně 9.místo, mladší žáci 4.místo a dvě družstva minivolejbalu 18. a 20.místo.  Jaromír Grün vynechává letošní ročník v  trénování. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu mužů Vel.Meziříčí II.liga. Svobodová Eva pokračuje v extraligového družstvu juniorek Přerova a v extralize za ženy Přerova. První ligu kadetek za KCTM Vysočinu hrají Maroňová, Bradáčová a Kuníková Kateřina, která se dostala do výběru reprezentace dívek 2000.  Ve družstvu žen Žďáru n/S II.liga hostuje Kuníková Klára. Do Fatry Zlín přestoupil Barák Jan extraliga. V VŠSK Slavia PF České Budějovice hostuje Kaplanová Kamila.

18.1.2016 VALNÁ HROMADA - změna stanov, volba výkonného výboru, volba předsedy a revizní komise. Funkční období je pětileté. SLAVOJ POLNÁ z.s. je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. Sídlo – Zahradní 342, 588 13 Polná, IČ: 18197892

11.6.2016 provedena rekonstrukce povrchu antukových kurtů v hodnotě cca 275 000,- Kč.

V ročníku 2016/17 hrají v krajských soutěžích  družstvo žen (KP I.třídy-6.místo), mladší žáci 2.místo a družstva minivolejbalu a Havlballu. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu mužů Vel.Meziříčí II.liga a v družstvu Chocně I.liga. Svobodová Eva hraje v extralize za ženy Přerova. První ligu kadetek za KCTM Vysočinu hrají Maroňová, Bradáčová.Kuníková Kateřina přestupuje do Brna.Ve Fatře Zlín pokračuje Barák Jan.  Za VŠSK Slavia PF České Budějovice I.ligu hraje Kaplanová Kamila. Do družstva žen přichází Kučerová z Přerova na nahrávku. Smlouva o pronájmu kurtů v Lidovém domě prodloužena do 31.12.2018.

V ročníku 2017/18 hrají v krajských soutěžích družstvo žen (KP I.třídy-x.místo), starší žáci x.místo, starší žákyně x.místo a družstva minivolejbalu a 4Havlballu. Slavík Marek pokračuje na nahrávce v družstvu mužů Vel.Meziříčí I.liga nebo KP. Svobodová Eva hraje v extralize za ženy Přerova (+hostuje u nás v KP). Extraligu juniorek za KCTM Vysočinu hrají Maroňová, Bradáčová, Vytlačilová. Kuníková Kateřina hraje extraligu juniorek za KP Brna. Klára Kuníková hraje extraligu žen za Fenix Brno.Ve Žďáře n/S II.ligu hraje Barák Jan. Jedná se o smlouvě o pronájmu kurtů v Lidovém domě po 31.12.2018.

 

NAVRCHOLU.cz