Postup při testaci historického vozidlaCo to je „zvláštní registrační značka“ - ZRZ?


Je to poznávací značka přidělená historickému vozidlu (stáří 30let od data výroby), se kterou můžete vozidlo provozovat na veřejných komunikacích.

Omezení provozu - vozidlo nelze používat k podnikání a nelze používat k "dennímu" ježdění ....

Povinné ručení za vozidlo opatřené ZRZ činí ročně 1/12 taxy podle obsahu motoru.

Jak ji získat

Nejdříve se svým vozidlem projdete tzv. klubovou testací a po ní následuje testace krajská.

Zodpovědnost za předložení nezbytné dokumentace bude VŽDY ležet na majiteli vozidla.

Obecné podmínky

Veteránská testace lze provést na vozidlech, od jejichž data výroby uplynulo nejméně 30 let.(viz.Technický kodex FIVA 2010 a Příloha č.6, bod 3 vyhl. 355/2006 Sb)a je nutno vozidlo fyzicky přistavit klubovým testačním komisařům ke kontrole - buď dovezete nebo si domluvíte návštěvu u Vás.

Vozidlo musí být přistaveno ke klubové a krajské testaci v perfektním technickém, optickém a historicky věrném stavu.

Všechny fotografie musí být dle vzoru , na lesklém fotografickém papíru - ne z tiskárny, auto musí vyplňovat maximální plochu fotografie, musí být čisté , bez starých značek( např. po dovozu ze zahraničí) a v okolí a na pozadí nesmí být žádná osoba, jiné vozidlo, apod.

Klubová testace

splnění obecných podmínek

testační protokol(viz. příloha č.2 vyhl.355/2006 Sb)1 x originální formulář (tvrdý papír) + 1 x kopie – každý formulář musí být podepsán vlastní rukou majitele

doklad o nabytí vozidla ( kupní smlouva, starý tech.průk. apod)

veškerá dokumentace, která je k vozidlu k dispozici (návody, tech. specifikace apod.)

FOTO: 3ks předobočních a 3ks zadobočních foto rozměru 6x9 cm (pro moto boční pohledy)

Pokud má vozidlo „normální“(bílé)) RZ stačí tato klubová testace k získání 1/12 pojištění a není nutné pokračovat v získání krajské testace

Krajská testace

splnění klubové testace

testační protokol 5ks – každý formulář musí být podepsán vlastní rukou majitele

potvrzení o technickém stavu vozidla – vystaví STK nebo autorizovaný servis. Na protokole musí být záznam o kontrole částí vozidla dle § 6 odst.4 vyhl. 355/2006 Sb. Na protokolu musí být údaje o majiteli vozidla a základní identifikační znaky vozidla (VIN resp. č.kar, mot.atd.). Tento protokol musí být opatřen razítkem provozovny, kde byla prohlídka provedena.

povinné ručení - nezbytné při registraci na krajském úřadě. Pojišťovna vystaví po úhradě (1/12) pojistného doklad (zelenou kartu), zatím bez uvedení RZ. Po obdržení RZ si opět zajdete na příslušnou pojišťovnu, a tuto značku si necháte do karty doplnit

FOTO: 6ks předobočních a 6ks zadobočních foto rozměru 6x9 cm (pro moto boční pohledy)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po úspěšné klubové a krajské testaci se majitel se všemi doklady dostaví na magistrát krajského města – dle trvalého bydliště, kde mu bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení a vydána zvláštní RZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platnost testací

"bílé"=normální RZ
- platnost KLUBOVÉ testace - prodlužuje předseda testační komise klubu po vypršení doby platnosti, uvedené na průkazu. K prodloužení se dokládá protokol z STK.

"zelené"=veteránské RZ
- platnost KLUBOVÉ testace - prodlužuje předseda testační komise klubu.
- platnost KRAJSKÉ testace - prodlužuje předseda KTK (Krajské testační komise).
- krajská testace platí JEDEN rok a musí se prodloužit do 31.5. každého roku. K prodloužení se dokládá potvrzení o technickém stavu vozidla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postřehy k veteránům

Placení mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny - NENÍ žádná vyjímka pro historická vozidla

Zde je vyjádření ředitelství silnic a dálnic na můj dotaz:
Jménem ředitelství silnic a dálnic ČR, provozovatele systému elektronického mýta, Vám děkujeme za Váš e-mailový podnět, přijatý dne 26.01.2010, týkající se zpoplatnění vozidel s hmotnost nad 3500 kg,provozovaných na zelených veteránských RZ. Sdělujeme Vám, že hrazení mýtné povinnosti se vztahuje na vozidla, která mají v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci zapsánu největší povolenou hmotnost 3.501kg nebo více. Pokud Vaše vozidla hmotnost 3.501 kg přesahují, bude třeba pořídit pro ně premid jednotky buď v režimu předplatného, nebo v režimu platby následné. V případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte naši bezplatnou zákaznickou linku 800 698 629, která pracuje nepřetržitě 24 hodin denně. S pozdravem a přáním pěkného dne


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace na této stránce jsou platné k 4.2.2014