Scanlab


Přejdi na obsah

CF - potní test

MEDICAL

Stanovení koncentrace Cl- v potu
Potní test patří mezi základní screeningové metody pro diagnostiku cystické fibrózy (CF). Dostupná a rychlá metoda stanovení koncentrace chloridových iontů v potu příspívá ke včasnému záchytu cystické fibrózy. Nabízíme zařízení pro dvě metody stanovení:

Sherwood Medical, UK
typ 926S

NOVINKA

ISEswet
TECIL - Barcelona

Konvenční metoda stanovení, stručný výtah:

  • Pilokarpinovou iontoforézou se získá vzorek potu zachycením do předváženého filtračního papíru. Obvyklé množství potu je 100 - 400 mg.
  • Vytvoření eluátu vložením filtračního papíru napojeného vzorkem do rozpouštědla podle typu přístroje.
  • Analýza vzorku coulometrickou titrací speciálním titrátorem. Výhodou metody stanovení je její analytická robustnost, opakovatelnost a přesnost a také selektivita. Jedná se o primární analytickou metodu. Opakovatelnost vlastní titrace dosahuje u biologického materiálu při použití přesných pipet obvykle +/- 1 až 2 mmol/l.
  • Dodáváme přístroj s příslušenstvím, včetně instalace a zaškolení obsluhy. Vyžádejte si laskavě aktuální nabídku.

ISE potenciometrické stanovení

  • Nový analyzátor pracující s potenciometrickým principem měření. Odpadá sběr potu, jeho vážení, eluace a coulometrická titrace.
  • Pilokarpinová intoforéza probíhá pod oddělitelným modulem, přiloženým k povrchu kůže pacienta.
  • Pak automaticky proběhne měření pomocí ISE elektrodové kazety. Data jsou bezdrátově přenesena do základní jednotky.
  • Celý test během 25 minut
  • Vyžádejte si aktuální nabídku.

Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku