Životopis

Iva Sovadinová - Babicová RNDr., Ph.D.

Osobní údaj 

Datum a místo narození

Adresa

Email

Stav

1977; Krnov, Česká republika (ČR)

SPC L/52, 794 01 Krnov, ČR

i.sova@seznam.cz

vdaná

Vzdělání

Gymnázium

1992-1996

 

Jazyková škola

1996-1997

 

Bakalářské a magisterské studium

 

1997 - 2000

Obor

Způsob ukončení

Téma

 

2000-2003

Obor

Způsob ukončení

Téma

 

Postgraduální studium

 

2003-2006

 

Obor

Téma

 

přehled abs. 2006

 

 

 

 

 

Sovadinová, Iva, RNDr. Ph.D. (MU - PřF)

 

Absolvent programu Biologie

 

Absolvent programu Chemie.

 

Sovadinová, Iva, RNDr. Ph.D.

 

Gymnázium v Krnově

 

 

Němčina, Jazyková škola Komenského v Bruntále

 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, ČR

(http://www.sci.muni.cz)

 

 

Molekulární a buněčná diagnostika

Bakalářská zkouška

Rešerše o arbovirech

 

 

Ekotoxikologie

Magisterská zkouška

Xenoestrogenní aktivita oxy-derivátů PCB (oxy-PCB)

 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX, ČR

(http://www.recetox.muni.cz/index.php?language=en)

 

Chemie životního prostředí

In vitro toxikologie nových environmentálních polutantů

 

Závěrečná práce: Aktivace Ah receptoru polycyklickými aromatickými dusíkatými heterocykly – vztah struktury a aktivity

(http://is.muni.cz/th/12052/prif_r)


http://www.muni.cz/history/graduates?from_record=4351

 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
(
http://www.sci.muni.cz/)

 

Udělen titul "RNDr."   (obor Ekotoxikologie).

 

Udělen titul "Ph.D."    (obor Chemie životního prostředí)

 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

(http://www.fss.muni.cz/index.php)

Znalosti

Molekulární a buněčná diagnostika

 

 

Ekotoxikologie

 

 

 

 

 

Jiné

Základní znalosti molekulární biologie, genetiky, histologie, imunologie a mikrobiologie a jejich metod

 

Izolace primárních hepatocytů ze pstruha duhového, kultivace permanentích a primrních buněčných linií, In vitro metody využívající bunečné linie (např. CALUX assay, metody NR-uptake and NR-release, metoda MTT, kombinovaná metoda AlamarBlue+CFDA-AM), stanovení biochemických markerů (EROD, GST, GSH, vitellogenin), metody PCR (klasická i kvantitativní real-time)

 

Zpracování dat, statistická analýza

Publikace

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

 

 

 

 

 

 

Přehled publikací zapsaných v Informačním systému MU

 

Potential endocrine disrupting effects of clofibric acid (anglicky)

 

In vitro dioxin-like potencies of N-heterocyclic PAHs 

 

Toxicity of hydroxylated and quinoid PCB metabolites: inhibition of gap junctional intercellular communication and activation of aryl hydrocarbon and estrogen receptors in hepatic and mammary cells (anglicky)

 

Comparison of AhR and ER mediated activities of hydroxyderivatives of polychlorinated biphenyls detected in vitro with luciferase reporter gene techniques (anglicky)

 

Comparison of AhR and ER mediated activities of hydroxyderivatives of polychlorinated biphenyls detected in vitro with luciferase reporter gene techniques (anglicky)

 

Non-genotoxic effects of hydroxy-PCBs and PCB-quinones in liver and mammary in vitro models (anglicky)

Projekty

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

2006 - 2006

Účinky xenobiotik na modulaci steroidogeneze stanovené metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce

Výuka

 

RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

 

Akademický rok 2006 – 2007

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Iva Sovadinová - Babicová, Ph.D. se svým manželem v Michiganu

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX, ČR

Bi6882 Biomarkers and toxicity mechanisms (anglicky)

 

Michigan State University, East Lansing, MI, USA

Combining of gene expression and steroid level detection in

evaluation of steroidogenesis disruption (strana 28)

 

Další odkazy

Iva studentem v Německu

 

2004 - 2005

 

http://www.ufz.de/spb/mttox/index.php?de=5369&print=1

 

Marie Curie Training Site Fellowship, UFZ - Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany
Project: Effects of clofibric acid on gene expression in primary hepatocyte cultures isolated from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)


http://www.ufz.de/index.php?en=2825

 

 

 

 

 

©ŠS