Sportka a jiné hry


NOVÉ - PODPORA DATOVÝCH FORMÁTŮ EXPERT LOTTO !

NOVÉ - MOŽNOST ONLINE AKTUALIZACE VYLOSOVANÝCH ČÍSEL ZE SERVERU SAZKA !

DEMOVERZE PROGRAMŮ SPORTKA a ROZLOŽENÍ - SPORTKA ke stažení zdarma !!!

Pro stažení programu "Sportka" klikněte zde.
Pro stažení programu "Rozložení - Sportka" klikněte zde.


Dovolte nám, abychom Vám pro sázení u nás nejpopulárnější sázkové hry Sportka nabídli dva programy, a to

Tyto programy vznikaly několik let a to na základě poznatků ze statistických údajů vylosovaných čísel. Jak známo, Sportka je tipování šesti čísel ze 49 a celkový počet kombinací představuje číslo 13 983 816 (vypočteno vynásobením 49x48x47x46x45x44 a to celé děleno součinem 1x2x3x4x5x6). Pokud vsadíme libovolný jeden tip, získáme pravděpododobnost 1 : 13 983 816, že vyhrajeme první cenu. To je pravděpodobnost velmi malá, z praktického hlediska vlastně nepoužitelná. Ale kdo by nechtěl vsadit a zkusit štěstí, aby právě jemu "vyšla" ta jeho čísla, vyhrál třeba i několik desítek miliónů korun a tak pozitivním směrem změnil život svůj a své rodiny...

Existuje vůbec nějaký postup, popř. postupy, které tu "hroznou" pravděpodobnost několikanásobně zvýší a tím zvýší i Vaši šanci uhodnout tu "první"? Po několika letech trpělivého zkoušení můžeme říci, že ANO. Uvedené programové aplikace nemůžou nikomu nic samozřejmě zaručit, ale na řadě praktických zkoušek byla prokázána efektivita v sázení. Sázející nesází zcela pravidelně, ale týdny vhodné pro sázení a také tipovaná čísla určuje na základě našich dvou programových aplikací.

Vraťme se ale trochu zpátky. Když jsme stáli na začátku, chtěli jsme začít již s nějakou hotovou programovou aplikací a k ní jako "doplněk" naprogramovat takové funkce, které umožní efektivnější sázení. Jako nejlepší se nám ve své době jevil program "Čísla za milión" od firmy AND plus s.r.o..

Tento program se však již nedodává a byl nahrazen programem Expert Lotto. Na stránkách se můžete s tímto programem seznámit, stáhnout demo verzi a také si ho objednat. Program umožňuje také tisk jednotlivých tipů přímo na tikety, což je velká výhoda. Z tohoto důvodu jsme pro naše vlastní programové aplikace zvolili jako prvotní tento program (ovšem není to nutné). Naše programy umožňují pracovat se všemi datovými soubory (i ve starších verzích) tohoto programu a navíc umožňují importovat také přímo stahovat vylosovaná čísla ve formátu DBF, jak je na svých stránkách poskytuje společnost Sazka.
Konkrétní odkazy:
Neděle I. a II. tah
Středa I. a II. tah

Filozofie tipování za pomocí našich programových aplikací

aneb nástin toho, jak programy fungují


Když jsme programovali první verze programů všimli jsme si, že výherní tipy se v určitých časových intervalech vyskytují přibližně na jisté přímce - spojnici, která se nazývá trendová linie. Jak jsme již psali, hra sportka, kde se losuje šest čísel z 49 má celkem 13 983 816 možných kombinací. První kombinací s pořadovým číslem 1 je tip 1,2,3,4,5,6, poslední kombinací s pořadovým číslem 13 983 816 je tip 44,45,46,47,48,49. Znázorníme-li si všechny vylosované tipy (za určitou dobu) graficky zjistíme, že v určitých oblastech tvoří vrcholy a dna těchto výherních tipů jistou trendovou linii. Pokud známe 2 body, můžeme tuto linii sestavit a vlastně tak přibližně určit, kde bude ležet příští výherní tip. Na pomoc si vezmeme obrázek:

Znázornění trendových linií

Na tomto obrázku jsou znázorněny některé trendové linie (TL) 2. tahu nedělní sportky, při jejichž konstrukci bylo použito dvou bodů a šipky ukazují, kde se daly v budoucnu přibližně očekávat vylosované tipy. Na svislých osách je číslovaní tipů od 1 do 13 983 816 možných, dole v rámečku je ohraničen násobitel x1000. Pokud takto určíme oblast, kde můžeme v budoucnu očekávat výherní tip, můžeme pomocí programu "Rozložení - Sportka" všechny tipy z námi zadané oblasti vyexportovat do souboru, ten pak načíst programem "Sportka" a ty dále upravovat - filtrovat.

Do načtení cca 1 000 000 tipů (doporučujeme raději méně, někde okolo 750 000) pro další filtraci můžete používat náš program "Sportka", více než 1 000 000 tipů doporučujeme používat program od firmy AND plus, protože program "Sportka" při načítání provádí výpočty náročné na hardware(zvláště paměť a procesor počítače) - program od firmy AND Plus tyto výpočty neprovádí a umožní pohodlné načtení i všech kombinací sportky.

Pokud tedy vyexportujete více jak cca 750.000 tipů načtěte jej nejdříve do programu "Čísla za milón" proveďte některou filtraci na základě parametrů které jste zjistili pomocí našich programů a která je zároveň zabudována v programu "Čísla za milión" (např. sumy) a potom soubor po filtraci a tím i zmenšení uložíte a načtete zpět do našeho programu "Sportka" k dalším konečným úpravám.

Již v tomto okamžiku, exportem určité oblasti v rozpětí jednoho miliónů tipů zvýšíte pravděpodobnost asi 14x. Zavedením dalších postupů a filtračních parametrů, které jsou určeny jen pro uživatele, kteří si naše programy zakoupili, je možné podle vlastního uvážení celou filtraci dokončit tak, aby konečný počet tipovaných kombinací byl třeba jen 8. Tím zamezujeme nezodpovědnému a ničím nepodloženému hazardu a sázíme jen na základě statistiky a pravděpodobnosti nízké finanční částky, které Vám nebo rodině neovlivní rozpočet a sázení se tak může stát skutečným potěšením i nadějí pro hodnotnou výhru.

Navíc práce s našimi programovými aplikacemi Sportky je velmi zajímavá, mají zabudováno mnoho funkcí, data můžete přenášet i do tabulkového procesoru Excel, exportovat data do formátu programu MetaStock od firmy Equis International, Inc., jenž je analytickým softwarem pro technickou analýzu kurzů akcií a umožňuje také matematicky definovat vlastní indikátory a graficky je znázorňovat. Takže pomocí našich programových aplikací získáte navíc i přístup k vlastním řešením a postupům, které pak bude možno na základě Vašich poznatků a výsledků zabudovat v dalších programových verzích našich programů.

V závěru nám dovolte, abychom všem uživatelům popřáli mnoho příjemných chvil strávených nad Sportkou. Všechny uživatele budeme evidovat a velmi uvítáme, pokud se s námi o výsledky svého tipování podělí. Jen tak může vzniknout určitá studie přínosu našich programových aplikací i pro ostatní sázející hry Sportka, protože veřte, že není v síle jednoho či několika málo lidí podat o výsledcích sázení za pomocí našeho software objektivní informace.


Zpět do hlavního menu