Provádíme profesionální servis výtahů dle platných ČSN. Zprostředkujeme vám rekonstrukci vašeho stávajícího výtahu. Provádíme dozoreckou činnost.

  

 

 

Výtahy Bešík

Novákova 1123/4

110 00  Praha

Česká republika

 

www.volny.cz/vytahy.besik 

vytahy.besik@volny.cz