NAŠE METODA VÝUKY ANGLIČTINY

Jazyková škola Watson's School of English vyučuje podle vlastní, praxí osvědčené metody, které říkáme "Krok za krokem". Tato metoda výuky angličtiny je rozdělená do šesti úrovní, kterými studenta dovede od úplného začátku až k téměř dokonalé angličtině, a to takovým tempem, jaké si určí sám student.

Na první hodině budete ústně přezkoušeni a přiřazeni podle počtu dosažených bodů do jedné ze šesti jazykových úrovní:

Barva/ Úroveň

Co můžete od této úrovně očekávat…

Slovní zásoba *

Úplný začátečník

Naučíme Vás základní slovní zásobu, k čemuž používáme především dětskou hru pexeso a obrázkové knížky. Dále Vás naučíme sestavit jednoduché věty. Budete umět počítat, představit se atd. Měli byste také zvládnout čtení nejrůznějších knih pro děti.

400 slov

Začátečník nebo tzv. "falešný začátečník"

Rozšiřování slovní zásoby, gramatika podle učebnice "Essential Grammar in Use" od R. Murphy, jednoduchá konverzace (nakupování, jak se kam dostanete atd.), čtení zjednodušených knih v angličtině určených pro studenty, a to především z řady Oxford Bookworms Library (rozděleny do 6 úrovní, které zbruba odpovídají našemu dělení jazykových úrovní)

700 slov

Mírně pokročilý

Komplikovanější gramatika a texty ke čtení, hry. Oxford Bookworms Library - úroveň 3. Měli byste být schopni vést jednoduché obchodní jednání v angličtině, psát jednoduché obchodní dopisy, e-maily, zarezervovat si letenku apod.

1000 slov

Středně pokročilý

Hry, čtení a čím dál více konverzace. Oxford Bookworms Library - úroveň 4. Měli byste být schopni se domluvit s rodilým mluvčím, napsat žádost o místo, napsat životopis a rozumět vetšině z toho, co slyšíte v televizi nebo v rádiu

1800 slov

Pokročilý

Kurzy jsou více zaměřené na to, v čem máte největší mezery. Oxford Bookworms Library - úroveň 5. Měli byste být schopni vést hovory po telefonu, číst časopisy a noviny v angličtině, sledovat filmy v anglictině atd.

2500 slov

Velmi pokročilý

Hry, gramatická cvičení a konverzace na co nejvyšší úrovni. Čtení knih a časopisů v angličtině určených pro rodilé mluvčí. Oxford Bookworms Library - úroveň 6. Měli byste být schopni mít normální konverzaci s rodilým mluvčím, a to i když má ten nejdivnější přízvuk a navíc ještě v sobě několik sklenic piva.

2500 slov a více (tolik slov, kolik používá pruměrně inteligentní Američan)

*) Přibližná slovní zásoba při dokončení dané úrovně

Jednotlivé hodiny jsou uzpůsobeny tak, aby Vám pomohly rychle a efektivně dosáhnout vyšší úrovně. V průběhu kurzu budete pravidelně přezkušováni, pričemž přeřazení do vyšší úrovně se odvíjí od rychlosti Vašeho osobního postupu. Pokud se například budete učit rychleji než ostatní členové Vaší skupiny, budete přeřazeni na vyšší úroveň kdykoli v průběhu učebního cyklu.

Během kurzu používáme celou řadu her a konverzačních cvičení, při kterých může učitel zaznamenávat Vaše chyby, přizpůsobit hodinu Vašim potřebám a pomoci Vám dostat se brzy o stupeň výše. Jestliže máte nějaká zvláštní přání co se týče náplně kurzu (např. obchodní angličtina, telefonické rozhovory v angličtině, angličtina na cesty apod.) rádi Vám vyjdeme vstříc.

Ačkoli nejsou studenti povinni si kupovat žádné učebnice, můžeme pro Vaši osobní potřebu některé doporučit. Při výuce často odkazujeme na následující literaturu:

"Essential Grammar in Use", Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1998

"English Grammar in Use", Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1999

Oxford Bookworms Library, Oxford University Press

Penguin Readers, Pearson Education Ltd.

Longman Classics, Addison Wesley Longman Ltd.

Design by: MishaWeb.com