Příroda ostrova

| Charakteristika krajiny |    | Vegetace |    | Zvířena |
Vnitrozemí

Přesto že je Zakynthos nejjižnějším z Jónských ostrovů, díky vysokému celoročnímu úhrnu srážek (údajně stejnému jako v Anglii) je ostrovem plném zeleně. Obzvláště na jaře a počátkem léta je doslova pokryt květy, vzduch je prosycen vůní tymiánu a oregána. Úrodná údolí jsou plná vinic, políček se zeleninou, olivových a citrusových hájů. Hory jsou pokryty borovicovými lesy.
Poznámka : Znáte-li jižní chorvatské ostrovy, budete rozdílem v množství zeleně překvapeni !

Útesy
Příkré bílé útesy západního pobřeží jsou plné jeskyní, které je možno pomocí člunu projíždět a kochat se pohádkovými odstíny modře zdejšího čistého moře.

Na plážích i na přilehlém moři potkáte mořské želvy (největší atrakci ostrova) nebo středomořské tuleně.
Zlaté písečné pláže s pozvolným přístupem do moře zvou do jeho přítulné náruče a nedovolí Vám myslet na starosti všedního dne.
Věřte tomu, že slogany cestovních agentur v tomto případě nelžou - naleznete zde opravdový
RÁJ NA ZEMI

Charakteristika krajiny

VnitrozemíLimni Keriou

Terén ostrova je velmi rozmanitý. Na východě je rozsáhlá úrodná nížina, která přechází v zátoky se zlatými písečnými plážemi. Západní strana ostrova je naproti tomu hornatá s příkrými, až několik set metrů (!) vysokými útesy na pobřeží. Nejvyšším vrcholkem je "Vrachionas" (758m), několik dalších menších vrcholů tvoří malou náhorní plošinu.

Zátoka Laganas
Nejnavštěvovanějším místem je zátoka u Laganas, jejíž 9km dlouhá pláž s jemným pískem je jednou z největších ve Středomoří.

Další zátoky obdobného charakteru jsou u Alykes, Tsilivi a Schizy.
Uprostřed laganaské zátoky jsou ostrůvky Marathonisi s malou pláží a jeskyněmi a (kvůli želvám uzavřený) Pelouzo. Asi 75 km jižně leží Strofadské ostrovy, administrativně přináležící k Zakynthosu.

Aghios Sostis Soukromý ostrůvek Aghios Sostis v Laganaské zátoce, spojený s pobřežím dřevěnou lávkou. Naleznete na něm mj. diskotéku a občerstvení.

Na ostrově jsou i řeky, některé z nich podzemní, které jsou napájeny četnými prameny. To spolu s úrodnou půdou určuje vysokou zemědělskou produkci ostrova.

Z geologického pohledu je ostrov také velmi zajímavý. V dávné minulosti byl součástí velké podmořské desky, která při svém vyzdvižení dala vznik četným malým ostrůvkům, útesům a mělčinám, zatímco u jihovýchodního cípu ostrova je největší hloubka moře ve Středomoří (Inousská propadlina - 4500m). Horniny jsou sedimentální (pískovce, slepence), na západě převažuje vápenec a sádrovec (bílé útesy). Průběh vrstev sedimentů překvapivě věrně souhlasí se sklonem horských úbočí a i laik při pohledu na tento úkaz snáze pochopí průběh horotvorných pohybů v dávné historii Země.


Intenzivní geologické procesy daly vznik četným jeskyním, z nichž je řada veřejně přístupná (Modré jeskyně na severu, mající obdobu pouze na ostrově Capri). Na jihu u Keri jsou smolné prameny (s výronem bitumenózních látek), na severovýchodě u obce Xyngia naleznete jeskyni, v níž vyvěrá síra a mléčně zabarvuje mořskou vodu (o zápachu nemluvě).

Naše doporučení
Vypůjčte si auto nebo motocykl a projeďte si celý ostrov. Uvidíte mnohem víc než Vám poskytnou cestovkami nabízené výlety autobusem a lodí. Vzhledem k velikosti ostrova nebudete potřebovat na základní seznámení se s ostrovem více než tři dny a přitom získáte spoustu nových zážitků a poznatků. Atmosféra horských vesnic a pocity při toulkách po horských svazích s pasoucími se stády ovcí a koz Vám dají zapomenout na to, že se jednou budete muset vrátit do blázince všedního života.
Nahoru ...

Vegetace

Vegetace Laganas

Klima na Zakynthosu je mírné, teplá zima a chladnější léto - to způsobuje skutečně bohatý výskyt zeleně na ostrově.
Většina ostrova je překvapivě bohatě zalesněna (středomořská borovice), naleznete zde podivnou směsici stromů a rostlin, zdánlivě typických pro krajinu různých typů. Bezprostředně blízko sebe rostou "středoevropské" listnáče, středomořské borovice, vysoké cypřiše, mezi kvetoucími oleandry rostou trsy banánovníků a obrovské palmy, z Asie importované stromy vzbuzují pocity exotických dálek.

Olivový hájNěkolik staletí stará oliva
Nekonečné olivové háje se stromy, pamatujícími staletí, jsou plné cikád a střídají se s vinicemi, rodícími proslulá těžká řecká vína.

Koberce bylin a koření
Hory a náhorní plošiny jsou souvisle pokryty trsy bylin, mezi nimiž kraluje tymián, oregáno a jiné byliny, jejichž vůně se (doslova a dopísmene !!) vznáší ve vzduchu s dotěrností až přehnanou. V květnu, kdy začíná turistická sezóna, jsou svahy úplně posety bílými, modrými, červenými a žlutými květy (potvrzeno delegátkou).

Hlavními plodinami ostrova jsou olivový olej (tvrdí se, že nejlepší v Řecku - což potvrzujeme), víno (hrozny), citrusy, brambory, zelenina a další místní specialita - Zakynthoská cibule, velká a sladká, skvělá do řeckého salátu s fetou (ovčí sýr) a na níž se připravuje i místní kulinářská specialita "Zakynthoský králík" (na cibuli a červeném víně).

Naše doporučení
Vypůjčíte-li si auto nebo motocykl, budete mít dost příležitostí si na památku natrhat kytičku tymiánu, jejíž vůni se ta kupovaná nemůže rovnat. Určitě si kupte místní olivový olej - je skutečně vynikající. Nezapomeňte ochutnat řecký salát s fetou a Zakynthoského králíka !
Nahoru ...

Zvířena


Nejznámější atrakcí ostrova jsou bezesporu mořské želvy Caretta-caretta. Na Zakynthosu každoročně v srpnu a září kladou svá vajíčka. Vracejí se sem údajně jen jednou za život. Je jich v celém Středomoří již jenom asi 2000 exemplářů, jsou až 1m velké a váží až 150 kg. Mají hnědý krunýř, často shora zelený, a narůžovělé tělo. Pohupují se na vlnách a zvědavě pokukují po lidech na lodích, které na ně občas pořádají až nepochopitelné "hony" aby si klienti "přišli na své". To, jak při tom směšně zvedají hlavičku je opravdi roztomilé.

Sídlí zde také středomořští tuleni Monachus-monachus (posledních asi 18 ks), kteří se v letní sezóně skrývají v chladné vodě podmořských jeskyní a nám se nepodařilo je uvidět.

JInak je ostrov plný cikád, které vytvářejí tu pravou atmosféru a jejich cvrkání se nevyhnete nikde. Pěkný pohled je na stovky netopýrů, kteří v podvečer mezi palmami loví hmyz přímo mezi hotely.


Bohatá stáda ovcí a koz vzbuzují spíše konzumentské představy, stejně jako králíci, žijící v olivových hájích.

Rybáři si na Zakynthosu příliš neužijí (můžu potvrdit). Zakynthosané si zdevastovali rybí populace lovem pomocí dynamitu a za rybami musí nyní daleko na moře.
Při koupání na pláži uvidíte spoustu malých rybek, některé z nich Vás dokonce budou i okusovat (když Vás snad jen třícentimetrová rybka poprvé štípne do paty, dost se leknete). Můžete sbírat mušle a škeble. Viděli jsme i malé rejnoky a perutýna. Na rybím trhu prodávají tuňáky (porcují je přímo na lodích) a malé ryby (sardinky, sledě). Občas se rybáři pochlubí i úlovkem (nechtěným?) murény. Langusty, kalamáry nebo chobotnice potkáte spíše jen patřičně upravené v restauraci.

Naše doporučení
Největší naději na spatření mořských želv máte v srpnu, kdy želvy kladou svá vejce a je jich v okolí poměrně hodně. Zúčastníte-li se lodního výletu za želvami (nabízí se v Laganas na každém rohu) nebo lodního výletu kolem ostrova (pořádají cestovky), pravděpodobnost jejich spatření je ještě vyšší. Středomořští tuleni se na léto stahují do jeskyní za chladnou vodou, mimo sezónu je uvidíte snáze. Pozor - samice, obzvláště má-li mláďata nebo je nervózní, hází po turistech kameny !
Navštivte přístav v hlavním městě, pokud možno ráno. Přímo na molu se zde z lodí prodávají ryby - malé sardinky, sledi, ale i tuňáci. Nám se (dokonce dvakrát) podařilo uvidět zde i murénu, jedna z nich byla asi 80cm dlouhá a šla z ní opravdu hrůza.
Ochutnejte skopové (nejlépe rožněné vcelku) - chuťově je nesrovnatelné s naším neboť maso je nasáklé vůní spásaných bylin a je velmi křehké. Také Zakynthoský králík není v přírodě ani zdaleka tak zajímavý jako na talíři.
Nahoru ...