Temperovaná skříňka TS3

english
skrinka.jpg, 10 kB satna.jpg, 20 kB
schema.jpg, 23 kB

Temperovaná skříňka TS 3 slouží k dokonalému vysušení pracovního oděvu a obuvi, v zimním období může být použita i k temperování pracovních oděvů. Skříňka je sestavena ze tří stejných vyhřívaných boxů tvořících jeden celek, vnější barevný odstín skříňky je dle vzorníku RAL.

Technické údaje:
Napětí:
Příkon topného tělesa:
Maximální příkon celé skříňky:
Maximální doba vysoušení:
Rozměry:
230 V / 50 Hz
130 W
400 W
méně než 64 hod.
1900x900x600 mm

Skříňka je sestavena ze tří samostatných uzamykatelných sekcí. Elektronická regulace vysoušení je pro každou sekci skříňky provedena zvlášť. Součástí skříněk je kromě topného panelu také ventilátor, který zaručuje v době vysoušení průběžné cyklické odvětrávání vlhkého vzduchu z prostoru skříňky. Na předním horním panelu nad jednotlivými sekcemi jsou umístěny ovládací prvky vysoušení. Rozsvícená kontrolka na předním panelu indikuje stav zapnutí vysoušecího režimu. Temperovací skříňku lze kdykoli vypnout. V případě, že po spuštění nebude vypnuta, bude automaticky po nastaveném čase (2-64 hodinách) vyřazen temperovací cyklus z provozu. Elektronika neřeší případy delšího výpadku elektrického proudu. Jestliže k tomuto stavu dojde, je nutné ke spuštění vysoušecího režimu opět vybavit zelené startovací tlačítko. Tento typ skříňky je vhodné umístit v odvětrávaných prostorách šaten závodu. Výrobek obsahuje elektronické obvody, které nesmí být vystaveny působení silného zdroje elektromagnetického rušení. Uvedená skříňka TS 3 nepotřebuje žádnou speciální údržbu.

Výrobu a servis uvedené skříňky provádí firma:
František Žďárský - ŽĎAF
Brožíkova 426
530 09 Pardubice
tel.: +420 466 645 962, +420 775 221 706
email: zdaf@seznam.cz
tel.: +420 608 884 647 (Ing. Jiří Srb)
email: srb@stavoprojekt-pce.cz