Důležité www stránky    www.idos.cz    www.zsr.sk    www.hory.sk    www.dobsina.sk      

Dotazy a připomínky zasílejte na e-mail:    martin.zikmunda@.quickcz

Datum cesty: 21 - 27. července2003

Počet účastníků: 4; Lenka, Štěpánka, Josef, Martin

Trasa: Praha - Horní Lideč - Žilina - Poprad - Vydrník - Podlesok

Stránky jsou průběžně upravovány.