Staroplzenecký           

ŽIVÝ BETLÉM          
 

 

AKTUÁLNĚ HISTORIE GALERIE KONTAKT

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Také Josef se vydal spolu s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala s ním děťátko do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém.    V letošním roce 2017 je to již 25 let co se můžete v adventní době a o Vánočních svátcích setkávat se  Staroplzeneckým  
Živým  Betlémem.


V  roce 2016  jste nás mohli spatřit:


 

 

17.12. 2016 od 16. 00 hod

 
   V Mladoticích u kaple Jména Panny Marie. Toto vystoupení jsme  pořádali ve spolupráci s  obecním úřadem v Mladoticích.
                                                   
 >> Plakát Mladotice<<
 
                     
                                                 
 

24.12.2016 od 11. hod. dopoledne

Na Štědrý den v Plzni na Náměstí republiky u katedrály sv. Bartoloměje   . Toto vystoupení jsme  pořádali ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským a  Nadací 700 let města Plzně.     
                                                    
 >> Plakát Plzeň<<

 24.12.2016 od 14. hod.

 Tradičně na Štědrý den  ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele. Představení proběhlo  v podání dětí z místní farnosti. Při této příležitosti si mohli návštěvníci poslechnout, nebo i s námi zazpívat pásmo koled a odnést si domů kromě dobré nálady i Betlémské světlo. Toto vystoupení  pořádáme ve spolupráci s místním městským  a  farním úřadem. 

>> Plakát Starý Plzenec<<

 26.12.2016 od 17. hod.

 Na druhý svátek vánoční   v Blatné na náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.  Toto vystoupení jsme  pořádali ve spolupráci s Občanským sdružením duhové ještěrky

>> Plakát Blatná<<

2.1. 2016 v 16.45 hod.

 Po novém roce  se Staroplzenecký Živý Betlém zúčastnil spolu s otcem biskupem  svým vystoupením  zahájení Tříkrálové  sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje.
Toto vystoupení bylo pořádané ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň
 
 

 
6.1. 2016 v 18.00 hod.

 Zahájení Tříkrálové  sbírky v Chebu v chrámu sv. Mikuláše.Farní charita Cheb
Toto vystoupení bylo pořádané ve spolupráci s Chebskou farností a Farní charitou Cheb
 
 

 
>>> Namalujte Betlém <<<

Vyhlašujeme obrázkovou soutěž pro děti (ale nejen pro ně, i dospělí si mohou hrát)
Nejzajímavější obrázky průběžně zveřejníme v galerii na těchto stránkách. Obrázky zasílejte nejraději v digitální podobě. Je možno i jinak, na naše adresy viz kontakt.
 
NAŠI PARTNEŘI

 

by JPA & Luckas (c) 2007