Staroplzenecký           

ŽIVÝ BETLÉM          
 

 

AKTUÁLNĚ HISTORIE GALERIE KONTAKT

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Také Josef se vydal spolu s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala s ním děťátko do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém.    V letošním roce 2017 je to již 25 let co se můžete v adventní době a o Vánočních svátcích setkávat se  Staroplzeneckým  
Živým  Betlémem.


V  roce 2017   nás můžete spatřit:


 facebook
9.12. 2017 od 16. 30 hod

 
   Ve Zbraslavi u kostela sv. Jakuba Většího  Toto vystoupení pořádáme  s Městskou částí Praha - Zbraslav a Římskokatolickou farností Praha - Zbraslav.
                                                   
 >> Plakát Zbraslav <<                      
                                                 
 

22.12.2017 od 17. hod.

  V  Kralovicích  u kostela Sv. Petra a Pavla.  Toto vystoupení jsme  pořádáme  s  Spolkem Gryspek městem Kralovice a Římskokatolickou farností Kralovice

 >> Plakát Kralovice << 
 

24.12.2017 od 11.15 hod. dopoledne

Na Štědrý den v Plzni na Náměstí republiky u katedrály sv. Bartoloměje   . Toto vystoupení  pořádáme ve s Biskupstvím plzeňským a  Nadací 700 let města Plzně.     
                                                    
 >> Plakát Plzeň <<

 24.12.2017 od 14. hod.

 Tradičně na Štědrý den  ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele. Představení proběhlo  v podání dětí z místní farnosti. Při této příležitosti si mohli návštěvníci poslechnout, nebo i s námi zazpívat pásmo koled a odnést si domů kromě dobré nálady i Betlémské světlo. Toto vystoupení  pořádáme ve spolupráci s místním městským  a  farním úřadem. 

 >> Plakát Starý Plzenec <<

 

3.1. 2018 v 16.45 hod.

 Po novém roce  se Staroplzenecký Živý Betlém zúčastní spolu s otcem biskupem  svým vystoupením  zahájení Tříkrálové  sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje.
Toto vystoupení je  pořádané ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň
 
 >> Plakát Katedrála <<
>>> Namalujte Betlém <<<

Vyhlašujeme obrázkovou soutěž pro děti (ale nejen pro ně, i dospělí si mohou hrát)
Nejzajímavější obrázky průběžně zveřejníme v galerii na těchto stránkách. Obrázky zasílejte nejraději v digitální podobě. Je možno i jinak, na naše adresy viz kontakt.
 
NAŠI PARTNEŘI

 

by JPA & Luckas (c) 2007