Staroplzenecký           
ŽIVÝ BETLÉM    

        

 

AKTUÁLNĚ HISTORIE GALERIE KONTAKT

Narození Ježíšovo se událo takto: Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

V roce 2017 oslavil Staroplzenecký Živý Betlém 25 narozeniny

Starý Plzenec 1998   Živý Betlém hrajeme ve Starém Plzenci od roku 1992. S jeho pořádáním nám pomáhá místní farnost, několik dobrovolníků  MATTIAS,divadlo a šerm  místní skauti ale i městský úřad.  V letošním roce jsme toto představení nacvičovali s laskavým svolením Základní  školy v Sedlci v její tělocvičně.
  Náš první betlém byly jen jesličky u kterých jsme hráli koledy. Pokračovali jsme hraním živých obrazů s místními dětmi doprovázených hudbou, a postupně Živý Betlém i promluvil. V různých rolích se postupně vystřídalo přibližně čtyřicet dětí. Mezi nimi jedna Američanka a jedna Vietnamka. Našich vystoupení se kromě dětí účastnili i zvířata: ovce, kozy, poníci, a koně.:Ve Starém Plzenci nám se zvířaty vypomáhá paní Hanzlíková s Jezdeckým oddílem Radouš o.s. . V Plzni na náměstí kde také vystupujeme na Štědrý den, nám s koňmi vypomáhá  Jezdecká stáj Plzeň, o.s. a Jezdecká stáj Radčice.
   Kromě tohoto hlavního vystoupení které hrajeme vždy na Štědrý den, pořádáme i výjezdní vystoupení. S Živým Betlémem jsme navštívili několik dětských domovů, azylový dům Svaté Zdislavy pro matky v nouzi, Saleziánské středisko v Plzni, domov důchodců a některé města a obce v okolí. Na svátek Tří králů v roce 2011 jsme vystoupili na náměstí v Rokycanech u kostela Panny Marie Sněžné.
   V roce 2007, 2008 a 2012  jste nás mohli shlédnout  v plzeňské ZOO. Od roku  2009, pořádáme na štědrý den dopoledne Živá Betlém  na Náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.   A na tři krále také od roku  2009,  u příležitosti charitní sbírky  v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni.  Naším vítaným  hostem  zde  býval plzeňský biskup Mons. František Radkovský a nyní nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
    Fotografie z těchto vystoupení můžete zhlédnout v galerii na těchto stránkách.

Napsali o nás:    Starý Plzenec :  Plzeňský deník 2007  ,  Plzeňský deník 2011 ,    Rokycanský deník 2011                              
          
                      Zoo Plzeň :        Plzeňský denik  2007 ,   Plzeňský deník 2008 
                
                Plzeň :               iDNES.cz   2011 ,   Plzeňský deník.cz  2012 ,   Plzeň.cz  2012 ,   
                                                           Plzeňský deník 2013,   Novinky.cz 2013,   QAP.CZ 2013 OKO24.cz 2013,  
                                                           Plzeňský deník 2014 iDNES.cz   2014,   QAP.CZ 2014,  
                                                           Mostecký deník Litvínov 2015
                                                                                      Plzeňský deník 2017

                                             Videa:       Plzeň v kostce 2013,    Tříkrálová sbírka 2014,   Plzeňská 1 Tv Tříkrálová sbírka 2015,      
 >> Další videa v GALERII <<

ndělské povídání o Staroplzeneckém živém betlému

    Nejprve bych se Vám rád představil. Jsem Anděl a to Anděl s velkým A. Každý rok už dvacet let přicházím kolem Vánoc oznámit krásnou novinu všem lidem ve Starém Plzenci a jeho okolí o narození malého Ježíška.  Když jsem poprvé sestoupil na zem, abych ohlašoval příchod malého Krále, objevil jsem se mezi malým hloučkem lidí, kteří společně na náměstí ve Starém Plzenci zpívali koledy. Když jsem sestoupil druhý rok, zjistil jsem, že už se nezpívají jen koledy, ale že mezi hloučkem postávají i dvě osůbky, oblečené tak, že vypadaly skoro přesně jako Panenka Maria a její muž Josef, které často vídám v nebi. Tento nápad s koledami a herci se mi opravdu zamlouval a byl jsem moc rád, že se o vánoční radostnou zvěst nemusím starat sámJ
    Následující roky jsem se nestačil divit. Vždy když nastala doba Vánoc, sestupoval jsem na stejné místo plnit úkol, který mi byl uložen. Postupem času jsem na náměstí začal sledovat divadlo, a to nejen tak ledajaké. Přímo betlémské! A živé! Na náměstí se vždy sešlo mnoho zástupů lidí, kteří zpívali koledy a sledovali děti, dospělé i nějaká ta zvířátka. Všichni společně sehrávali celý příběh Vánoc. Příběh o tom, jak se můj přítel Archanděl Gabriel objevil před Pannou Marií a řekl jí, že se jí narodí Ježíšek, o tom, jak musela už s malým v bříšku a jejím manželem Josefem projít předlouhou cestu do Betléma, jak společně hledali, kde by hlavu složili, jak jim pastýři pomohli a ukázali jim starý chlév. Příběh o andělech, kteří pastýřům i třem králům oznámili radostnou novinu o narození Ježíše, jejich spasitele a Krále, v dalekém starém chlévě.
    Jelikož jsem sestupoval každý rok, mohl jsem pozorovat, jak se herci proměňovali. Je mnoho těch, kteří s betlémem začínali před 20 lety a vydrželi s ním až do dnešní doby. Bývalé děti ale místo základních škol teď již navštěvuji vysoké, mají své vlastní rodiny a někteří i vlastní malé Ježíšky. Mnoho rodin se rozrostlo o budoucí nové herce. Někteří ze staroplzeneckého betléma už také museli přenechat místo těm menším, kteří – jak pevně doufám – budou i nadále hrát toto vánoční představení, které je pro mě – i jako pro anděla - opravdu krásnou vánoční tradicí.
     Za všechnu tu námahu si zaslouží mé andělské díky a Boží požehnání. Dík patří všem, kteří se podílejí na jeho přípravě, především Pavlu Kilbergrovi a Josefu Švédovi, kteří mají celý Staroplzenecký betlém na starosti. A přestože těch starostí je někdy velká kupa, dělají to moc rádi a tak jim přeji, aby se jim jejich práce dařila a vydrželi hrát ještě minimálně dalších dvacet let až do té doby, než svoji vánoční tradici předají svým dětem.
      Už se těším, jak i tento rok sestoupím na zem, jak budu opět šířit radostnou novinu o narození Ježíše Krista a jak se znovu podívám na vánoční představení  Staroplzeneckého živého betléma. Nahoře v nebi pak budu vyprávět, jaké to letos bylo  a společně se zase budeme těšit na další rok,  dá-li PánJ

Váš Anděl

 

 

 

 

by JPA & Luckas (c) 2007