Zoltán Korda
Zoltán Korda vystudoval zpěv na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění. Je sólistou opery Národního divadla v Brně a hostuje na dalších českých operních scénách včetně Národního divadla v Praze.
Podílí se na uvádění vokálně instrumentálních děl předními českými symfonickými orchestry.
Stal se laureátem několika národních i mezinárodních pěveckých soutěží.
V roce 1999 byl nominován na Cenu Thálie za roli Nemorina v Donizettiho Nápoji lásky.