obec Povrly ekoškola Rodiče vítáni UJEP Etická škola Image Map
29. června vás zveme na tradiční Školní akademii, která se koná v kině Povrly od 18hod.
2016_fotopast_small (174K)

Olympijský den


den_s_devitkou Ve středu 22. 6. 2016 se naše škola zapojila do oslav Mezinárodního olympijského dne. V rámci oslav žáci vytvořili obrázky v okolí školy. Malby obsahovaly olympijskou tématiku a prohlédnout si je můžete i na webových stránkách školy. Dalším a hlavním bodem programu byl Olympijský běh. Startovalo se na místním fotbalovém hřišti a cíl byl v areálu školy. Nejen samotná trať, ale i slunečné a teplé počasí, dali pořádně zabrat všem běžcům. Účastníci ctili známé Coubertinovské heslo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Přesto bylo možné na trati vidět úžasné výkony a nespočet „férových“ běžeckých soubojů. Zvítězili všichni, kteří úspěšně doběhli. V cíli každý obdržel pamětní diplom a sportovní náramek. Atmosféra byla skvělá a bavili se všichni. Díky moc žákům, pedagogům za účast a pomoc při organizaci dobré věci. Výsledky skupin zde.

Štěpán Hauzner

22. června 2016


Den s devítkou z Roudnice


den_s_devitkou Středa 15. června se stala dnem, kdy žáci devátého ročníku zdatně reprezentovali naši školu. Jako hostitelé přivítali a provedli školou milou návštěvu. Jednalo se o žáky 9. třídy základní školy z Roudnice nad Labem, které doprovázela zástupkyně školy a třídní učitelka žáků. Naši deváťáci si pro ně připravili následující program. Uvítání proběhlo na nádraží Povrly, kde je očekávali chlapci s paní učitelkou Melounovou. Cestou do školy je seznámili s obcí, představili jim sportovní a zimní stadion, využívané při hodinách tělesné výchovy, v areálu školy je seznámili s naučnou stezkou. Po vstupu do školy se žáci obou tříd navzájem přivítali a následovala prohlídka školy. Jednotliví žáci jim postupně představili aktivity a práci žáků v rámci programu Ekoškola, činnost parlamentu školy, zastoupené zájmové kroužky. Návštěva si též se zájmem prohlédla místnost modelářského kroužku, navštívila třídu I. B, kde se seznámila se s programem Začít spolu a s prací prvňáků v centrech. Prohlédli a ocenili výzdobu školy, naši deváťáci též představili své ročníkové práce, v rámci kterých provedli dílčí úpravy učeben či zařízení školy. Společně navštívili učebnu Etické výchovy a na závěr prohlídky školy mohli shlédnout prezentaci letošní ročníkové práce žáka 9. ročníku. Po krátké přestávce následovala druhá část programu, kdy naši deváťáci pod vedením pana učitele Kováře připravili pro své vrstevníky ukázku zajímavé výuky fyziky. Žáci se rozdělili do center a své protějšky si vyzkoušeli ze základních fyzikálních zákonitostí a jevů. Vedle klasických pokusů s elektřinou a zvukem (elektrický obvod formou hry, hraní na skleničky) žáci předvedli pokusy z optiky (laserový paprsek ve skutečnosti i s využitím výpočetní techniky), Faradayův objev elektromagnetické indukce či netradiční pokusy s elektrostatikou. Svůj úkol naši deváťáci splnili skvěle. V poslední části programu návštěvy se role vyměnily. Naši žáci i učitelé byli seznámeni s využitím Kim-ballu v hodinách tělesné výchovy. Společně si pod vedením p. učitelky vyzkoušeli několik zajímavých sportovních aktivit s tímto míčem. Čas strávený společně s návštěvníky velmi rychle uběhl. Při rozloučení jsme si všichni rádi vyslechli slova pochvaly za připravený program a hlavně ocenění vystupování a zapojení našich deváťáků. Jsme též rádi, že bylo dohodnuto v programu vzájemných návštěv pokračovat v dalším školním roce. Na závěr tímto ještě jednou děkujeme našim deváťákům za skvělé zahájení této velmi zajímavé spolupráce se základní školou z jiného regionu.

Mgr. Eva Hájková

15. června 2016


Proměna školní zahrady


trofej Na podzim loňského roku vznikl projekt na úpravu školní zahrady, v rámci které mají vzniknout v zahradě nová stanoviště sloužící jejím návštěvníkům jak k relaxaci a hrám, tak i poznávání přirozených přírodních procesů. Projekt byl přihlášen do grantové výzvy Zelené oázy, kterou vloni vydala Nadace Partnerství. V ní škola bohužel finanční částku na realizaci projektu nezískala. K alespoň částečné realizaci proměny zahrady škole pomohla finanční částka získaná z další grantové výzvy, kterou letos na jaře ve spolupráci se společností Ikea vyhlásilo Vzdělávací centrum Tereza koordinující programu Ekoškola v ČR. V současné době vzniká na školní zahradě stanoviště nazvané Lesní zákoutí, jehož součástí je pocitový chodník, lesní zvonkohra, záhon s okrasnými trvalkami a původními keři a také naučná tabule se vzorníkem dřevin. Na vzniku stanoviště se podíleli kromě žáků 7., 8. a 9. ročníku a zaměstnanců školy také paní Lenka Hadrabová, která zajistila dodání zmíněných rostlin, a pan Ivan Málek. Ten zajistil veškerý dřevěný materiál pro pocitový chodník a také výrobu lesní zvonkohry. Za tuto pomoc oběma moc děkujeme. Paní Hadrabové patří navíc obrovské poděkování za čas a odbornou pomoc, kterou škole poskytla z pozice zahradní architektky při projektování jednotlivých stanovišť během vzniku projektu.

Mgr. Hana Vaněčková

15. června 2016


Dvoudenní soustředění orientačního běhu


orientak V pátek 10. 6. jsem nebyla ve škole. Nebyl tam ani Matěj, ani Ondra, byli jsme totiž na dvoudenním soustředění orientačního běhu. Vyráželi jsme spolu s panem Hnízdilem a paní učitelkou Slezáčkovou hned ráno a jeli jsme do kempu poblíž Doks. Cestu jsme si krátili hrou. Po tom, co jsme se ubytovali v chatce, jsme vyrazili do terénu s mapou a buzolou v ruce. Okolí kempu nabízelo příjemný terén pro orientační běh a i počasí nám přálo. Běhalo se hlavně po lesních cestách a pěšinách, i když občas bylo třeba z cesty sejít. Ačkoliv jsem se v jednu chvíli ocitla z nepochopitelných důvodů mimo mapu, nakonec jsem i já doběhla zpět do kempu, kde byl start i cíl. To samé jsme za chvilku běželi znovu, ale tentokrát v opačném směru. Po doběhnutí jsme se zplavení a s radostí vrhli do bazénu a pokoušeli se jeden druhého utopit. Přes veškeré toto úsilí zůstal náš tým úplný. Následovala hra Aktivity. Já s paní učitelkou jsme vyhrály, tudíž jsme měli podle dřívější dohody nárok na obsluhu u oběda od dvojice protihráčů, přičemž 100% z nich to neslo nelibě :D Čas k odpočinku po obědě jsme věnovali hraní pokeru. Následoval další trénink na mapě v okolí kempu. Tentokrát se běhalo i po louce a v trochu jiných místech. Následoval opět bazén. Poker jsme střídali s hraním basketbalové hry jednadvacítky. Třetí běh tohoto dne nebyl v lese, ale v blízkém městě. Místo kontrol zde byly bílo-červené fáborky bez kleštiček, a tak jsme se každého z nich jen dotkli. Šlo zde především o to odhadnout, kterými ulicemi se lze nejrychleji dostat k další kontrole. Samozřejmě zde byly pozemky, které byly soukromé, oplocené a tudíž nám zapovězené. Tento běh byl trochu delší, než předchozí dva, ale i ten jsme bez větších problémů absolvovali. Za odměnu jsme si zajeli pro nějaké jídlo na večeři. Za co jsme byli v prostřed cesty z obchodu vysazeni z auta a vybídnuti, ať se do kempu dostaneme sami, netuším. Výsadek ovšem proběhl v oblasti, kterou jsme už znali, a tak to nebyl problém. Potom přišel čas rozdělat oheň a udělat si nad ohněm to co si nakoupil, ať už to byl samotný buřt, v mém případě nepříliš kvalitní klobása nebo ostré fazole. Když jsme se nabažili zírání do plamene, výroby loučí a vzájemných pokusů vystrašit se, vyrazili jsme, už v úplné tmě, na poslední běh toho dne. Probíhal v areálu kempu a skládal se pouze z pěti kontrol, ke kterým jsme mohli přibíhat v libovolném pořadí dle našeho uvážení. Až na to, že se někteří z nás málem přerazili – dvakrát, na stejném místě – bylo to zajímavé zakončení dne. Následovala už jen chvíle zírání na hvězdy a spánek.

Druhý den jsme vstali plní nenávisti ke vstávání, nasnídali se a šli jsme si zas lehnout, až do začátku dalšího, posledního běhu. Byl tvořen poměrně dlouhými přeběhy mezi jednotlivými kontrolami a bylo na každém z nás, jestli vsadí na jistotu a půjde po cestách, nebo využije "zkratek" přes les. Důležité bylo najít nejvhodnější kombinaci těchto variant. Teď už zbývao jen sbalit věci, uklidit vše, co bylo na podlaze a vydat se domů. Po cestě jsme hledali příležtost se naobědvat, uspěli jsme napotřetí, ale bylo to příjemné zakončení celého pobytu. Tímto chci poděkovat panu Hnízdilovi a paní učitelce Slezáčkové za umožnění pobytu, přípravu map a tratí a za program, a Matějovi a Ondrovi za skvělou společnost. Bylo to, jak by řekla paní učitelka, "bahno".

Karolína Kurendová, 8. třída

13. června 2016


Kamenický Šenov - orienťák


orientak „Rychle se najezte, v 13:45 vyrážíme!“ byla slova paní učitelky při vchodu do jídelny. Jídlo jsme do sebe doslova naházeli a už jsme seděli v autě. Paní učitelka zařadila 5 a jeli jsme do Kamenického Šenova. Tam na nás čekal pan Štrojsa s paní Štrojsovou. V ruce drželi mapu a s úsměvem na tváři nám mávali. V Kamenickém Šenově jsme sice nebyli poprvé. Dneska jsme ale přijeli z jiné strany. Já jsem vybíhala poslední. 1. kontrolu jsem našla. 2. kontrola byla ale oříšek. Musela jsem šlapat do takového krpálu, že se mi dělaly mžitky před očima. Už už jsem lapala po dechu a to jsem před sebou měla ještě osm kontrol. Žádný fňukání. Nabrala jsem pár sil a vyběhla ke 3. kontrole. Tam jsem potkala Máju a Ondru. „Tak co, máte 3. kontrolu?“ zeptala jsem se. „Ne, nemůžeme ji najít.“ A tak jsme bloudili a hledali 3. kontrolu. Nakonec s radou paní učitelky jsme doběhli k 3. kontrole. Zde už jsme sice každý mapoval sám, ale držela jsem se Ondry a Máji. Cesta na 8. kontrolu byla pro většinu lehká. My však chytli roj vos, který se držel u země. Najednou jsem slyšela, jak Ondra křičí: „Do háje vosy!!!“ Začal skákat jako laňka. Nebyl však sám. Já i Mája jsme také tak poskakovaly. Mně na rozdíl od Ondry a Máji uvízla bota v bahně a zůstala mi tam. Pak se spustil výbuch smíchu. Po chvilce mi botu podali a běželi jsme dál. Mezi námi a 9. kontrolou stála louka. Začali jsme sprintovat a pomaličku dohánět ztráty. Já ale „na klasiku“ spadla. Letěla jsem pusou napřed. Super. Ondra i Mája výbuch smíchu, ale běželi jsme dál. Už jsem si myslela, že je konec, ale zaběhli jsme do úseku plného kopřiv. Všichni jsme zase skákali jak laňky. Zde byla poslední 10. kontrola. Teď se spustil velký sprint do cíle. Všichni naprosto vyčerpaní, si natočili vodu v místním čistém pramenu a odpočívali. Unaveni, promáčeni a propoceni jsme nasedli do auta a vyjeli zpět. Prima. Příště opět vyrážíme...

Natálie Bujná, 7. třída

13. června 2016


Žáci naší školy navštívili Revolution train


revolution Na první kolej před staniční budovu Ústí nad Labem – Střekov byl ve čtvrtek 9. 6. přistaven zvláštní vlak. Prvními cestujícími, kteří do vlaku nastoupili, byli žáci 7. a 8. třídy z Povrlů. Během téměř 90 minutové jízdy vlak zastavuje ve stanicích, které si pro ně teprve život připravuje. Ve vlaku se vyskytnou v situacích, kde budou rozhodovat o budoucnosti a osudu jiných osob. Diskotékový bar, automobilová havárie, vězení, doupě feťáků, policejní vyšetřovna nebo detoxikační centrum. Společným jmenovatelem těchto situací jsou drogy a rizika, která jsou spojená s jejich požíváním. Naším průvodcem byl člověk, který nás seznámil i se stanicí konečnou. Tou je smrt. Revolution train je unikátním projektem protidrogové prevence u nás i ve světě. Vlaková souprava je tvořena šesti propojenými vagony, z nichž každý představuje interaktivně zpracovanou etapu člověka v nebezpečné cestě života s drogou. Součástí projektu je i sběr anonymních dat, která mohou v budoucnu jednotlivá města využít pro činnost v protidrogové prevenci. Skláníme poklonu těm, kteří projekt dlouhých 15 let připravovali (přečtěte si o historii vzniku projektu zde) a my jsme měli možnost se jej účastnit. A jaké dojmy si odnesli naši žáci? Přečtěte si je zde.

Mgr. Ladislav Kovář

10. června 2016


Marek Šíp a Nikola Hampl postupují na mistrovství Čech


trofej Naši šachisté jsou úspěšní nejen v týmových soutěžích. Na krajském přeboru jednotlivců v Chomutově v kategorii do 10 let získal Marek Šíp stříbrnou medaili a Nikola Hampl bronzovou. Oba postupují na mistrovství Čech, které se uskuteční v listopadu v Harrachově. Ve starších kategoriích bojovali Dan Oláh, Adam Hrubec a Sam Kubín. Nejlépe si vedl Adam Hrubec, který v silné konkurenci vybojoval 5. místo. Tým úspěšných šachistů odjíždí v pátek na třídenní mistrovství týmů do Hradce Králové. Držme jim palce!

Michal Bürgermeister

7. června 2016


Jarní přednáška NEPZ


nepz Ve čtvrtek 19. 5. 2016 k nám do školy opět zavítali lektoři výchovně vzdělávacího projektu NEPZ Milan Jeglík se Zuzkou Kolouškovou. Tentokrát si pro nás připravili přednášku s názvem Otevřený oceán. Během ní mohli žáci poznat prostřednictvím promítnutých dokumentů nádheru mořského ekosystému a spatřit nejzajímavější mořské tvory. V dalších záběrech se nám Milan se Zuzkou snažili nastínit, jakým způsobem jsou mořské ekosystémy přičiněním lidské populace ohrožovány a společně jsme si shrnuli, jak můžeme svým chováním postupné devastaci mořského světa zabránit. Během přednášky jsme se dozvěděli také zajímavé aktuality z dění v rezervaci Green Life na Sumatře, kterou Zuzka s Milanem společně se členy spolku Prales dětem spravují a organizují zde smysluplné ochranářské aktivity, mezi nimiž je zejména ochrana kriticky ohrožených druhů pralesních živočichů, včetně tygra sumaterského, kterého zachytila právě naše fotopast. Záběry z naší fotopasti se staly součástí dokumentárního filmu o tomto vzácném zvířeti (odkaz na zajímavý film naleznete na webové stránce školy) a Milan se Zuzkou nám vyjádřili velký vděk za to, že díky našemu sponzorskému daru v podobě fotopasti mohly vzniknout tyto unikátní záběry dokládající výskyt tygra sumaterského v rezervaci Green Life. Méně radostná už pro nás byla zpráva, že je bohužel naše fotopast díky čilým tropickým mravencům momentálně nefunkční a není stále zcela jisté, zda bude v rámci servisní opravy opět zprovozněna. A protože o smysluplnosti fotopastí v tropickém pralese rezervace Grenn Life jsme se mohli již několikrát přesvědčit, slíbili jsme Milanovi a Zuzce, že zasponzorujeme v rámci probíhající nové výzvy školám v projektu „Oko pralesa“ fotopast novou. Její cena od německého dodavatele je 3800,- Kč. Budeme velmi rádi, když k získání této částky přispěje do konce školního roku kdokoliv z vás. Pomůžete tak chránit nejen divokou sumaterskou přírodu.. Zde je odkaz na snímek Příběh Tygrů.

Mgr. Hana Vaněčková

7. června 2016


Kreativní sešit


trofej Firma KODEX a. s. vyhlásila 3. ročník soutěže o nejkrásnější „Kreativní sešit“. Smyslem bylo vytvořit desky sešitu podle vlastních představ. Do soutěže se zapojila 7. třída. Moci kreslit, malovat, lepit na desky sešitu, byla vzrušující záležitost. Nikdo je neomezoval, nikdo se na ně nezlobil, že čárají na desky. V dubnu proběhlo školní kolo a do celostátního postoupili Mirka Křivková, David Skopec, Klára Besserová a Eliška Krunčíková. Jejich výtvory přikládáme - viz fota. Mirce Křivkové se podařilo uspět i v republikovém kole, kde obsadila pěkné 4. místo – blahopřejeme. Jako ocenění získala balíček výtvarných potřeb.

A jaké byly reakce kreativců:

„Neskutečně mě to bavilo. Určitě si chci udělat další kreativní sešit. Bylo mi jedno, jestli vyhraju nebo ne. Sešit teď používám na Aj a strašně dobře se mi do něj píše.“ L. Janča

„Nápad to byl boží. Na sešit jsem si mohla nakreslit nebo nalepit, co chci. Při tvorbě nebyly žádné zábrany. Fantazii se meze nekladly. Já mám ze svého sešitu velkou radost. Vždy, když se na něj podívám, tak se pousměju.“ Míša Křivková

„Vytváření svého sešitu mě zaujalo. Mohla jsem si na sešit nakreslit, co jsem chtěla bez ohledu na to, jestli se to bude ostatním líbit nebo ne.“ K. Urdová

Už máme plán. Na začátku dalšího školního roku si vytvoříme NAŠE sešity k některým předmětům. Ať žije kreativita!

V. Slezáčková

6. června 2016


Starší články naleznete v archivu www stránek.
gradebook (8K)


přesný čas je Přesný čas

nejbližší akce

29. 6. ­ školní akademie - kino Povrly od 18.00
30. 6. ­ ukončení vyučování

školní časopis

Vytvořili jsme pro vás nový email určený pro zasílání příspěvků, připomínek či jakýchkoli návrhů a podnětů do školního časopisu Buňka: bunka@zspovrly.cz. Budeme moc rádi, pokud ho budete využívat.

zanechej vzkaz

kde nás najdete?

mapy_seznam (15K)

projekty a dotace

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 57 se naše škola zapojila do projektu Šikovné ruce, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.0341

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání výzva 56 se naše škola zapojila do projektu Angličtina bez hranic, reg. č.: CZ.1.07./1.1.00/56.1389

JA_czech (8K) VSE_ekonomicka (9K) Ve školním roce 2014/2015 je naše škola zapojena do projektu Minipodnikání na ZŠ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0062), jehož realizátorem je vzdělávací nezisková organizace Junior Achievement o.p.s. a Vysoká škola ekonomická v Praze. Projekt je podpořen ESF, EU, MŠMT ČR, a OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu se zapojilo 19 minipodniků z celé ČR. Rozhodli jsme se, že výtěžek z „podnikání“ předáme Fondu Sidus (www.fondsidus.cz), který si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné. S touto obecně prospěšnou společností mnoho let spolupracujeme. Na naší škole vznikly dva minipodniky MarPo a Green4Kids

Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. V rámci klíčové aktivity III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) jsme zpracovali DUMy z těchto tematických okruhů:

Anglický jazyk Český jazyk(I. a II. st.) Dějepis(II. st.) Dějepis – konflikty Fyzika(6. a 7. r.) Fyzika(8. a 9. r.) Geologie(II. st.) Hudební výchova Lidské tělo(I. st.) Matematika(I. a II. st.) Objevy(I. st.) Přírodověda Regionální zeměpis ČJ - Cvičení pro dys poruchy Živá příroda(II.st.) Chemie(II. st.) Výchova ke zdraví Výtvarná výchova

Pro kontakt na tvůrce DUMů využijte školní email.Snažíme se využívat evropské dotace

2014_logo_projekt_didaktika_pro_kyberprostor (3K)
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR), Reg. Č.: CZ.1.07./1.3.00/51.0027, jako partner společnosti itelligence, a.s.

2014_itelligence-logo (7K)
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s mobilními ICT typu notebook/tablet.

Škola je spolupracující organizací projektu Region
- Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji

NEPZ_certifikat (6K) Vzděláváním našich žáků a jejich zapojením do projektu Nejbohatší Ekosystémy Planety Země, se aktivně podílíme na ochraně tropického deštného pralesa a na záchraně zvířat z černých trhů.

NSA-logo (25K) edu_in (4K) tvoriva_skola (9K) Green_life (18K)

Pohledem

spolecne_proti_drogam (3K)

nástroje ve výuce


Ve výuce využíváme sadu kancelářských nástrojů LibreOffice.


logo_smart (17K)

Používáme nástroje pro interaktivní tabule od Smart Technologies.


logo_smart (17K)

Matematický nástroj pro rýsování.


logo_smart (17K)

3D modelování prostorových objektů.


logo_google (226K)

Využíváme služeb Google pro prezentaci fotografií, videozáznamů a analýze přístupů na www stránky školy. Využíváme též sociální síť Google+.


logo_xubuntu (32K)

Využíváme operační systém Xubuntu.
2016 zspovrly.cz