obec Povrly ekoškola Rodiče vítáni UJEP Etická škola Image Map

Sponzorské dary


Děkujeme všem, kteří věnovali škole finanční nebo věcné dary, nebo jiným způsobem pomohli škole.


Ve školním roce 2015/2016 jsme obdrželi tyto dary:

Věcné dary
paní Radilová – 10 ks per jako odměny pro ž. do soutěží
paní Kurendová - knihy do školní knihovny
p. Rajtorová – fotografie velkých formátů do ŠD a k projektu Londýn
p. Loskot – část výstroje hokejisty (hokejové kalhoty)
p. Jednorowiczová – koberec do 1. A
p. Janeková – stolní fotbal, hokej a kulečník
p. Francová – papíry na kreslení
fi. Logio – PC, sluchátka, mobilní tel.Ve školním roce 2014/2015 jsme obdrželi tyto dary:

Věcné dary
obec Povrly – koberec do první třídy
zahradnictví „Jiná zahrada“ Chabařovice – sazenice léčivek na bylinkový školní záhon
paní Danihelíková – anilinové barvy dětem do 1. tř.
paní Šedivá – barevné tuše žákům do 1. tř.
pan Němec – míč na rugby
paní Kolouchová – černé fixy
pan Kratina – pískovna Vaňov – štěrk (kačírek) na bylinkové zákoutí
paní Krunčíková – dort pro žáky 2. tř.


Finanční dary
rodiče 4. tř. přispěli na koberec do třídy (50 Kč/dítě)
pan Milan Podpěra – předplatné novin do školní sborovny


Sponzorské dary
manželé Literovi – květiny na Vv
pan Václav Culek a manželé Mičkovi – odvoz zavazadel dětí z 8. a 9. tř. do Starých Splavů (projekt „Žijeme s přírodou“)

Od září 2013 do června 2014 jsme obdrželi:

Věcné dary
paní Peřichová Alena - multifunkční tiskárna pro sborovnu
pan Mička - křídový papír, počítač, plakáty na školní bál a na Noc s Andersenem
paní Hořešovská - čtvrtky na Vv
manželé Literovi - květiny na Vv
paní Hrubcová - mikulášské balíčky
paní Šusterová - materiál na vánoční dílny
paní Jehličková - běžkařský set
paní Rajtorová - společenské hry a hračky do ŠD
pan Najmon - počítač

Finanční dary
firma ENERGY s.r.o. - pan Antolík zajistil finanční dar v hodnotě 30 000 Kč na nákup lavic

Úprava 1. třídy:
Manželé Hackovi, manželé Šípovi, p. Dlouhý, p. Janichová, p. Galovič, p. Bayer, p. Hamplová, p. Klimešová, p. školník Siruček, dědeček p. Madala., švadlenka p. Paulů, kamarád Martin, třídní učitelka Kateřina Kubíčková a její synek Šimon.

Sponzorské dary:
paní Janichová – kopírka, skener, tiskárna, magnetická tabule, bedýnky do center, Hifi věž, hra s písmenky, vybavení centra VV drobným materiálem
Manželé Hackovi - dřevěné obložení kolem zdí, hry s písmenky
pan Bayer - nástřik topení, drobný materiál do center
paní Šípová - vybavení center drobným materiálem
paní Klimešová - nalepovací obrázky na zeď, rybičky, pomůcky do center-hra, písmenkové magnetky
pan Madala - přivrtání dekorací, pomůcek na zeď
paní Čejková – zrcadlo
paní Porožňáková - obrázky, hra do center

Od ledna 2013 do června 2013 jsme obdrželi:

Finanční dary
Firma Energy opět poskytla škole 30 000,- Kč na nákup školního nábytku. Děkujeme p. Antolíkovi za pomoc při získání daru.

Věcné dary
pan Wimmer poskytl papíry na Vv
pan Janich zajistil kopírku, tiskárnu a scaner do budoucí první třídy
pan Peřich poskytl tiskárnu a scaner do 4. třídy
paní Hrubcová zajistila a finančně podpořila vzdělávací program o pejscích
paní Sluková poskytla papír na práce dětí v centrech

Od září 2012 do prosince 2012 jsme obdrželi:

Finanční dary
Firma Energy poskytla škole 30 000,- Kč na nákup lavic.
Firma Staviva Hobby poskytla 2 000,- Kč na koupi koberce do 5. třídy.

Věcné dary
paní Galovičová poskytla copy papír a eurodesky žákům 4. třídy
paní Bujná poskytla žákům 4. třídy eurodesky, propisovačky, fixy a prvňákům desky na psaní písmen a copy papíry
pan Mička věnoval škole knihy – encyklopedie a drobné dekorativní obrázky, do 4. třídy zapůjčil počítač a monitor
paní Zavadilová věnovala drobný materiál na Pč a Vv, hry a hračky do školní družiny
paní Peřichová věnovala na výuku hudební výchovy varhany a dále zakoupila pro školu v hodnotě 13 196,- Kč PC výukové programy vč. multilicence
paní Slezáčková věnovala 4. třídy stůl pod PC

Škole vypomohli
Pan Pech odvezl zavazadla dětí a pedagogů na týdenní pobyt v Žihli a přivezl je také zpět. Pan Bayer provedl nástřik topení v první třídě a u bazénu.

Od září 2011 do prosince 2011 jsme obdrželi:

Finanční dary na dovybavení 1. třídy a počítačové učebny.
pan Janich 10 000,- Kč
firma ENERGY Ústí n. L. 30 000,- Kč
firma Staviva Hobby Povrly 2 000,- Kč
obecní úřad Povrly 2 206,- Kč

Věcné dary
firma Logio – 3 ks počítačů
pan Řezáč – tempery a další výtvarné potřeby
paní Vávrová – 300 ks nafukovacích polštářků (ceny pro děti)
paní Galovičová – 5 balení papíru do kopírky
paní Zavadilová – tiskopisy ( pohledy, záložky, krabičky, diplomy)
rodiče 3. třídy – skříňky do učebny v hodnotě 2 700,- Kč
paní Peřichová – balík eurodesek
paní Vaněčková – krmivo pro ptactvo a materiál do Vv
firma Ing. Ladislav Kovář - Geodetické a kartografické služby – monitor a laserová tiskárna do uč. Fyziky
pan Dolinský – příspěvek na trička pro žáky 6. třídy
pan Coubal – plochý monitor pro žáky 1. třídy
2013 zspovrly.cz