Internetové stránky Základní školy a Mateřské školy Praha - Vinoř se od prosince 2009 nacházejí na adrese

 

www.zsvinor.cz