česky anglicky

Soubor
ARS CAMERALIS

se od svého založení v roce 1963 věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě. Je znám u nás i v cizině svojí dvojí interpretační činností, obsahující jednak středověkou hudbu 13. až 15. století - (Real Audio), jednak hudbu současnosti (Real Audio). Na vytváření profilu Ars cameralis se výrazně podílela dlouholetá sólistka souboru Zuzana Matoušková (1944 – 1996). Bohatý repertoár je stále rozšiřován nejen o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů, ale i o nově vzniklá díla 20. století. Soubor ARS CAMERALIS se snaží (často až didaktickým způsobem) sestavovat programy tak, aby posluchači nejen poznávali vždy něco nového ze středověké hudby, ale aby pronikáním do této oblasti přijímali středověkou hudbu jako samozřejmost.

Soubor ARS CAMERALIS nahrává CD pro Studio Matouš. Zúčastňuje se význačných hudebních festivalů (Pražské jaro, Brněnský festival, Warszawska jesień, Timişoara muzikala, Händelfest Halle, Pendeli festival Atény, Musica antiqua Bydgoszcz, Flanderský festival, Tage alter Musik Herne, Musica antiqua Jerez, Festival staré hudby Praha, Visegrad Festival a pod.). Koncertuje a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko).

Členové
ARS CAMERALIS

Umělecký vedoucí souboru ARS CAMERALIS, hudební skladatel a klarinetista Lukáš MATOUŠEK studoval na Konzervatoři v Praze a na JAMU v Brně. Středověkou hudbu a středověké hudební nástroje studoval v Londýně na stipendium British Council. Působil jako hudební režisér a dramaturg v Čs. rozhlase, ve Studiu Matouš a jako dramaturg Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. Nyní působí pedagogicky na AMU v Praze. O středověkých hudebních nástrojích a interpretaci středověké hudby přednášel na mezinárodních muzikologických konferencích. Odtud pramení i zasvěcenost, se kterou soubor ARS CAMERALIS přistupuje k interpretaci středověké hudby.

Mezzosopranistka Oldřiška MUSILOVÁ studovala na Konzervatoři v Praze a na mistrovských kurzech na Hochschule ve Výmaru. Působí nejen jako operní sólistka ale i sólistka komorních a orchestrálních koncertů. Členkou souboru ARS CAMERALIS je od roku 1996, kdy po smrti zakládající členky Zuzany Matouškové postupně přejala většinu rozsáhlého repertoáru ARS CAMERALIS a zároveň nastudovala i mnohé další skladby, které v posledních letech pro soubor ARS CAMERALIS byly napsány. Natočila řadu snímků pro Český rozhlas, spolupracovala na několika CD (hudba historická i soudobá).

Klavírista a hudební skladatel Hanuš BARTOŇ se po studiích na Konzervatoři a AMU v Praze věnuje nejen skladbě, ale i koncertní činnosti jako sólista i jako komorní hráč (Dusíkovo klavírní duo, Ensemble MoENS). Pedagogicky Je vyhledáván a často zván k nastudování novinek naší i cizí soudobé hudby. Pedagogicky působí na katedře skladby AMU v Praze. Jako klavírista nahrál několik CD s hudbou středověkou nebo s díly J. L. Dusíka, L. Janáčka, J. Doubravy, M. Ištvana, L. Matouška, J. Rybáře a dalších soudobých skladatelů.

Violista Jiří RICHTER studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Řadu let působil v komorních orchestrech i jako koncertní mistr Státní Opery Praha. Nyní, jako vyhledávaný komorní hráč spolupracuje s řadou komorních souborů a v poslední době i pedagogicky působí. Koncertoval častokrát v Evropě, Asii i Americe. Nahrál řadu snímků pro Český rozhlas a Českou televizi, jakož i pro různé zahraniční rozhlasové a televizní stanice. Podílel se na mnoha úspěšných CD nahrávkách (středověká, barokní i klasická hudba, dále J. Brahms, M. Ištvan, J. Rybář, L. Matoušek, M. Slavický aj.).


Každý člen souboru ARS CAMERALIS ovládá celou řadu historických nástrojů.


ČECHY V DOBĚ KARLA IV.

HUDBA EVROPSKÉHO STŘEDOVĚKU

HUDBA STŘEDOVĚKÝCH PANOVNICKÝCH DVORŮ

DUCHOVNÍ HUDBA GOTIKY A RENESANCE

NA ÚSVITU RENESANCE

(přelom 14. a 15.století)

MEZI  GOTIKOU  A  RENESANCÍ

(zajímavý přelom  a prolínání dvou hudebních slohů)

 

STŘEDOVĚKÉ VÁNOCE V EVROPĚ

(vánoční koncert)

HUDBA 14. A 20. / 21. STOLETÍ

(srovnání hudby gotiky a současnosti)

KONCERT - BESEDA

(se skladateli Lukášem Matouškem a Hanušem Bartoněm)

HUDBA A SLOVO

(Spoluúčinkují významní čeští herci)

NABÍDKA KONCERTŮ PRO MLÁDEŽ

(Výchovné koncerty)

"Středověká hudba a středověké hudební nástroje"

"Hudba renesanční Evropy"