Jan Amos Komenský (Komenio)

(1592-1670)

cxehxa pedagogo kaj filozofo, kiu ne nur reformis la lernejan instruadon, sed ankaux proponis artefaritan internacian lingvon (Panglottia) por ebligi klerigadon al cxiuj popoloj en la mondo.

El la verkaro en Esperanto:

Labirinto de la mondo kaj paradizo de la koro

(Kiel sagxe uzi librojn, Zorgo pri infano, Kvargrada lernejo, Principoj de instruado, Metodo de lingvoj, Pordego de lingvoj malfermita, Rebonigo de la homaj aferoj, Universala lingvo)

Pri Komenio en Esperanto

* Seminario pri Komenio: Salutparolo de la Auxspicianto, Komenio kaj internacia lingvo (V. K. Barandovská-Frank), Interlingvistikaj konceptoj de J. A. Komenský (Vlastimil Novobilský), Filozofio kaj teologio en la verkoj de J. A. Komenský (Giordano Formizzi), Biografio de Komenio, La cxefaj verkoj de Komenio, Komenio en Esperanto (laux Jaroslav Mařík)